cha toi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

C H A T Ô I ...

PowerPoint Presentation:

Người cha luôn để lại những ấn tượng mạnh nhất nơi đứa trẻ. Ông có trách nhiệm chính giúp con hình thành nhân cách. Công việc của ông là vô tận, và thường thường không đòi hỏi sự biết ơn. Nhưng để là một người cha tốt, đôi lúc cũng không phải dễ dàng.

PowerPoint Presentation:

Khi tôi ... 4 tuổi : Cha tôi làm được mọi thứ. When I Was... 4 years old: My daddy can do anything.

PowerPoint Presentation:

Khi tôi... 5 tuổi : Cha tôi thông biết nhiều vấn đề. When I Was... 5 years old: My daddy knows a whole lot.

PowerPoint Presentation:

6 years old: My dad is smarter than your dad. When I Was... Khi tôi... 6 tuổi : Cha tôi thông minh hơn cha chúng bạn.

PowerPoint Presentation:

Khi tôi... 8 tuổi: Cha tôi không hẳn biết chính xác tất cả mọi điều. 8 years old: My dad doesn't know exactly everything. When I Was...

PowerPoint Presentation:

Khi tôi... 10 tuổi : Thời cha thơ ấu, chắc mọi thứ khác lắm. When I Was... 10 years old: In the olden days when my dad grew up, things were sure different.

PowerPoint Presentation:

Khi tôi... 12 tuổi: Ồ, dĩ nhiên cha chẳng biết gì về điều đó cả. Cha đã có tuổi nên quên tuổi thơ của mình. When I Was... 12 years old: Oh, well, naturally, Father doesn't know anything about that. He is too old to remember his childhood.

PowerPoint Presentation:

When I Was... 14 years old: Don't pay any attention to my father. He is so old-fashioned! Khi tôi... 14 tuổi : Đừng có để tâm tới cha tôi. Ông ấy lạc hậu lắm !

PowerPoint Presentation:

When I Was... Khi tôi... 25 tuổi: Cha tôi biết đôi chút về điều đó, nhưng cổ lắm rồi. 25 years old: Dad knows a little bit about it, but then he should because he has been around so long.

PowerPoint Presentation:

When I Was... Khi tôi... 30 tuổi: Có lẽ ta nên hỏi ý kiến của cha Dù sao, ông cũng là người giàu kinh nghiệm. 30 years old: Maybe we should ask Dad what he thinks. After all, he's had a lot of experience.

PowerPoint Presentation:

When I Was... Khi tôi... 35 tuổi: Tôi sẽ không làm gì nếu chưa trao đổi với cha. 35 years old: I'm not doing a single thing until I talk to Dad.

PowerPoint Presentation:

40 years old: I wonder how Dad would have handled it. He was so wise and had a world of experience. When I Was... Khi tôi... 40 tuổi Tôi tự hỏi sao cha xoay xở khéo thế. Ông thật sáng suốt và dồi dào kinh nghiệm…

PowerPoint Presentation:

When I Was... 50 years old: I'd give anything if Dad were here now so I could talk this over with him. Too bad I didn't appreciate how smart he was. I could have learned a lot from him. Khi tôi... 50 tuổi : Tôi sẵn sàng đổi mọi thứ để gặp cha lúc này, để có thể trao đổi với ông. Thật tệ, tôi không nhận ra sự thông thái của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được nhiều từ nơi cha.

PowerPoint Presentation:

Không gian thời gian chẳng là chi, nếu trái tim thiếu vắng bóng hình ai … (Amy Lowell) A place is nothing, not even space, unless at its heart a figure stands. ( Amy Lowell)

PowerPoint Presentation:

H A P P Y F A T H E R ' S DAY Bản dịch : gxdaminh.net 20.06.2009

authorStream Live Help