Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlari Biyogüvenlik

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: durum68 (85 month(s) ago)

Bilgi paylaşıldık�a değeri artar b�t�n slaytlar paylaşılsın diye konulmuştur.Saygılarımla.

By: yarpuzlu (96 month(s) ago)

elinize sağlık çok güzel olmuş. eğer izin verirseniz bu sunuyu download etmek istiyorum..

Presentation Transcript

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik:

25.06.2011 1 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik Yrd. Doç. Dr. Nilgün Kaşifoğlu

GÜVENLİK!!!!:

25.06.2011 2 GÜVENLİK!!!!

Slide 3:

25.06.2011 3 Primer korunma Sekonder korunma

Biyogüvenliğin dört düzeyi:

25.06.2011 4 Biyogüvenliğin dört düzeyi Biyogüvenlik düzeyi 1 bireysel ve toplumsal risk yok veya oldukça az Biyogüvenlik düzeyi 2 ılımlı bireysel risk, düşük toplumsal risk Biyogüvenlik düzeyi 3 yüksek bireysel risk, düşük toplumsal risk Biyogüvenlik düzeyi 4 yüksek bireysel risk ve toplumsal risk

Biyogüvenlik düzeyi 2 :

25.06.2011 5 Biyogüvenlik düzeyi 2

Slide 6:

25.06.2011 6 Biyogüvenlik düzeyi 3

Slide 7:

25.06.2011 7

Biyogüvenlik düzeyi 4:

25.06.2011 8 Biyogüvenlik düzeyi 4

Slide 9:

25.06.2011 9 Biyogüvenlik düzeyi 4

Risk grupları, biyogüvenlik düzeyleri, ekipmanlar:

25.06.2011 10 Risk grupları, biyogüvenlik düzeyleri, ekipmanlar BD Laboratuvar tipi Laboratuvar uygulamaları Güvenlik ekipmanları 1 Temel eğitim, araştırma İyi mikrobiyoloji teknikleri Açık bankoda çalışma 2 Primer sağlık hizmetleri, tanı-araştırma İyi mikrobiyoloji teknikleri , Koruyucu kıyafetler , biyotehlike işareti Açık banko ve potansiyel aerosoller için biyolojik güvenlik kabini 3 Özel tanı ve araştırma BD 2’ye ilaveten özel kıyafetler, sınırlı giriş, özel hava akımı Tüm işlemler için biyolojik güvenlik kabini ve/veya diğer primer tertibat 4 Tehlikeli patojenler BD 3’e ilaveten hava sızdırmaz kabin, duş çıkışı, özel atık Sınıf 3 biyolojik güvenlik kabini , pozitif basınçlı kıyafetler, filtre edilmiş hava

Slide 11:

25.06.2011 11 Risk Grupları (RG) Mikroorganizmalar BSL/ Örnek Lab Uygulamalar Güvenlik ekipmanı (Primer bariyer) Dizayn (Sekonder bariyer) RG-1 (bireysel ve toplumsal risk yok) İnsanda (veya hayvanda) enfeksiyona neden olmayan m.o.lar B.subtilis, E.coli K12 Lactobacillus sp., Naegleria gruberi BSL-1 Temel eğitim lab. GLP Gerekmez Lavabo

Slide 12:

25.06.2011 12 RG-2 (orta bireysel risk, düşük toplumsal risk) § İnsanda (veya hayvanda) hastalığa neden olabilen m.o.lar. §  Başlıca maruz kalma yolu: otoinokülasyon, yutma veya mukoz membran temasıdır. §  Etkili tedavisi/korunma önlemi bulunur ve enfeksiyonun yayılma riski sınırlıdır. S.enteritidis, Shigella sp, Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Proteus sp, Acinetobacter sp, Pseudomonas sp, Y.pestis, V.cholerae, Aeromonas sp, N. gonorrhoeae, E.coli, Campylobacter sp, Legionella sp, B.mallei*, S.typhi*, B.pertussis*, Brucella sp*, B.antracis*, C.diphtheriae, L.interrogans, L.monocytogenes, Chlamydia sp, G.vaginalis, Haemophilus sp, C.albicans, Aspergillus sp, C.neoformans, H.capsulatum*, T.gondii Hepatit B virus, Norwalk virus, Picornaviridae, Paramyxoviridae BSL-2 Üniversite eğitim lab., Klinik mikrobiyoloji tanı lab., Halk Sağlığı Lab., Araştırma Lab. GLP+ § Giriş sınırlaması §    “kesici-delici” önlemleri §    Biyotehlike uyarı işareti** §    Bölüm/Lab içi atık dekontaminasyonu §    Biyogüvenlik Klavuzu § Class I veya II BGK §    potansiyel aerosol önleyici ekipman, §    KKE (önlük, eldiven, gerekliyse gözlük) § BGD-1+ §  otoklav Risk Grupları (RG) Mikroorganizmalar BSL/ Örnek Lab Uygulamalar Güvenlik ekipmanı (Primer bariyer) Dizayn (Sekonder bariyer)

Slide 13:

