Câu hỏi của Thượng đế

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI CỦA THƯỢNG ĐẾ ... PTH – gxdaminh.net

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ, mà sẽ hỏi bạn đã giúp bao nhiêu người có quần áo?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất, mà sẽ hỏi chúng có được tạo ra từ lao động của bạn không ?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi mức lương cao nhất của bạn bao nhiêu, mà sẽ hỏi bạn có bán rẻ nhân cách của mình để đạt được nó không ?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm thêm bao nhiêu giờ, mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay không?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu lời khuyến khích, mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi nghề nghiệp của bạn là gì, mà sẽ hỏi bạn thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm gì để giúp cho bản thân, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn sống cạnh láng giềng nào, mà sẽ hỏi bạn đối xử với những người hàng xóm của bạn như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

Thượng Đế sẽ không hỏi về màu da của bạn, mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn.

PowerPoint Presentation:

Và Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu bạn hữu, mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là một người bạn.

PowerPoint Presentation:

Bạn thân mến, Tất cả chúng ta đều có chung một Cha trên Trời, và mọi người đều là anh chị em chúng ta hãy đối xử với nhau như đối xử với những bức tranh, nghĩa là chúng ta hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất. PTH – gxdaminh.net

authorStream Live Help