Istorija Kikinde- rad Andreja Heldriha

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Kratak prikaz istorije Kikinde,učenički projekat

Comments

Presentation Transcript

Кикинда од најранијег перИода до 1918.године :

Кикинда од најранијег перИода до 1918. године

ПРАИСТОРИЈСКО ДОБА:

ПРАИСТОРИЈСКО ДОБА На основу археолошких налазишта зна се да је на овом простору живео човек у млађем каменом добу. На подручју Сајана и Иђоша могу се наћи археолошка налазишта из Старчевачке и Керес културе. Арадски брег код Мокрина датира из времена Баден културе . Неколико античких предмета је пронађено поред Кикинде и Башаида. Археолошко налазиште код Иђоша

СРЕДЊИ ВЕК :

СРЕДЊИ ВЕК Током средњег века у близини Кикинде налазила су се утврђења Галад ( по легенди подигао га је словенски кнез Глад ) у близини данашњег Башаида , Арача и Холош (у власништву породице Хуњади ) . Српска насеља која се поми њ у у овом периоду су Валхома ( Дерић ), Бошорхид ( Башаид ), Хоморкрев ( Мокрин ), Хиђош ( Иђош )...

становници:

становници На простору Северног Баната, где се налази Кикинда пролазили су германски Готи и Гепиди, затим Словени, Хуни, Авари, Лангобарди. Укидањем потиско-поморишке војне границе 1747. године , Срби граничари напуштају границу и насељавају се у Банату. Србин граничар Aвари

Настанак Кикинде:

Настанак Кикинде Први помен Кикинде као насељеног места био је у XV веку под именом Кекењ / Кекенд . На мапи Баната грофа Клаудија Мерсија израђеној између 1723. и 1725. године , насеље Кикинда ( нем . Gross Kikinda ), води се као ненасељено . Кикинда је насељена у периоду од 1750-1754. године под именом Gross Kikinda од стране Срба граничара .

Slide7:

Легенда каже да су први насељеници дошли лађом која је пловила Галадском. Река је пресушила када је царица Марија Терезија извршила велике иригационе радове. Касније, ово подручје насељавају Мађари, Јевреји , Немци и остали.

Slide9:

Најпопуларније објашњење како је Кикинда добила име је по речи ,, Кекењ” (мађарски назив за трњину). Има мишљења да је Кикинда настала од турске речи ,, Кикиндија”, што у пренесеном смислу треба да означава другу молитву. 1856. Године општински бележник Јефта Трифунац је написао да се име општине заснива на традицији чије је порекло Кинђа. Њу су населили Срби под вођством граничара Кристифора Кинђелца. Прво насеље је био логор од земуница изграђен на узвишици где је данас Српска православна црква. Сама хумка на којој је подигнута црква називала се Хекеида. Ниже од цркве налазили су се чамци . Сматра се да је читаво насеље у граду названо ,, Кинђела " по вођи Кинђелцу.

Slide10:

1769. године формирање насеља почиње спајањем три сеоцета, док је у центру православна црква посвећена светом Николи, без торња.

ВЕЛИКОКИКИНДСКИ ДИШТРИКТ (1774-1876) :

ВЕЛИКОКИКИНДСКИ ДИШТРИКТ (1774-1876) Формиран је 12. новембра 1774. године одлуком царице Марије Терезије.

Slide12:

Повељом о оснивању диштрикта становници су добили одређене пре свега економске привилегије : ( поседовање земље , ослобађање од кулука , плаћање пореза по другом разреду , право на производњу пива и ракије , право на примање занатлија и других привредника за којима се осећа потреба .....)

Slide13:

Диштрикт су чиниле следеће општине : Башаид , Врањево ( део Новог Бечеја ), Јозефово ( део Новог Кнежевца ), Карлово ( део Новог Милошева ), Кумане , Меленци , Мокрин , Српски Крстур , Тараш и Кикинда , која је била средиште диштрикта . Диштрикт је уз краће прекиде постојао до 1876. године , када је припојена Торонталској жупанији са средиштем у Бечкереку , данашњи Зрењанин .

Slide14:

Истог дана 12. новембра 1774. године царица Марија Терезија издаје још једну повељу кикиндској општини, по којој се село Кикинда проглашава варошицом, са правом одржавања годишњег вашара (19. септембра) и слободу сајмовања и трговања.

КИКИНДА У РЕВОЛУЦИЈИ 1848/49. :

КИКИНДА У РЕВОЛУЦИЈИ 1848/49. После избијања револуције у Угарској, 24. априла 1848. године у Кикинди је избила буна под вођством Ђорђа Ђоке Радака због незадовољства народа поделом (ритске) земље. Током револуције град је више пута био нападан и освајан како од стране мађарске, тако и од стране царске војске.

ЈОШ НЕКЕ ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О КИКИНДИ :

ЈОШ НЕКЕ ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О КИКИНДИ 1753. године Кикинда је добила пошту 1754. године Кикинда постаје седиште банатске милиције 1758. године Кикинда поседује 300 српских кућа са једном црквом Најстарија грађевина у граду је црква,подигнута 1769. године 1812. године саграђена је прва зграда за потребе Општине , Кикинда постаје административни центар . 1893. године - Кикинда је проглашена за град Одлуком Новосадске скупштине 25.11.1918 године , цела Војводина , па тако и Кикинда припојени су Краљевини Србији .

Кикиндске разгледнице :

Кикиндске разгледнице

Литература: :

Литература: Миливој Рајков „Историја града Кикинде до 1918. године“, Историјски архив, Кикинда 2003. године. Др. Душан Ј. Поповић ,, Срби у Војводини 2“, Матица Српска, Нови Сад 1990 . године Мр. Сава Шијачки ,, Кикинда, њен развитак до 1950. године” , Кикинда 1985.

authorStream Live Help