Duong gap khuc Do dai duong gap khuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

MÔN: TOÁN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 2C

Slide2:

Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 Toán Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Slide3:

A B C D . . Đường gấp khúc ABCD. . . Đường gấp khúc ABC.

Slide4:

Đường gấp khúc ABCD. A B C D Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng : AB, BC, CD . .

Slide5:

Đường gấp khúc là đường gồm nhiều đoạn thẳng kế tiếp nhau và không thẳng hàng. Kết luận:

Slide6:

. . . . M P O N D H K Q HÌNH 2 HÌNH 1 HÌNH 3 V T I Hình nào là đường gấp khúc ?

Slide7:

Đọc tên đường gấp khúc từ trái sang phải, hoặc phải sang trái và không bỏ sót điểm nào trên đường gấp khúc. D H K Q Đường gấp khúc DHQK Hoặc đường gấp khúc KQHD

Slide8:

Hoạt động 2: Tính độ dài đường gấp khúc

Slide9:

Bài toán: Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài đoạn thẳng AB bằng 2cm, đoạn thẳng BC bằng 4cm và đoạn thẳng CD bằng 3cm. Hỏi đ ộ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng - ti - mét ? 2cm 4cm 3cm A B C D . . . .

Slide10:

A B C D . . 2cm 4 cm 3 cm Đ ộ dài đường gấp khúc ABCD = AB +BC +CD .

Slide11:

Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABCD là : 2 + 4 + 3 = Đáp số : 9 xăng – ti – mét . 2cm 4cm 3cm A B C D . . 9 (cm)

Slide12:

Muốn tính độ dài đường gấp khúc , ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau .

Slide13:

Bài 1 : Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm : Hai đoạn thẳng. . . . A B C . . . A B C . . . A B C

Slide14:

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu ) . . M N P Q 3cm 2cm 4cm Bài giải Độ dài đường gấp khúc MNPQ là : 3 + 2 + 4 = 9 (cm) Đáp số : 9 xăng – ti - mét . Mẫu a)

Slide15:

b) . . A C B 5cm 4cm Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu ) Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là : 5 + 4 = 9 ( cm) Đáp số : 9 xăng – ti - mét .

Slide16:

Bài 3 : Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ . Tính độ dài đoạn dây đồng đó . 4cm 4cm 4cm Bài giải Độ dài đoạn dây đồng đó là : 4 + 4 + 4 = 12 (cm) Đáp số : 12 xăng – ti – mét . Bài giải ( Cách 2) Độ dài đoạn dây đồng đó là : 4 x 3 = 12 (cm) Đáp số : 12 xăng – ti – mét .

Slide17:

Muốn tính độ dài đường gấp khúc , ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau .

Slide18:

Ghi nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc - Chuẩn bị bài sau . Cô dặn con

authorStream Live Help