Kongres efektywna sprzedaż

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Relacja z kongresu „Efektywna sprzedaż” z udziałem prof. Roberta Cialdiniego evolpe.pl 23 listopada 2016 roku firma eVolpe jako jeden z partnerów wydarzenia wzięła udział w konferencji pt. „Efektywna s p r z e d aż” zorganizowanej w Hali Stulecia we Wrocławiu. Gościem specjalnym kongresu był poważany naukowiec i badacz zachowań społecznych – profesor Robert Cialdini.

slide 2:

Swój wykład oparł na najbardziej popularnych publikacjach: „Wywieranie w p ł y w u na ludzi. Teoria i praktyka” „Tak 50 s e k r e t ó w nauki perswazji” oraz premierowej pozycji „Pre-suasion”. W ramach dwuczęściowego wystąpienia opowiadał o najnowszej perspektywie sprzedaży przewidywaniu zachowania konsumentów sprzedaży w oparciu o schemat „win-win” zaspokajaniu potrzeb Konsumenta 3.0 oraz budowaniu długotrwałych i efektywnych relacji z klientem. Znaczną część poświęcił na omówienie zaproponowanego w najnowszej książce pojęcia pre- swazji czyli działań poprzedzających właściwy komunikat sprzedażowy mających na celu wywołanie określonego stanu umysłu u odbiorcy w celu zwiększenia szansy na sprowokowanie konkretnego pożądanego zachowania. Szansę na spotkanie w cztery oczy ze światowej klasy psychologiem otrzymała między innymi Dyrektor Działu Operacyjnego eVolpe -Magdalena Ziębińska na z dj ę c i u.

slide 3:

W ramach kongresu przemawiali także: 1. Piotr Karkoszka – założyciel firmy konsultingowej Leadersway 2. Justyna Liber – akredytowany konsultant Talent Dynamics oraz założycielka firmy szkoleniowej Libers Groups Grow to Success 3. Sebastian Kotow – autor serii książek pt. „Ty wybierasz cel my pokazujemy dr o g ę” napisanych we współpracy z Brianem Tracy 4. Marcin Kokoszka – prelegent szkoleniowy i konferencyjny z zakresu rozwoju osobistego płynności finansowych oraz bezpieczeństwa działalności gospodarczych 5. M ich ał Zawadka – mówca inspiracyjno-motywacyjny założyciel wydawnictwa MindDream 6. Adam Gnych – trener biznesowy rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W ramach kilku bloków tematycznych poruszano kwestie dotyczące: warunków skutecznej transakcji stanu tzw. flow sztuki wygrywania projektowania przekazu sprzedażowego oraz emocji rządzących sprzedażą.

slide 4:

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali doskonałą okazję do zapoznania się z produktami i usługami oferowanymi przez partnerów wydarzenia. Wśród prestiżowego grona wystawców znalazło się również eVolpe. W czasie przerw pomiędzy prelekcjami istniała możliwość zapoznania się z ofertą przedsiębiorstwa oraz rozmowy ze specjalistami z zakresu SugarCRM wdrożeń SuiteCRM oraz . Dużą popularnością cieszył się zorganizowany przez naszą ekipę konkurs wizytówkowy. Najlepsze hasła dotyczące systemów CRM zostały nagrodzone voucherami na lot w tunelu aerodynamicznym. Wśród zwycięzców znaleźli się: Jakub Kmieciak M ał g o rza t a P o rę b s k a Bogdan Ś w i e ch Zd zi s ł a w Celusta. Gratulujemy evolpe.pl

authorStream Live Help