O-01 Kickoff

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Minor ondernemen en innovatie:

1 Kickoff Track Ondernemen Minor ondernemen en innovatie

Agenda deze les:

Agenda deze les 2 Nader overzicht van track Ondernemen binnen OWE2. Structuur & inhoud lessen Materiaal Eindopdracht & beoordeling

Minor O&I: overzicht :

Minor O&I: overzicht

Structuur en inhoud:

Structuur en inhoud 4 O-01 Kickoff track-O + Businessmodelpatronen [4x45] O-02 Klantinzicht en storytelling [4x45] O-03 Omgevingsanalyse & marktonderzoek [4x45] O-04 Concurrentieanalyse, interne analyse & Strategie [4x45] O-05 Je waardepropositie , onderscheidendheid & innovatiemogelijkheden [4x45] O-06 Markt, klantsegmenten, inkomstenstromen [4x45] O-07 Marketingkanalen en klantrelaties [4x45] O-08 Je organisatie [4x45] O-09 Financiën [4x45] O-10 Planning, risico's & reflectie [4x45] O-11 Bespreking businessplannen deel 1 [4x45] O-12 Bespreking businessplannen deel 2 [2x45] O-13: Pitchen [4x45 ]

PowerPoint Presentation:

Materiaal(verplicht) Zie pdf literatuurlijst Osterwalder , A. & Y. Pigneur (2011). Business model generatie . Deventer: Kluwer . ISBN 978-13-07408-6 Mulder, R. & R. ten Cate (2011), Ondernemen 2 e editie, Pearson, ISBN 978-90-430-1877-7 Voor de gemotiveerde student: Udacity course: How to Build a Startup, zie : https://www.udacity.com/course/ep245 (Deze is niet verplicht, maar wel aan te raden) Specifiek op te geven teksten (via Scholar of in de les verstrekt)

Eindopdracht & beoordeling:

Eindopdracht & beoordeling 6 BP template bespreken, zie xls template Beoordelingsproces Indicatieve beoordeling BP 1.0 (rood, geel, groen) Bonuspunttoekenning Feedback op BP 1.0 (met bespreking) Beoordeling eindresultaat BP 2.0 Pitch Tentamen (gedetailleerd materiaal overzicht volgt) over alle in de lessen behandelde stof + opdrachten Zelfreflectierapport (zie studiewijzer)

PowerPoint Presentation:

Als aanwezig veronderstelde voorkennis Ondernemingsvormen Interne analyse: kerncompetenties, 7S model Externe analyse: DRETS, DESTEP analyse Vijfkrachtenmodel van Porter : aantrekkelijkheid van de markt Elementaire kennis van marketing en strategiemodellen, zoals: Product-Markt Combinaties: PMC’s Marktportfoliomodel BCG-matrix Productlevencyclus (PLC) Ansoff matrix voor groeistrategie Porter’s concurrentiestrategieën SWOT matrix Financieel management: financiering, jaarrekening, balansen, cashflow, businesscase

PowerPoint Presentation:

Komt niet/nauwelijks aan de orde Bedrijfsovernames & fusies Bedrijfsopvolging Ondernemingsvormen Fiscale aspecten (wel: vgl. BV en eenmanszaak) Financieel management & bedrijfsadministratie F inanciering

PowerPoint Presentation:

Extra literatuur Voor invulling van eigen behoefte Steven Blank & Bob Dorf (2012) The Startup Owner's Manual: The step-by-step guide for building a great company. ------------------------------------------------------------------------------------------- Marteyn Roes: Marketingplan voor ondernemers in het MKB. Roel Grit: Zo maak je een ondernemingsplan. Dekker, Huls & Scherjon : Strategisch Management in het MKB. Heezen & Kroot: Financieel management.

PowerPoint Presentation:

? Vragen

authorStream Live Help