25.06.2011 13 RG-3 (yüksek bireysel risk, düşük toplumsal risk) § İnsanda (veya hayvanda) ciddi ve bazan ölümcül hastalığa neden olabilen m.o.lar. §  Başlıca maruz kalma yolu: aerosol inhalasyonudur §  Etkili tedavisi veya korunma önlemi bulunur. M.tuberculosis, C.burnetii, C.immitis Rickettsia sp* Lassa fever virus, St. Louis encephalitis virus, Japanese encephalitis virus, West Nile virus, Yellow fever virus ve çok sayıda arboviruslar $ BSL-3 §    Özel tanı lab (Tüberküloz tanı ve araştırma lab.v.b) §    Üretim Lab. BSL-2+ § kontrollü giriş §    Lab içi atık dekontaminasyonu §    Yıkama öncesi giysi dekontaminasyonu §    Giriş serumu § BGD-2+ §    korunaklı laboratuvar giysisi, §    gerekirse ağız-burun maskesi § BGD-2+ §  ayrı giriş koridoru, §  kendi kapanan çift kapılı giriş, §  lab.içine negatif hava akımı, §  havanın yeniden dolaşıma girmesini önleyen sistem Risk Grupları (RG) Mikroorganizmalar BSL/ Örnek Lab Uygulamalar Güvenlik ekipmanı (Primer bariyer) Dizayn (Sekonder bariyer)

Slide 14:

25.06.2011 14 RG-4 (yüksek bireysel ve toplumsal risk) § İnsanda (veya hayvanda) ölümcül hastalığa neden olan ve infekte bireylerden diğerlerine kolayca yayılabilen m.o.lar. §  Başlıca maruz kalma yolu: aerosol inhalasyonudur §  Etkili tedavisi ve korunma önlemleri yok. Ebola-Marburg virus Lassa virus, Junin virus, Machupo virus Guanarito virus ve diğer bazı filoviruslar, arboviruslar, arenaviruslar $ BSL-4 §    Tehlikeli patojen ünitesi BSL-3+ § Girişte özel kıyafet giyilmesi §    Çıkışta duş, §    Çıkışta bütün materyalin dekontaminas-yonu § Class III BGK veya §    Class II BGK+ §    tüm vücudu koruyan hava destekli ve pozitif basınçlı kıyafet § ayrı bina veya izole bölge, §  özel bina ve havalandırma dizaynı, air-lock kapı, §  çift-kapaklı otoklav Risk Grupları (RG) Mikroorganizmalar BSL/ Örnek Lab Uygulamalar Güvenlik ekipmanı (Primer bariyer) Dizayn (Sekonder bariyer)

Slide 15:

25.06.2011 15 Laboratuvar uygulamaları – S tandar t lab oratuvar uygulamaları, sınırlı giriş, biyotehlike işareti, keskin alet önlemleri, atık yönetimi Güvenlik ekipmanı- biyogüvenlik kabinleri, keskin ve delici alet atık kapları Kişisel koruyucu ekipman- laboratuvar önlükleri, eldiven, gözlük Bankoların temizliği

Aerosol önlemleri:

25.06.2011 16 Aerosol önlemleri Biyogüvenlik kabinleri Enjektör kullanımı Kapaklı kaplar

Güvenlik kabinleri:

25.06.2011 17 Güvenlik kabinleri Sınıf 1: Havayı doğrudan dışarıdan alır Kabin içinden HEPA filtresinden geçerek atar Çalışanı ve çevreyi korur Kabin içi steril değildir!

Slide 18:

25.06.2011 18 Sınıf 2: Havayı önce HEPA filtresinden geçirir Yüksek ölçüde çalışanı ve çevreyi korur Kabin içi sterildir Fungal, mikobakteriyel ve yüksek riskli mikroorganizmalar sınıf-2de işlenmeli

Slide 19:

25.06.2011 19 Sınıf 3: Tamamen kapalı sistemlerdir Özel laboratuvarlarda kullanılır Mikobakteriyoloji, mikoloji, viroloji laboratuvarı için önemli tasarım gerektirir.

Slide 20:

25.06.2011 20 HEPA: (High Efficiency Particulate Arresting) Havada asılı 0,3 mikrondan büyük partikülleri %99,9 filtre eder

Keskin ve delici alet önlemleri:

25.06.2011 21 Keskin ve delici alet önlemleri Mümkünse plastik alet tercih edilmeli Atık kapları

Güvenlik :

25.06.2011 22 Güvenlik Giriş sınırlandırılması Biyolojik ajanlar ve toksinler kilitli dolaplarda bulunmalı Laboratuvarda kim var? Laboratuvara hangi materyaller geldi? Laboratuvardan hangi materyaller çıkartıldı? Laboratuvar kaza kayıtları Acil durum planı Depo

Slide 23:

25.06.2011 23 Kırmızı tıbbi atık poşetleri Kontamine atıklar

Slide 24:

25.06.2011 24

Slide 25:

25.06.2011 25 Göz yıkama istasyonları Duş

Slide 26:

25.06.2011 26

Slide 27:

25.06.2011 27

Slide 28:

25.06.2011 28

Slide 29:

25.06.2011 29

Slide 30:

25.06.2011 30

Slide 31:

25.06.2011 31

Slide 32:

25.06.2011 32

Slide 33:

25.06.2011 33

Slide 34:

25.06.2011 34

authorStream Live Help