Kikinda

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Istorija grada Kikinde

Comments

Presentation Transcript

Istorija kikinde:

Istorija kikinde

Geografski položaj kikinde:

Geografski polo žaj kikinde Kikinda je nastala kada je Banat bio oslobođen od Turaka sklapanjem Požarevačkog mira 21. jula 1718. godine. Naselelili su je ljudi koji su bili graničari na Morišu . Njih je predvodio oberknez Hristifor Kanđelac .

Značajna naselja kikinde:

Z načajna naselja kikinde Dva najvažnija naselja Kikinde su bili Galad i Hološ. Galad je utvrđenje na desnoj obali reke Galadske i po legendi ga je podigao Glad slovenski knez bugarskog porekla.Hološ se nalazi takođe na obali reke Galadske a veruje se da je u 15. veku Hološ bio posed porodice Hunjadi .

Velikokikinski dištriKt:

Velikokikinski di štriKt J edina žena koja je vladala nad Habzburškom monarhijom bila je carica Marija Terezija. Ona je 1774 godine formirala velikokikindski dištrikt koji je obuhvatao 10 opština a to su : Velika Kikinda, Bašaid , Karlovo, Taraš , Jozefovo ,srpski Krstur, Vranjevo, Melenci i Mokrin . U to doba se u Banatu već sprovodila snažna kolonizacija Nemaca.

Vode kikinde:

V ode kikinde Kikinda ima 3 kanalisana toka i dosta podzemnih reka. Ta 3 kanalisana toka su Zlatica, Đukošina rečica i Galacka. Zlatica je leva pritoka Tise. Đukošina rečica izvire u Rumuniji i ona je najveća pritoka Zlatice. Galacka takođe izvire u Rumuniji a u Srbiju ulazi kod Nakova i cela je kanalisana.

Kultura kikinde:

K ultura kikinde Priču o kulturi Kikinde započećemo pričom o suvači. U Kikindi je bilo mnogo suvača ali od njih mnogo samo jedna je ostala. Ona je izgrađena 1899 godine. U svetu je sačuvana još samo jedna u Mađarskoj . J oš jedna stara zgrada je naš narodni muzej koji je osnovan 7. novembra 1946. godine kao muzej komplesnog tipa. Muzej se nalazi u zgradi bivšeg magistrata velikokikindskog dištrihta.

Evo još nekih slika Kikinde:

E vo još nekih slika Kikinde

by: slavko rajić :

by : slavko rajić

authorStream Live Help