Bai kiem tra ket thuc mon hoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài kiểm tra kết thúc học phần Tin học nghề THCS:

Bài kiểm tra kết thúc học phần Tin học nghề THCS Số câu hỏi: 40 câu Thời gian: 20 phút. Bắt đầu làm bài

1. Muốn tạo một thư mục trên ổ đĩa C: :

1. Muốn tạo một thư mục trên ổ đĩa C: Mở cửa sổ My Computer Mở cửa sổ My Network Phaces Mở cửa sổ Internet Expolrer Mở cửa sổ Microsoft Outkook

2. Người sử dụng: :

2. Người sử dụng: Không thể tạo thư mục mới ngay trên màn hình nền. Không thể thay đổi ảnh nền của Desktop Có thể tạo thư mục mới ngay trên Desktop. Không thể tự cài đặt máy in.

3. Ở cửa sổ Windows Explorer:

3. Ở cửa sổ Windows Explorer Khung bên phải là hệ thống cây thư mục Khung bên trái là hệ thống cây thư mục Khung bên trái là nội dung của một thư mục Khung bên trái hiển thị nội dung của các tập tin

4. Một máy tính chỉ hoạt động được khi đã được cài đặt: :

4. Một máy tính chỉ hoạt động được khi đã được cài đặt: Phần mềm ứng dụng Phần mềm chống Virus Hệ điều hành (Phầm mềm hệ thống) Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

5. Để chèn thêm một cột phía bên trái vị trí con trỏ trong một bảng: :

5. Để chèn thêm một cột phía bên trái vị trí con trỏ trong một bảng: Menu Table > Insert > Columns to the Left Menu Table > Columns to the Left Menu Insert > Table > Columns Left Menu Insert > Columns to the Left

6. Chức năng của phím Capslock: :

6. Chức năng của phím Capslock: Bật / Tắt bàn phím Bật / Tắt thanh menu Bật / Tắt chế độ gõ chữ in hoa Bật / Tắt chế độ gõ chữ tiếng Việt

7. Khi nhắp biểu tượng Print trên thanh công cụ Standard, máy tính thực hiện: :

7. Khi nhắp biểu tượng Print trên thanh công cụ Standard, máy tính thực hiện: In trang văn bản đã có trên màn hình In tất cả các trang văn bản đang soạn thảo Chỉ in đoạn văn bản đang soạn Cả 3 câu trên đều sai

8. Muốn in trang thứ 3 trong văn bản đang soạn thảo: :

8. Muốn in trang thứ 3 trong văn bản đang soạn thảo: Menu File > Print > Gõ vào ô Pages số 3 > OK Menu File > Print > Gõ vào ô Current số 3 > OK Menu File > Print > Gõ vào ô Print What số 3 > OK Chọn trang số 3 > bấm biểu tượng Print

9. Thanh công cụ sau có tên là gì? :

9. Thanh công cụ sau có tên là gì? Standard Formatting Drawing Word Art

10. Tổ hợp phím Ctrl + O tương đương với lệnh :

10. Tổ hợp phím Ctrl + O tương đương với lệnh File > New File > Open File > Save File > Save As

11. Tổ hợp phím Ctrl + E có tác dụng: :

11. Tổ hợp phím Ctrl + E có tác dụng: Căn đều 2 lề văn bản Căn đều lề phải văn bản Căn đều lề trái văn bản Căn giữa văn bản

12. Để tạo chữ nghệ thuật cho văn bản, ta chọn Menu: :

12. Để tạo chữ nghệ thuật cho văn bản, ta chọn Menu: Insert > Picture > From Files Insert > Picture > Clip Art Insert > Picture > Word Art Insert > Picture > Word Clip

13. Tổ hợp phím Ctrl + A có tác dụng: :

13. Tổ hợp phím Ctrl + A có tác dụng: Chọn một từ trong văn bản Chọn một đoạn văn bản Chọn một trang văn bản Chọn tất cả các trang văn bản

