Istorija Kikinde -rad Anje Krstin

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Kratka istorija Kikinde kroz učeničku prezentaciju

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Kikinda

Slide2:

Naziv Velika Kikinda (Gross Kikinda) prvi put se pominje na geografskim kartama iz 1718. godine.Tada je bila nenas e ljeno mesto u Banatu. Veliku K ikindu su naselili pretežno graničarske porodice iz Pomorišja i daleko manje doseljenika iz Potisja. Prema legendi prva grupa doseljenika došla je brodom rekom Galackom, a predvodio ih je Hristofer Kenđelac. ISTORIJA KIKINDE

Slide3:

GRADNJA KIKINDE Kikinda je građena prema plana grofa Klaudija Mersija vojnog guvernera Banata.Planom su podrazumevane pravilno ušorene ulice koje se seku pod pravim uglom.U centru se nalazi trg sa crkvom , parohijom ,gradskom kućom ,školom i gostionom.

ZNAMENITOSTI KIKINDE:

ZNAMENITOSTI KIKINDE GRADSKA KUĆA GIMNAZIJA KURIJA SUVAČA BELI KRST

BELI KRST:

BELI KRST Centralno mesto na trgu ispred pravoslavne crkve do 1953 godine zauzimao je beli krst.Prema legendi drveni krst su postavili srbi prilikom naseljavanja 1751 godine.Poboli su ga zajedno sa zastavom na mesto kojim su odredili centar budućeg grada.Beli kameni krst je postavljen kasnije a prvi put se pominje 1814.Njega su podigle zanatlije Velike Kikinde, pa se zbog toga još naziva Esnafski krst.Krst je napravljen od jednog komada ružičastog kamena sa beličastim žicama. Bogato je dekorisan detaljima klesanim u kamenu, ukrašen je ikonama na kojima su pretstavljeni sveci i zanatlije.

PRAVOSLAVNA CRKVA:

PRAVOSLAVNA CRKVA Pravoslavna crkva SV. otac Nikola izgrađena je na humki koja se zvala Ekeida 1769.Pet godina kasnije je dobila zvonik ,a ikonostas je urađen 1773 godine. Autori ikonostasa su Teodor Ilić Češljar i Jakov Orfelin.Krov crkve zamenjen je 1981 godine visokim raskošni tornjem. SAT NA ISTOČNOJ STRANI CRKVE IKONOSTAS

KURIJA:

KURIJA Jedna od najstarijih zgrada u Kikindi je Kurija(CURIA) što znači sudnica.Njena gradnja je započeta 1836 a završena 1839 godine.Kameni grb Dištrikta postavljen je tek 1841.Sam grb je težak 2 tone pa je njegovo postavljanje predstavljalo veliki izazov za građevinare.Kurija je bila središte Velikogkikindskog Dištrikta do1876.Danas je ona objekat kulture u njoj se nalazi Narodni muzej,Istorijski arhiv i DZNM(društvo za negovanje muzike) “Gusle”.

GRADSKA KUĆA:

GRADSKA KUĆA Gradska kuća građena je po projektu Balaž Ernea ,inženjera iz Budimpešte.To je zgrada jednospratnica sa tornjem kao osmatračnica.Podignuta je 1894 godine.To je raskošna građevina građena kombinacijom istorijskih stilova: neobaroka i neorenesanse sa primesama romantizma. Na gradskoj kući nalazi se čuveni latinski natpis “ATTENDITE”.Natpis je deviza našeg grada.On opominje Kikinđane da čuvaju ono što su dobili.Slova natpisa su prekrivena tankim zlatnim listićima “Katarina gold”.

SUVAČA:

SUVAČA Suvača je objekat koji predstavlja identitet Kikinde.Ona je mlin na suvi pogon ,njen rad se obavlja uz pomoć konja pokretača snage.Nekada ih je bilo 50.000, u Kikindi 1847 ih je bilo čak 51.Jedna jedina u Srbiji koja danas krasi naš grad izgrađena je 1899.Suvača se sastoji iz tri povezana dela: pogonskog prostora, mlinarskog prostora i mlinarevog stana.Pored žitarica u suvači se mlela i paprika a ređe biber i cimet.Ova građevina proglašena je za kulturno dobro od izuzetnog značaja Republike Srbije 1990.

VELIKI PARK:

VELIKI PARK

STARO JEZERO:

STARO JEZERO

ZNAČAJAN DOGAĐAJ ZA KIKINDU:

ZNAČAJAN DOGAĐAJ ZA KIKINDU Prilikom povratka iz Rumunije Josip Broz Titiposetio je Kikindu 1956.dočekan je na železničkoj stanici.Tom prilikom posetio je sve Kikindske fabrike.

Slide13:

Rad uradila: Anja Krstin VII 3

authorStream Live Help