ChurchAlive - Test Conflict

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Omgaan met Conflict

Slide 2: 

Omgaan met Conflict Wat is conflict? Hoe gaan we op een juiste manier met conflict om? Hoe kunnen we conflict voorkomen?

Slide 3: 

Omgaan met Conflict Wat is conflict? Conflict is een situatie waarbij tegenovergestelde wensen niet tegelijkertijd vervuld kunnen worden

Slide 4: 

Informatie / Visie Verwachtingen Loyaliteit Team Productiviteit Stabiliteit AUW! Verstoring van Verwachtingen KNAP! Snelle oplossing (1) Stille beëindiging (2) Nieuwe inzet (3) Schaakmat (4) Her-onderhandelen onder stress (5) geplande beëindiging Enige juiste oplossing AUW!

Slide 5: 

Omgaan met Conflict Praktisch: Hoe te heronderhandelen in een conflict situatie

Slide 6: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Wens (2) Elke wens ontstaat omdat er een bepaalde belangrijke noodzaak is. We moeten dus op zoek naar deze belangrijke noodzaak van beide kanten. Een conflict ontstaat waneer twee wensen tegenovergesteld zijn en niet tegelijkertijd vervuld kunnen worden.

Slide 7: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Wens (2) Noodzaak (2) De wensen die het conflict veroorzaken zijn zo belangrijk voor de betrokken personen omdat ze een manier zijn om hun noodzaak te vervullen. Om een conflict te hebben is er een relatie tussen de personen nodig. Kennelijk is deze relatie aanwezig omdat er een gezamenlijk doel is.

Slide 8: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel Een gezamenlijk doel is iets dat beide partijen willen bereiken, maar om dit te kunnen bereiken is het vervullen van elk hun noodzaak nodig. Zonder na te denken over en het opnieuw af/uit-spreken van het gezamenlijk doel zal het niet mogelijk zijn om een goede oplossing voor het conflict te vinden.

Slide 9: 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De eerste stap in het oplossen van het conflict is te bepalen wie er een conflict heeft en wat voor een conflict het is. (intern/extern) Een intern conflict is een aanvaring tussen twee wensen van één persoon. Een extern conflict is een aanvaring tussen wensen van verschillende personen.

Slide 10: 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De tweede stap in het oplossen van het conflict is om de tegenovergestellde wensen uit te spreken. Deze tegenovergestelde wensen kunnen opgeschreven worden in de eerste twee vakken. Als het een echt conflict is kunnen de wensen niet tegelijkertijd worden vervuld.

Slide 11: 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De derde stap in het oplossen van het conflict is om de achterliggende noodzaak uit te spreken. Een noodzaak is een onderliggende reden die er voor zorgt dat elke persoon zijn/haar wens vervuld wil hebben. Schrijf de noodzaak op!

Slide 12: 

3 De derde stap in het oplossen van het conflict is om de achterliggende noodzaak uit te spreken. Vragen om te helpen de noodzaak te ontdekken Waarom willen we dit? Omdat . . . Wat noodzaak proberen we te vervullen met deze wens? Waarom is dit belangrijk voor ons? Omdat . . . Wat zal deze wens ons brengen/geven? Welke belangrijke noodzaak wordt geschaad als we deze wens opgeven? Wat proberen we te bereiken met deze wens? . . . . . . . . . . . . . Noodzaak (1) Het is natuurlijk mogelijk om meerdere noodzaken te identificeren

Slide 13: 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De vierde stap in het oplossen van het conflict is om het gezamenlijke doel uit te spreken. Het gezamenlijke doel is een situatie die beide partijen graag willen bereiken. Het gezamenlijke doel is niet de oplossing van het conflict, het is echter wel een indicatie dat beide partijen een oplossing willen vinden voor het conflict. Het is het beginpunt van de oplossing voor het conflict

Slide 14: 