14. Muốn tạo một biểu tượng lối tắt (Short Cut)trên nền Desktop, ta bấm nút phải chuột vào chỗ trống trên nền Desktop và chọn: :

14. Muốn tạo một biểu tượng lối tắt (Short Cut)trên nền Desktop, ta bấm nút phải chuột vào chỗ trống trên nền Desktop và chọn: Arrange Icons By Properties Refresh New

15. Trong cửa sổ Windows Explorer, để tìm kiếm File hoặc Folder, ta thao tác::

15. Trong cửa sổ Windows Explorer, để tìm kiếm File hoặc Folder, ta thao tác: Menu File > Search Menu Edit > Search Menu View > Search Không câu nào đúng

16. Đối với hệ điều hành Windows, ta có thể::

16. Đối với hệ điều hành Windows, ta có thể: Thay đổi ảnh nền trên Desktop Tự thay đổi các biểu tượng trên Desktop Thay đổi hình dạng con trỏ chuột Thực hiện được cả 3 điều trên

17. Thao tác Start > Settings > Control Panel > Display dùng để::

17. Thao tác Start > Settings > Control Panel > Display dùng để: Thay đổi cấu hình Deskop Cài đặt máy in Thay đổi ngày / giờ hệ thống Cài đặt chuột

18. Thao tác nhắp phải Mouse vào Menu Start > Explore tương đương với::

18. Thao tác nhắp phải Mouse vào Menu Start > Explore tương đương với: Nhắp phải Mouse vào My Computer > Explore Nhắp phải Mouse vào My Document > Explore Chọn Menu Start > Programs > Accessories > Windows Explorer Tất cả các câu trên đều đúng

19. Tại cửa sổ chương trình ứng dụng, lệnh Menu File > Exit tương đương với :

19. Tại cửa sổ chương trình ứng dụng, lệnh Menu File > Exit tương đương với Alt + F1 Alt + F2 Alt + F3 Alt + F4

20. Muốn tạo tiêu đề đầu trang / cuối trang, ta thao tác: :

20. Muốn tạo tiêu đề đầu trang / cuối trang, ta thao tác: Menu View > Header and Footer Menu Format > Header and Footer Menu Tools > Header and Footer Menu Edit > Header and Footer

21. Muốn cho độ rộng của các cột trong một bảng bằng nhau, ta sử dụng thanh công cụ nào? :

21. Muốn cho độ rộng của các cột trong một bảng bằng nhau, ta sử dụng thanh công cụ nào? Standard Formatting Drawing Không có câu nào đúng

22. Muốn thay đổi văn bản chữ thường thành chữ HOA, quét chọn văn bản::

22. Muốn thay đổi văn bản chữ thường thành chữ HOA, quét chọn văn bản: Menu Format > Change Case > tOGGLE cASE Menu Format > Change Case > UPPER CASE Menu Format > Change Case > lower case Menu Format > Change Case > Title Case

23. Chức năng của phím Back Space::

23. Chức năng của phím Back Space: Tạo ra một kí tự trắng Di chuyển con trỏ từ trái qua phải 0.5 inch Xóa kí tự bên trái con trỏ Không có câu nào đúng

24. Để tạo một bảng biểu, ta dùng Menu: :

24. Để tạo một bảng biểu, ta dùng Menu: Insert Table Tools Format

25. Muốn thay đổi đơn vị đo trên thanh thước: :

25. Muốn thay đổi đơn vị đo trên thanh thước: Menu Tools > Options > General Menu Tools > Options > Edit Menu Tools > Options > Print Phải cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office

26. Nhắp nút Start trên thanh Taskbar có tác dụng:

26. Nhắp nút Start trên thanh Taskbar có tác dụng Thoát khỏi Windows Chạy các chương trình có trên Windows Mở Start Menu Thiết lập hệ thống

