Hieu oi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sáng tác: Ý VŨ Tiếng hát: THANH SỬ & XUÂN TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

Hiếu ơi! Đừng chờ nhà cao cửa rộng. Hiếu ơi! Đừng chờ đầy dư áo cơm. Hiếu cũng đừng chờ tìm tiền muôn bạc vạn. Muốn có tiền đáp tình đền ơn.

PowerPoint Presentation:

Có khi chẳng giầu mà vẫn ấm nồng. Có khi thật nghèo mà vẫn chứa chan. Hiếu cứ lòng thành, dù ít dù nhiều. Cũng giữ Cha Mẹ với trọn tình người con.

PowerPoint Presentation:

Hiếu ơi! Trong tình thâm tình. Mến yêu luôn là tấm lòng. Hiếu ơi! Chớ để mai này. Mến yêu luôn là bây giờ.

PowerPoint Presentation:

Sáng tác: Ý VŨ Tiếng hát: THANH SỬ & XUÂN TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

Hiếu ơi! Cuộc đời dường như rất vội. Sáng đêm một ngày rồi âm cách dương. Sẽ có một ngày rồi lá về cội. Hiếu sẽ không còn Cha Mẹ kề bên.

PowerPoint Presentation:

Nếu đang còn ngày, dù nắng sắp tàn. Nếu đang còn chiều, dù đêm sắp buông. Hiếu cứ tỏ bầy đừng lo muộn màng. Ngay phút giây này, vẫn còn để yêu thương.

PowerPoint Presentation:

Hiếu ơi! Trong tình thâm tình. Mến yêu luôn là tấm lòng. Hiếu ơi! Chớ để mai này. Mến yêu luôn là bây giờ.

PowerPoint Presentation:

Hiếu ơi! Trong tình thâm tình. Mến yêu luôn là tấm lòng. Hiếu ơi! Chớ để mai này. Mến yêu luôn là bây giờ.

PowerPoint Presentation:

Sáng tác: Ý VŨ Tiếng hát: THANH SỬ & XUÂN TRƯỜNG Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH

authorStream Live Help