4 De vierde stap in het oplossen van het conflict is om het gezamenlijke doel uit te spreken. Het gezamenlijke doel is een situatie die beide partijen graag willen bereiken. Vragen om te helpen het gezamenlijk doel te ontdekken Is er een gewenste situatie die de beide partijen graag willen hebben? Is er een gezamenlijk doel te vinden, iets dat beiden graag willen? Wat zal het gewenste resultaat zijn, wanneer bij partijen tevreden zijn? Wat voor een gewenste situatie zal er ontstaan als er aan beide partijen hun noden zijn voldaan? . . . . . . . . . . . . . Het gezamenlijk doel is niet de oplossing, maar de basis om vanaf verder te werken naar een Win-Win oplossing Gezamenlijk doel

Slide 15: 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De vijfde stap in het oplossen van het conflict is om het ontstaande model om te draaien. We lezen het als het ware vanaf de andere kant. We lezen dan: Om het gezamenlijk doel te bereiken is het nodig dat er zowel aan noodzaak (1), als noodzaak (2) wordt voldaan. Om aan de noodzaak te voldoen is het nodig dat er aan respectievelijke wensen wordt voldaan. Wens (1) is in conflict met wens (2).

Slide 16: 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De vijfde stap in het oplossen van het conflict is om het ontstaande model om te draaien. We lezen het als het ware vanaf de andere kant. Interessant hierbij is dat het conflict niet meer tussen personen is, maar tussen noodzaken en wensen. Het persoonlijke en emotionele aspect is geminimaliseerd.

Slide 17: 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De vijfde stap in het oplossen van het conflict is om het ontstaande model om te draaien. We lezen het als het ware vanaf de andere kant. Soms blijkt al in deze fase dat één van de partijen het gezamenlijk doel uit het oog is verloren en zijn/haar noodzaak en wensen wil bijstellen. Meestal moet en er de volgende stappen genomen worden.

Slide 18: 

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel De zesde stap in het oplossen van het conflict is om te kijken naar alternatieve methoden om beide noden te vervullen. Gedurende deze stap zal iedere partij zich moeten afvragen of de wens de enigste manier is om hun noodzaak te behalen? Beide partijen gaan nu creatief op zoek naar alternatieven zodat beide noden vervuld kunnen worden.

Slide 19: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel . . . . . . . . . . . . . Alternatief voor noodzaak (1) . . . . . . . . . . . . . Alternatief voor noodzaak (2)

Slide 20: 

6 De zesde stap in het oplossen van het conflict is om te kijken naar alternatieve methoden om beide noden te vervullen. Vragen om te helpen zoeken naar alternatieven Moet ik deze wens gebruiken om mijn noodzaak te vervullen? Is er een andere manier om mijn noodzaak te vervullen? Is het mogelijk om deze noodzaak te vervullen, terwijl de andere partij krijgt wat hij/zij wens(en). Wat belangrijk is om je niet te richten op de wens, maar op het behalen van de noodzaak. . . . . . . . . . . . . . Alternatief voor noodzaak (1)

Slide 21: 

7 Soms is het moeilijk om alternatieven te vinden, omdat het lastig is om een onderscheid te maken tussen wensen en noodzaak. In deze gevallen is het nodig om dieper te kijken naar de reden waarom de betreffende wens er is, en of de aannames die gemaakt zijn kloppen. Check elke aanname om te kijken of het ook echt waar is Waarom is deze wens nodig om de noodzaak te vervullen? Omdat . . . Waarom is het nodig om deze wens te hebben? Omdat . . . De antwoorden op deze vragen zijn de aannames. Deze zullen op hun waarde gecheckt moeten worden. Aannames zijn verklaringen waarom een bepaalde wens nodig is om de noodzaak te vervullen. . . . . . . . . . . . . . Alternatief voor noodzaak (1)

Slide 22: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wens (1) Noodzaak (1) Gezamenlijk doel Wens (2) Noodzaak (2) Gezamenlijk doel . . . . . . . . . . . . . Alternatief voor noodzaak (1) . . . . . . . . . . . . . Alternatief voor noodzaak (2) Veronderstelling aanname Veronderstelling aanname

Slide 23: 

7 Door een van de aannames bloot te leggen als een verkeerde aanname betekent het niet dat de noodzaak verkeerd is, maar het helpt vaak wel om een alternatieve manier te vinden. Hierdoor is het vaak niet nodig om de wens op de manier zoals het omschreven stond uit te voeren. Dit is alleen mogelijk door de link tussen wens en noodzaak onder de loop te nemen en van elkaar te scheiden Kontroleer alle aannames, vaak ontdek je dat een van hen wellicht niet (helemaal) klopt.

