Състав и строеж на веществата

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Състав и строеж на веществата:

Състав и строеж на веществата Михаел Николов 6-ти а клас

Видове вещества:

Видове вещества Простите вещества са съставени от атоми на един елемент , а сложните от атоми на два или повече елемента. Простите вещества са изградени от атоми или молекули , а сложните от молекули или йони.

Строеж на веществата :

Строеж на веществата Аморфни вещества - частиците им са разположени безразборно в пронстранството . Например градивните частици на стъклото, смолите и на пластмасите. Кристални вещества- частиците им са разположени по строго определен начин. Такива са:диаманта, графита, леда, солта

Кристални вещества:

Кристални вещества Атомен кристален строеж има най-твърдия кристал на земята-диаманта.Кристалната решетка е изградена от въглеродни атоми.Веществата с атомен кристален строеж са практически неразтворими във вода. Те имат висока температура на топене.

Кристални вещества:

Кристални вещества Натриевият хлорид е представител на веществата с йонен кристален строеж. Веществата с йонен кристален строеж имат значителна твърдост и крехкост.Повечето от тях са разтворими във вода. Те имат висока температура на топене –от 300 ˚С . до 1000 ˚С .

Кристални вещества:

Кристални вещества Молекулите могат да се подреждат в кристални решетки. Молекулен кристален строеж има йода. Веществата с молекулен кристален строеж са крехки и имат ниски температури на топене-под 300 ˚С.

authorStream Live Help