PREEK - 090925 - Huis ter Heide - Vrijda

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

De zalig-sprekingen opnieuw bekeken met dank aan www.wecan.be

Slide 2: 

William Sheakspear’s “Hamlet”

Slide 4: 

Wat wil jij zijn Jij hebt de keuze

Slide 5: 

Nu of later Jij hebt de keuze

Slide 6: 

Van plan A naar plan BE

Slide 7: 

Jezus

Slide 8: 

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Matteus 4:17 INKEER

Slide 9: 

PLAN BE INKEER daarna legt Jezus het pad uit hoe het koninkrijk van de hemel bereikt kan worden: “How to BE”

Slide 10: 

Zaligsprekingen = PLAN BE INKEER 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Slide 11: 

STAP 1 PLAN BE INKEER 1. Erken dat je God nodig hebt! “Je bent gelukkig wanneer je het niet meer alleen kan en erkent dat je God nodig hebt.” 1 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Slide 12: 

STAP 2 PLAN BE 2. Ga door Gods ogen kijken! “Je bent gelukkig wanneer je jezelf door Gods ogen gaat zien en daardoor je tekortkomingen erkent” Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Slide 13: 

STAP 3 PLAN BE 3. Open je hart voor God! “Je bent gelukkig wanneer God toestaat om die dingen in je leven te veranderen die God nodig vindt. ” Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Slide 14: 

STAP 4 PLAN BE 4. Verlang naar Gods Koninkrijk “Wanneer stappen 1,2 & 3 volgt, dan ga je vanzelf verlangen naar een wereld waarin God heerst.” Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Slide 15: 

PLAN BE INKEER PLAN BE Stap 1-4 is een verandering inhouding t.o.v. God Stap 5-8 is een verandering in houding t.o.v. de ander To be or not to be, that is the question!

Slide 16: 

STAP 5 PLAN BE INKEER 5. Heb zorg voor anderen “Je bent gelukkig wanneer je zorg en liefde hebt voor anderen om je heen.” Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden

Slide 17: 

STAP 6 PLAN BE 6. W.W.J.D. manier van omgang “Het hart is de plaats van de wil, Handel vanuit een wil die op God gericht is.” Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Slide 18: 

STAP 7 PLAN BE 7. Shalom stichters “Je wordt een echte vredestichter, Vrede tussen God en anderen, innerlijke vrede en tevredenheid” Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Slide 19: 

STAP 8 PLAN BE 8. Waarschuwing “Je bent gelukkig wanneer je het pad naar het Koninkrijk van God zover opgaat dat je er zelfs vervolging voor over hebt” Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Slide 20: 

INKEER

Slide 21: 

De zalig-sprekingen opnieuw bekeken

authorStream Live Help