Slide 24: 

1-7 Nog even alle 7 stappen op een rijtje. 1. Identificeer wie het conflict heeft en met wie. Is het intern of extern. 2. Identificeer de tegenovergestelde wensen. Schrijf ze op en spreek ze uit. 3. Identificeer de bijbehorende noden. Schrijf ze op en spreek ze uit 4. Identificeer het gezamenlijk doel. Schrijf het op en spreek het uit. 5. Lees het schema nu op vanuit de andere richting. 6. Zoek naar alternatieve methoden om de noden te vervullen 7. Check de aannames of ze kloppen, als hulp bij stap 6.

Slide 25: 

Door terug te gaan naar de basis, de verwachtingen, het gezamenlijk doel, de visie, is de relatie weer hersteld en kan er weer als een team gewerkt worden. Dit is dan de goede basis voor stabiliteit en productiviteit. Hoe om te gaan met conflict? Hoe conflict op te lossen?

Slide 26: 

Omgaan met Conflict

Slide 27: 

Conflict in de praktijk

Slide 28: 

Kies één van deze drie onderwerpen voor je conflict oefening: 1. Muziek in de eredienst 2. Aandacht voor kinderwerk 3. Grote of kleine bekers bij het avondmaal Werk samen door het conflict model

Slide 29: 

Kies één van deze drie onderwerpen voor je conflict oefening: Muziek in de eredienst Er licht een voorstel op de bestuurstafel om naast de rode bundel ook andere muziek bundels te gebruiken. In het bestuur komt het tot een conflict. Oudere persoon: Geen opwekkingsliederen in de eredienst Argument: Rock muziek is heidens Jongere persoon: Wij willen graag vlottere muziek in de dienst. Argument: Jongeren lopen weg uit de kerk

Slide 30: 

Kies één van deze drie onderwerpen voor je conflict oefening: 2. Aandacht voor kinderwerk: Er moet nieuwe apparatuur worden aangeschaft voor het kinderwerk. In het bestuur komt het tot een conflict. Een ouder: De kerk moet meer aandacht aan het kinderwerk besteden. Argument: Kinderen zijn de toekomst van de kerk Bejaarde persoon: De kerk moet meer aandacht aan de ouderen geven. Argument: Ouderen heb hun hele leven zich voor de kerk ingezet

Slide 31: 

Kies één van deze drie onderwerpen voor je conflict oefening: 3. Grote of kleine bekers bij het avondmaal: In het bestuur wordt besloten om kleine bekers te gaan gebruiken. In het bestuur komt het tot een conflict. Een tegenstander: We moeten de grote beker blijven behouden. Argument: Jezus gaf zijn (grote) beker rond aan de discipelen Een voorstander: We moeten overgaan naar kleine bekers. Argument: Kleine bekers zijn hygiënischer

Slide 32: 

1-7 Nog even alle 7 stappen op een rijtje. 1. Identificeer wie het conflict heeft en met wie. Is het intern of extern. 2. Identificeer de tegenovergestelde wensen. Schrijf ze op en spreek ze uit. 3. Identificeer de bijbehorende noden. Schrijf ze op en spreek ze uit 4. Identificeer het gezamenlijk doel. Schrijf het op en spreek het uit. 5. Lees het schema nu op vanuit de andere richting. 6. Zoek naar alternatieve methoden om de noden te vervullen 7. Check de aannames of ze kloppen, als hulp bij stap 6.

authorStream Live Help