GAMIT NG MGA PANG-UGNAY

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GAMIT NG MGA PANG-UGNAY:

GAMIT NG MGA PANG-UGNAY

PANGATNIG (CONJUNCTION):

PANGATNIG (CONJUNCTION) Mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay

Halimbawa::

Halimbawa: Tulad ng, kahit na, dahil sa, kasi, palibhasa, bukod-tangi at iba pa.

PANG-ANGKOP (LIGATURE):

PANG-ANGKOP (LIGATURE) Mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan

Halimbawa::

Halimbawa: Na, ng

PANG-UKOL (PREPOSITION):

PANG-UKOL (PREPOSITION) mga salitang nag-uugnay sa isang pangngalan sa iba pang salita

HALIMBAWA: :

HALIMBAWA: Si, ng/ni/ kay/, ayon sa/ayon kay, para sa/ para kay, hinggil sa/ hinggil kay, at iba pa.

Pagsasanay::

Pagsasanay: Panuto: Pag-ugnayin mo ang dalawang kaisipan upang makabuo ng isang pangungusap gamit ang mga pangatnig.

PowerPoint Presentation:

a. Balang-araw maaaring lumuwag ang tali at kami’y pawalan. b. Malayo pa ang panahong iyon. a. Alam kong para sa aking sarili’y magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito. b. May mga buklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin. a. Nabuksan ang mga pintong mahigpit na nakasara, kusa ang iba, ang iba nama’y pilit at bahagya lamang. b. Bumukas pa rin at pinapasok ang mga di-inanyayahang panauhin. a. Wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabaho’t nagsisikap na bagong kababaihan ng Europe b. Pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan. a. Paano nga ba hindi magkakaganoon? b. Ginawa lamang para sa lalaki ang mga batas

authorStream Live Help