PREEK - 090926 - KID preek 1

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Adventgemeente Den Haag

Slide 3: 

‘Discipelschap: Gods droom voor onze kinderen’

Slide 4: 

‘Welke toekomst zou God voor ogen hebben met onze kinderen?’

Slide 5: 

‘Gods droom is dat onze kinderen deel zijn van een eindtijd beweging om mensen voor te bereiden voor Jezus komst’

Slide 6: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen Joel 3:1-5:

Slide 7: 

“Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien” Joel 3:1-5

Slide 8: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen Joel 3:1-5: God stort zijn Geest uit over de kinderen

Slide 9: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen Joel 3:1-5: God stort zijn Geest uit over de kinderen God laat een samenwerking zien tussen kinderen en ouderen

Slide 10: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen Joel 3:1-5: God stort zijn Geest uit over de kinderen God laat een samenwerking zien tussen kinderen en ouderen Het resultaat is dat vele mensen voor God gewonnen worden

Slide 11: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen God ziet leeftijd nooit als een barriere:

Slide 12: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen God ziet leeftijd nooit als een barriere: Samuël

Slide 13: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen God ziet leeftijd nooit als een barriere: Samuël Jongen met 5 broden en 2 vissen

Slide 14: 

Gods droom: A. God gebruikt kinderen om voor Hem te getuigen God ziet leeftijd nooit als een barriere: Samuël Jongen met 5 broden en 2 vissen Neefje van Paulus

Slide 15: 

Gods droom: B. God wil de harten van gezinnen samensmeden Maleachi 3:24:

Slide 16: 

“Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Maleachi 3:23-24

Slide 17: 

Gods droom: B. God wil de harten van gezinnen samensmeden Maleachi 3:24 Als de laatste zin van het OT, is dit een hartekreet van God

Slide 18: 

Gods droom: B. God wil de harten van gezinnen samensmeden Maleachi 3:24: Als de laatste zin van het OT, is dit een hartekreet van God God doet een belofte om de gezinnen bij elkaar te brengen

Slide 19: 

Gods droom: B. God wil de harten van gezinnen samensmeden Maleachi 3:24 Als de laatste zin van het OT, is dit een hartekreet van God God doet een belofte om de gezinnen bij elkaar te brengen Zo niet dan zal het land vervloekt worden

Slide 20: 

Groot Probleem!

Slide 21: 

Groot Probleem! A. Value Genesis: Hoewel 96% van de kinderen zichzelf religieus vinden . . .

Slide 22: 

Groot Probleem! A. Value Genesis: Hoewel 96% van de kinderen zichzelf religieus vinden . . . Leest maar 29% de Bijbel (↓10%) Leest maar 6% EGW (↓10%) Maar 21% houdt wijdingen 50% denkt te moeten werken om de hemel te verdienen

Slide 23: 

Groot Probleem! B. Onze kinderen zijn bang voor de wederkomst. 67% van de jeugd zegt dat ze het bezorgt of ze wel of niet klaar zijn voor de wederomst.

Slide 24: 

Groot Probleem! C. We moeten onze kinderen niet alleen dopen, maar vooral discipelen maken.

Slide 25: 

Groot Probleem! C. We moeten onze kinderen niet alleen dopen, maar vooral discipelen maken. “We moeten meer tijd en energie steken om van kinderen discipelen te maken . . Wellicht hebben we meer van hen gedoopt en te weinig van hen discipelen gemaakt . . We moeten de nadruk niet alleen lid worden leggen, maar juist op het discipelschap, Directeur Family Ministries NAD

Slide 26: 

Maak Discipelen! A. God roept ons op om discipelen te maken (Matt 28:18-20)

Slide 27: 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Matteus 28:18-20

Slide 28: 

Maak Discipelen! A. God roept ons op om discipelen te maken (Matt 28:18-20) Gods opdracht van Jezus is: Discipelen maken

Slide 29: 

Maak Discipelen! A. God roept ons op om discipelen te maken (Matt 28:18-20) Gods opdracht van Jezus is: Discipelen maken Discipelschap is de kern van wie we zijn en wat we doen

Slide 30: 

Maak Discipelen! A. God roept ons op om discipelen te maken (Matt 28:18-20) Gods opdracht van Jezus is: Discipelen maken Discipelschap is de kern van wie we zijn en wat we doen Onze levenshouding moet laten zien dat het maken van discipelen onze hoogste prioriteit is

Slide 31: 

Maak Discipelen! B. De uitdaging

Slide 32: 

Maak Discipelen! B. De uitdaging Wordt Gods partner door Hem te helpen Zijn Droom te verwezelijken: “Help onze kinderen om Discipelen van God te worden.”

Slide 33: 

Zitten onze kinderen aan de zijlijn?

Slide 34: 

Of zijn ze actieve discipelen van God?

Slide 35: 

‘Discipelschap: Gods droom voor onze kinderen’

authorStream Live Help