Istorija Kikinde

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Istorija Kikinde

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Istorija Kikinde

Slide2:

Poreklo grada Naziv Kikinda zabeležen je još počekom XV veka, kao Kökényd i Ecehida i označavalo je jedno ili više manjih naselja, dobara, ondašnjih ugarskih i srpskih feudalaca. 1725. godine, naziv Gross Kikinda obeležen je na geografskoj karti kao napušteno mesto. Pridev Gross, Nagy ili Velika, u nemačkoj, mađarskoj i srpskoj varijanti, bio je u zvaničkoj upotrebi imena grada sve do kraja 1947. godine. Kao izvorište današnjeg naziva grada spominje se mađarski naziv korovske biljke kökény (trnjina) i starim slovenskim, odnosno praslovenskim korenom reči kik (glava).

Slide3:

Istorijat Kikinde Prvi naseljenici Kikinde bili su Srbi, austrijski graničari koji su štitili granicu od Turaka na Morišu i Tisi. Nakon Požarevačkog mira, kada Turci gube Banat, graničari su ostali bez svog osnovnog zanimanja i počeli su da se bave ratarstvom. Kasnije su počeli da se doseljavaju i Nemci, Mađari, Jevreji,... 1752. godine za osnivača Kikinde važi Kristofor Kenđelac, koji je sa još dvesta porodica naselio današnju Kikindu. On je zabio zastavu na brežuljku Ekeida (mesto današnje pravoslavne crkve) i rekao: „Odavde ne idemo nikuda. Ovde ćemo podići naselje.“ 12.11.1774. godine carica Marija Terezija posebnom privilegijom formira Velikokikindski privilegovani dištrikt, sprecifičan oblik regionalne samouprave u državno-političkom ustrojstvu austrijske monarhije. To je stanovništvu garantovalo značajne ekonomske, sudske i političke slobode i povlastice. Kikinda je kao središte dištrikta (okruga) podignuta na stepen varoši. U sastavu, pored Kikinde bilo je još devet naselja. A to su: Srpski Krstur, Josefovo, Mokrin, Karlovo, Bašaid, Vranjevo, Melenci, Kumane i Taroš. Po arheološkom nalazu, na mestu Kikinde bila su stara naselja, a 1423. godine kao dobro ugarskih kraljeva spomi n je se mesto Nađ Kikinda.

Slide4:

Grb dištrikta prikazuje zlatnog lava koji u desnoj šaci drži isukan mač, a u levoj odrubljenu otomansku glavu.

Slide5:

Graditeljske baštine Kikinde Kikinda je grad koji ima dosta građevina koje ga krase i privlače pažnju, kako stanovnicima grada tako i gostima. Gradski trg je nastao, rastao, i razvio se formiranjem naselja u XVIII veku. Nekada se na trgu nalazila pijaca. Današnji izgled sa neobičnom peščanom zonom dao je arhitekta Predrag Cagić, 1982. godine. To je centralno mesto okupljanja, susreta, mesto bitnih i važnih događanja, društvenih i kulturnih zbivanja grada Kikinde.

Slide6:

Zgrada Opštinske uprave, datira još iz prve polovine XIX veka, kada je sagrađena i kada je Kikinda postala administrativni centar. Na građevini se vidi više stilova, a na reljefnom grbu nalazi se godina Velikokikindskog dištrikta iz 1774. godine. Ispod grba je latinski natpis „Attendite!“, koji u slobodnom prevodu znači „Čuvajte to što ste dobili!“.

Slide7:

Od 1835. do 1839. godine, gradila se zgrada Magistrata, tzv. „Kurija“, koje je bilo sedište Velikokikindskog dištrikta i kraljevskog sudbenog stola. Svi važni događaji u političkom životu , Kikinde zbivali su se na ovom mestu. Kurija je nemi svedok raznih događanja u prošlosti, kao što su: * nacionalna buna 1848. godine ; * suđenje Jovanu Popoviću i grupi mladih pesnika 1930. godine ; * fašističkog streljanja talaca 1962. godine ; * zatvorskog života javnih i političkih ličnosti ; * prijema austrougarskog cara Franje Josifa i srpskog kralja Aleksandra .

Slide8:

Suva ča, mlin iz 1899. godine jedinstven je spomenik arhitekture. 1781. godine u našoj varoši je bilo sedamnaest suvača. U zgradi suvače, koja je kružnog oblika, sa kupastim krovom prekrivenim crepom, smešten je uređaj za mlevenje. Njegov točak pokretali su upregnuti konji, obrćući drvenu osovinu i tako pomerali teško mlinsko kamenje. Mlelo se žito, paprika i biber. Zanimljivo je da se u proseku za jedan sat moglo samleti stotinak kilograma žitarica.

Slide9:

Veliki parni mlin, Damfil, je jedan od prvih parnih mlinova za preradu pšenice, koji je izgrađen 1962. godine. Izgradnjom ovog mlina, kao najvećeg mlina u Banatu, postavljeni su temelji savremenog mlinarstva na ovom prostoru. To podseća stanovnike da je Kikinda bila i još uvek jeste jedna od žitnica Evrope.

Slide10:

Željeznička stanica građena je od 1854. do 1857. godine, po tipskom projektu ugarskih železnica. To je mesto kuda je prolazio Orient Express. Pruga Oršova-Budimpešta-Segedin-Velika Kikinda-Temišvar uključila je Kikindu u saobraćaj Evrope novembra 1857. godine. Železnički peron pokriven je čeličnom konstrukcijom na kružnim stubovima od livenog gvožđa, krasi ovaj objekat, pleni lepotom i budi osećaj prošlog vremena.

Slide11:

Radila: Nikoleta Rajkov VII 3

Slide12:

Kristofor Kenđelac Privilegovani dištrikt Regionalna samouprava Brežuljak Varoš 1752. godina 1774. Ekeida Nagy Kikinda Železnička stanica Graditeljske baštine Orient Express Mlin Damfil Pruga Opština Čelična konstrukcija Muzej Peron Suvača Mesto današnje pravoslavne crkve Marija Terezija A 4 B 4 B 3 A 2 B 2 B 1 A 1 KONAČNO REŠENJE B A C C 1 C 2 C 3 D D 1 D 2 D 3 D 4 C 4 A 3

authorStream Live Help