Ba_dieu_trong_doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Có ba điều nên nhớ

Slide 2: 

Có ba điều trong đời khi đã đi qua không lấy lại được THỜI GIAN-LỜI NÓI-CƠ HỘI

Slide 3: 

Có ba điều không nên đánh mất SỰ THANH THẢN NIẾM HY VỌNG VÀ LÒNG TRUNG THỰC

Slide 4: 

Có ba thứ giá trị nhất trong đời TÌNH YÊU LÒNG TỰ TIN BẠN BÈ

Slide 5: 

Có ba thứ không bền vững trong đời GIẤC MƠ- THÀNH CÔNG-TÀI SẢN

Slide 6: 

Ba điều làm nên giá trị con người SIÊNG NĂNG CHÂN THÀNH THÀNH ĐẠT

Slide 7: 

Ba điều làm hỏng con người RƯỢU LÒNG TỰ CAO SỰ NÓNG GIẬN

Slide 8: 

CHÚC CÁC BẠN MỘT TUẦN VUI Lời và ảnh : Sưu tầm PPS : Le An

authorStream Live Help