Test po Chovekat i Obshtestvoto - Izhodno Nivo 3 Klas

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Тест по човекът и обществото изходно ниво III клас

Slide 2: 

дял география

1.Кои са символите на Република България? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 1.Кои са символите на Република България? песен, химн , знаме герб, химн, знак знаме, герб, химн

2. С какъв цвят на картата са изобразени планините? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 2. С какъв цвят на картата са изобразени планините? лилав кафяв жълт

3. Коя е най-високата планина в България : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 3. Коя е най-високата планина в България Рила Витоша Родопи

4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и полетата? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и полетата? кафяв жълт зелен

5. С какъв цвят на картата са изобразени водите? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 5. С какъв цвят на картата са изобразени водите? син розов черен

6. Коя е най-дългата река в България? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 6. Коя е най-дългата река в България? Камчия Искър Места

7. Коя е най-пълноводната река в България? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 7. Коя е най-пълноводната река в България? Струма Тунджа Марица

8. Откъде извират реките Марица и Искър? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 8. Откъде извират реките Марица и Искър? Родопи Стара планина Рила

9. Запишете най-високия връх на изброените планини! : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 9. Запишете най-високия връх на изброените планини! Стара планина Рила Пирин Витоша Родопи

10.Коя е излишната дума от всяка група? : 

Кои са символите на Република България? a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме 10.Коя е излишната дума от всяка група? Дунавска равнина, Горнотракийска низина,Софийско поле, Витоша Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина Искър, Мусала, Марица, Струма дъб, бор, еделвайс,ела, бук овца, мечка, вълк, елен,лисица

Slide 13: 

Дял история

Slide 14: 

11. Следите от човешка дейност в миналото се наричат: държави общества извори

Slide 15: 

12. Коя от посочените групи означава извори за миналото сечива, останки от сгради, керамика, надписи камъни, скали, планини езера, реки, морета

Slide 16: 

13. Как се нарича период от 1 000 г. столетие хилядолетие десетилетие

Slide 17: 

14. Различните начини за отмерване на времето се означават с думата: общество календар държава

Slide 18: 

15.Най-старите жители по нашите земи са известни с името: траки римляни боляри

Slide 19: 

16.Траките вярвали в: в един бог в много богове в три бога

Slide 20: 

17.През първата половина на VII век била създадена държава с името: Велика стара България Малка България Санстефанска България

Slide 21: 

18. Предводителите на бълг. племена се наричали: императори царе ханове

Slide 22: 

19. Първият български хан бил: Кубрат Аспарух Крум

Slide 23: 

20. Старите българи: почитали много богове вярвали в бог Тангра нямали богове

Slide 24: 

21. Днешна България се родила през: 681 г. – хан Аспарух 781 г. – хан Кубрат 954 г. – хан Крум

Slide 25: 

22. Първата българска столица била: Плиска Охрид Търново

Slide 26: 

23. Княз Борис I : Въвел християнството,основал бълг. църква, приел учениците на Кирил и Методий Изгонил учениците на Кирил и Методий и сменил столицата на България

Slide 27: 

24.През 893 г. славянският език заменил гръцкия в богослужението. Младият княз изградил новата столица- Преслав, а времето на управлението му наречено “златен век”. Кой е той? Княз Борис I Свети Наум Цар Симеон Велики

Slide 28: 

25. За коя държава се отнасят следните думи:през 14-15 век в нея били включени земите на България,Сърбия, Византия. Владетелят и се наричал султан. Византийска империя Османска империя Неизвестна държава

Slide 29: 

26.В групата на раята се включвали: само християните християните, евреите и ромите всички данъкоплатци

Slide 30: 

27.Посочи грешния отговор: Новостите, които навлезли през 19 в. сред българите били: земеделието и ръкописните книги печатните книги и светското образование новите зеленчуци

Slide 31: 

28. Кое не се отнася за българите в Османската империя? През 19 в. броят на българите в градовете нараства Не малко търговци и занаятчии забогатели Българите се стремели към равни права на хората с различна вяра

Slide 32: 

29.Първият призив за достоен живот към българите отправил: Софроний Врачански Паисий Хилендарски Неофит Рилски

Slide 33: 

30. Училищата, в които се изучават математика,езици, география и други се наричат: християнски светски еврейски

Slide 34: 

31. Кое е общото между отец Паисий, Софроний Врачански, Неофит Рилски, доктор Петър Берон, Васил Априлов Те били български царе от 14 век Те били български будители от 18 и 19 век Те били български художници от 18 век

Slide 35: 

32. Напиши най-важното за Георги Раковски Васил Левски Христо Ботев

Slide 36: 

33. Свободна България била възстановена като: Царство Ханство Княжество

Slide 37: 

34. Денят на Освобождението е: 3 март 1878г. 5 март 1878г. 3 април 1876 г.

Slide 38: 

35. Конституцията е: Всеки закон, по който се управлява държавата Само някои закони да управление на държавата Основният закон, който определя начина на управление и правата на хората в държавата

Slide 39: 

36. Според Търновската конституция държавният глава на България е: президентът князът царят

Slide 40: 

37. Запиши трите имена, които е носила столицата ни: С……….. С……….. С…………

Slide 41: 

38.Общото между Александър Първи, Фердинанд и Борис Трети е, че те са: български владетели след Освобождението от 1878г. български владетели от 13-14 в. министър-председатели на България

Slide 42: 

39. Националният и официалните празници се празнуват от: само говорещите български език от всички граждани на България само от християните

Slide 43: 

40. Огради само подземните богатства: гори маслодайна роза въглища пшеница руди нефт

authorStream Live Help