Dam lieu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Cười là dám liều để lộ ra hạnh phúc Bạn dám liều không ?

PowerPoint Presentation:

Khóc là liều tỏ ra yếu đuối Đến với tha nhân là liều bị sa lầy tình cảm. Bày tỏ tình cảm là liều lộ ra cái tôi sâu thẳm. Chia sẻ ý tưởng, giấc mơ cho người khác, là liều để chúng bị mất đi.

PowerPoint Presentation:

Yêu, là liều bị mất mát. Yêu, là liều nếu không được yêu lại. Sống, là liều bị chết. Hy vọng, là liều bị thất vọng. Hành động, là liều có thể thất bại.

PowerPoint Presentation:

Dẫu sao cứ phải liều, Vì nguy hiểm lớn nhất trong đời là không bao giờ dám liều. Ai không liều không làm được gì không có gì mà cũng chẳng là gì.

PowerPoint Presentation:

Họ có thể tránh được đau khổ nhưng chẳng học được chi chẳng gắn bó với cái gì. Chẳng thay đổi được gì, chẳng phát huy được điều chi. Họ chẳng thể yêu, chẳng thể sống.

PowerPoint Presentation:

Kẻ chỉ làm gì điều chắc chắn, là sống như người nô lệ và chống lại tự do.

PowerPoint Presentation:

Chỉ những ai dám liều để yêu mới thực sự tự do.

PowerPoint Presentation:

Vậy bạn cứ dám đi ! Tác giả Vô danh Création de Lise Tardif

authorStream Live Help