27. Muốn một chương trình tự động chạy, ta tạo Shortcut chương trình đó trong ngăn::

27. Muốn một chương trình tự động chạy, ta tạo Shortcut chương trình đó trong ngăn: Progams Startup Accessories Không thể thực hiện được

28. Trong ngăn Programs, khi xóa một Shortcut thì::

28. Trong ngăn Programs, khi xóa một Shortcut thì: Chương trình đó sẽ bị xóa hoàn toàn Không ảnh hưởng gì đến chương trình đó Không thể chạy chương trình đó được nữa Các câu trên đều sai

29. Cửa sổ Taskbar and Start Menu Properties dùng để::

29. Cửa sổ Taskbar and Start Menu Properties dùng để: Thực hiện các thiết lập cho thanh Taskbar Thực hiện các thiết lập cho Menu Start Hai câu trên đều đúng Hai câu trên đều sai

30. Thao tác tắt / mở các thanh thước::

30. Thao tác tắt / mở các thanh thước: File > Toolbars > Ruler View > Ruler Edit > Toolbars > Ruler View > Toolbars > Ruler

31. Thao tác thay đổi đơn vị đo trên thanh thước: :

31. Thao tác thay đổi đơn vị đo trên thanh thước: Nhắp đúp vào thanh thước > Chọn đơn vị Nhắp phải vào thanh thước > Chọn đơn vị Tools > Options > General Tools > Options > View

32. Công cụ dùng để: :

32. Công cụ dùng để: Thay đổi Font cho toàn bộ văn bản Thay đổi kích thước văn bản khi in Thay đổi kích thước văn bản trên màn hình Tất cả đều đúng

33. Vni-Win là tên bảng mã của chương trình hổ trợ tiếng Việt::

33. Vni-Win là tên bảng mã của chương trình hổ trợ tiếng Việt: Vietkey Unikey VietSpell VietUni

34. Với công việc nào thì dùng Menu VIEW: :

34. Với công việc nào thì dùng Menu VIEW: Khi muốn tạo một bảng biểu Khi muốn thay đổi phông chữ Khi muốn sau chép văn bản Khi muốn mở hoặc tắt một thanh công cụ

35. Thao tác thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản: Chọn đoạn văn bản >:

35. Thao tác thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản: Chọn đoạn văn bản > Menu Edit > Font > …. Chọn một trong các công cụ Chọn công cụ Tất cả đều đúng

36. Chọn đoạn văn bản, Menu Format > Columns để: :

36. Chọn đoạn văn bản, Menu Format > Columns để: Tạo văn bản dạng cột Tạo biểu bảng Kẻ đường viền cột cho biểu bảng Tạo Tab cho văn bản

37. Cửa sổ dùng để: :

37. Cửa sổ dùng để: Tạo chữ nghệ thuật ở đầu đoạn văn bản Tạo kí tự đặc biệt ở đầu đoạn văn bản Tạo chữ to ở đầu đoạn văn bản Thay đổi kích thước Font chữ ở đầu đoạn văn bản

38. Để chèn một hình ảnh vào văn bản, thực hiện::

38. Để chèn một hình ảnh vào văn bản, thực hiện: Menu Insert > Picture > Clip Art Menu Insert > Picture > From File Chọn công cụ trên thanh công cụ vẽ Các thao tác trên đều được

39. Menu dùng để: :

39. Menu dùng để: Chèn thêm ô vào bảng Trộn nhiều ô thành một ô Tách một ô được thành nhiều ô Xóa các ô được chọn

40. Muốn kẻ khung cho bảng biểu, chọn bảng, sau đó chọn Menu::

40. Muốn kẻ khung cho bảng biểu, chọn bảng, sau đó chọn Menu: Table > Draw Insert > Border and Shadding Table > AutoFormat Format > Border and Shadding

KẾT THÚC BÀI KIỂM TRA:

KẾT THÚC BÀI KIỂM TRA THOÁT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH Nhắp vào đây Xem kết quả

authorStream Live Help