Neu khong co tinh yeu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nếu không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Bổn phận khiến người ta dễ n óng gi ận .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Trách nhiệm đẩy con người ta tới chỗ bất nhã .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Của cải làm con người ta trở nên tham lam .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu…

PowerPoint Presentation:

Lòng tin biến bạn thành kẻ cuồng tín .

PowerPoint Presentation:

Không có Tình yêu...

PowerPoint Presentation:

Trên đời này bạn không là gì cả!!!

PowerPoint Presentation:

Have a nice day!

authorStream Live Help