Drie-eenheid in de Adventkerk en Geschiedenis

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

457. 1844 100 538 508 323 34 27 2300 avonden en morgens 70 weken – 490 jaar 1 wk 1798 Tijd, tijden en ½ tijd / 1260 jaar / 3,5 jaar / 42 maanden 1290 jaar 1335 jaar Apostolische tijd Vervolgingen Populariteit Afvallig godsdienst systeem – gemeente in de woestijn Opkomst zending 1700 Na hervorming Hervormers 1500 Wederkomst Nieuwe hemel en aarde 1000 jaar Voorspoed Gevaren van binnenuit Gevaren van buitenaf Roomse onderdrukkende macht Waldenzen – Wycliff – Huss – Luther – Zwingli – pilgrim vaders Vertaling Bijbel Openbaring in perspectief Keepers of the flame Deel 1 – Afvalligheid De geschiedenis en profetieën over Gods volk in Daniel en Openbaring Nicea 325 Constantinopel 325 Chalcedon 451 33-100 Leer van Apostels Jezus is God Drieeenheid in doopformule 100-150 Passie voor Christus als God 150-325 Verdrukking van buitenaf Opkomst van valse leer Verdediging van leer tegen valse leer Arius Alleen de Vader is God De zoon is geschapen Zoon is niet éénmet Vader Zoon wordt God genoemd als eretitel

PowerPoint Presentation:

1844 1848 1863 1888 Ontwikkeling Adventistische Geloofspunten Organisatorische Ontwikkeling Adventistische Levenstijl Christian Connection Methodisten Baptisten 1900 Revival, Hervorming, Uitbreiding Reorganisatie, Crisis 1910 Wereldwijde groei 1953 Wereldwijde, Uitbreiding Ellen G. White (tot 1915) Adventistische nadruk Christelijke nadruk Heiligdom Wederkomst Profetie Derde engel Tien geboden Jezus centraal Drie eenheid Christus als mens en God Verlossing Inspiratie Bijbel Voor het eerst geloofspunten Hoe Achtergrond Nieuwe info Bijbelstudie Nieuw begrip Bevestiging EGW

PowerPoint Presentation:

457. 1844 100 538 508 323 34 27 2300 avonden en morgens 70 weken – 490 jaar 1 wk 1798 Tijd, tijden en ½ tijd / 1260 jaar / 3,5 jaar / 42 maanden 1290 jaar 1335 jaar Apostolische tijd Vervolgingen Populariteit Afvallig godsdienst systeem – gemeente in de woestijn Opkomst zending 1700 Na hervorming Hervormers 1500 Wederkomst Nieuwe hemel en aarde 1000 jaar Voorspoed Gevaren van binnenuit Gevaren van buitenaf Opkomst van de antichrist – religieus politieke macht Verandering van geloofspunten - afval van de waarheid Verering van engelen en heiligen – Alleen God aanbidden Aanbidden van beelden en relikwieën – Gij zult geen . . Zondag i.p.v. sabbat – zegel / symbool van trouw aan God Hel en vagevuur wordt ontwikkeld - Aanbidden van Maria en heiligen – tussen mens en God in Avondmaal wordt het opnieuw sterven van Jezus – v Biecht wordt ontwikkeld – i.p.v. direct bidden tot God Aflaten waarmee je eeuwigheid kan kopen – vergeving kado Waldenzen – Wycliff – Huss – Luther – Zwingli – pilgrim vaders Veranderingen n.a.v. reformatie Verlossing alleen door het geloof in Jezus alleen Bijbel en de bijbel alleen ( sola scriptura ) Studie van de antichrist en profetieën Afschaffing van biecht, aanbidding van beelden, vagevuur, aflaten Vertaling Bijbel Openbaring in perspectief Keepers of the flame Deel 1 – Afvalligheid De geschiedenis en profetieën over Gods volk in Daniel en Openbaring

authorStream Live Help