ciclul vietii la stele NAGHY

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

stele

Comments

Presentation Transcript

Ciclul vietii la stele:

Ciclul vietii la stele Autori(elevi): NAGHI BOGDAN coordonator:prof. POSTOLACHE DUMITRITA

Strălucește, strălucește, mică stea...:

Strălucește, strălucește, mică stea ... Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Slide3:

Stelele au D i f e r ite culori Care indic ă diferite temperaturi Cu c â t e mai fierbinte steaua, cu atât mai repede își consumă viața. Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Pepiniera stelară:

Pepiniera stelară Spa țiul este plin cu tot feluri de substanțe ce fac stelele . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Stele își încep viața din nori:

Stele își încep viața din nori Norii dau praf și gaz din care se formează stelele. Dar nu acest fel de praf. Mai degrabă : fărâme neregulate de Carbon sau Silicon Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Colaps la Protostar:

Colaps la Protostar Stelele încep să se formeze cu ușoare acumulări de gaz și praf. Atracția gravitațională a masei atra ge mai mult material. Contrac ția cauzează t emperatur ă and presiune ca să crească încet . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Fuziunea nucleară!:

Fuziunea nucleară ! La 15 milio ane grade Celsius î n centr ul stelei, fuziunea se aprinde ! 4 ( 1 H) --> 4 He + 2 e + + 2 neutro ni + energ ie De unde vine energia ? Mass of four 1 H > Mass of one 4 He E = mc 2

Câtă energie?:

Câtă energie? 4 ( 1 H) --> 4 He + 2 e + + 2 neutro ni + energ ie Energ ie eliberată = 25 MeV = 4 x 10 -12 Joul = 1 x 10 -15 Calori i Dar soarele face acest lucru de 10 38 ori pe secundă ! S oarele are 10 56 H atom i de ars ! Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Un act de echilibrare:

Un a ct de echilibrare Energ ia eliberată din fuziunea nuclear ă contracarează din interior forța de gravitate . De-a lungul duratei sale de viață , aceste două forțe determină stagiile vieții unei stele.

Stelele noi nu sunt tăcute!:

Stele le noi nu sunt tăcute ! Expul zare de gaz dintr-un sistem de tânără stea binară Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Toate tipurile de stele:

Toate tipurile de stele Rec apitula r e St elele au d iferite culori care indică diferite temperaturi

Toate tipurile de stele:

Toate tipurile de stele Annie J Cannon (1863-1941) În afara constelației Andromeda, gaze fierbinți aprind multe stele roșii noi.

Reluare: ciclul vieții:

Re luare : ciclul vieții Stele asemănătoare Soarelui Stele masive Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Începutul sfârșitului: giganții roșii:

Începutul sfârșitului : giganții roșii După ce Hidrogenul este eliminat în miez ... Energ ia eliberată din fuziunea nuclear ă contracarează din interior forța de gravitate . Miezul cedează , Energia cinetică a colapsului convertită în căldură . Această căldură îndepărtează straturile exterioare . În timp ce miezul cedează, crește temperatura și presiunea ... Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Mai multă fuziune!:

Mai multă fuziune ! La 100 millio a n e grade Celsius, Helium ul lichefiază : 3 ( 4 He) --> 12 C + energ ie ( e produsă la un pas intermediar ) ( doar 7.3 MeV produ și ) Energia susține îndepărtarea straturilor exterioare ale Gigantului roșu Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Sfârșitul pentru stelele de tip solar :

Sfârșitul pentru stelele de tip solar Planetary Nebulae După ce Heliu l este eliberat , straturile exterioare ale stelei sunt îndepărtate Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Piticii albi:

Piticii albi În centrul unei nebuloase planetare stă un Pitic alb . Mărimea Pământului cu masa Soarelui “ o ton ă pe o linguriță ” Forța gravitației internă echilibrată de forța repulsivă a electronilor . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Destinul unei mase mari de stele:

Destinul unei mase mari de stele După ce se eliberează Heliu l , miezul cedează din nou până când devine îndeajuns fierbinte încât să fuzioneze cu Carbon ul în Magne z iu sau Ox i gen. 12 C + 12 C --> 24 Mg OR 12 C + 4 H --> 16 O Printr-o combinație de procese,se formează și se ard succesiv elemente mai grele . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Tabelul Periodic:

Tabelul Periodic 16 O + 16 O 32 S + energy 4 He + 16 O 20 Ne + energy Element e ușoare Element e grele 4 ( 1 H) 4 He + energy 3( 4 He) 12 C + energy 12 C + 12 C 24 Mg + energy 4 He + 12 C 16 O + energy 28 Si + 7( 4 He) 56 Ni + energy 56 Fe C-N-O Cycle Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Sfârșitul liniei pentru stelele masive:

Sfârșitul liniei pentru stelele masive Stelele masive ard o succesiune de elemente . Fierul este cel mai stabil element și nu poate să fie fuzionat mai departe. În loc de a elibera energie , el folosește energie . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Supernova !:

Supernova ! Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Rămășițele Supernovei: SN1987A:

Rămășițele Supernov ei : SN1987A a b c d a) Optic e - Feb 2000 Iluminând material ieșit din stea cu mii de ani înainte de b) Radio - Sep 1999 c) Raze X - Oct 1999 d) Raze X - Jan 2000 Valul de șoc din încălzirea gazului SN Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Rămășițele Supernovei : Cas A:

Rămășițele Supernov ei : Cas A Optic e Raze X Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Elemente din Supernove:

Elemente din Supernove Toate energiile razelor X Silicon Calciu Fier Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Ce rămâne după Supernova:

Ce rămâne după Supernova Steaua Neutron ( dacă masa miezului < 5 x Solar) Sub colaps , proton ii și electron ii se combină și form ează neutron i . 10 Km distanță Gaura neagră ( dacă masa miezului > 5 x Solar) Nici chiar comprimați, neutro nii nu pot să susțină greutatea unor stele foarte masive . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

O întreagă nouă viață: binari X-ray:

O întreagă nouă viață : binari X-ray În sistemele binare apropiate , materialul curge de la steaua normală la Steaua Neutron sau Gaura neagră . Razele X emise din discul de gaz emitted from disk of ga z din jurul Stelei Neutron sau Găurii negre . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Găurile negre – apropiate și personale:

Găurile negre – apropiate și personale Jet ( nu e întotdeauna prezent ) Dis c de acumulare Orizont Singularitate ( adânc în centru ) Ciclul vietii la stele

Interacțiunea SN cu ISM:

Interacțiunea SN cu ISM Supernov ele comprimă gazul și praful care este între stele . Acest gaz este îmbunătățit și de materialul evacuat . Această compresie începe colapsul gazului și prafului ca să formeze noi stele . Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Ceea ce ne duce înapoi la ...:

Ceea ce ne duce înapoi la ... Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

Bibliografie:

Bibliografie Bibliografie www. wikipedia Stephen W. Hawking, Leonard Mlodinow , O mai scurtă istorie a timpului , Editura Humanitas , 2007 Dumitru Constantin , Inteligența materiei , Editura Militară , București , 1981 Gh. Chiş, Gh. Dorin Chiş – “ Uzina Cosmos” http;//images.google.ro Colegiul Tehnic Mihai Viteazu VULCAN

authorStream Live Help