THIEP BAN DIEU HANH_

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đại diện BĐH: Ex. Remi Công Sự Ban Điều Hành quốc nội mến chúc Anh em....

Slide 2: 

QUỐC NỘI... Hình ảnh: Ngọc Danh-Nguyễn Cho_pps: dohuu

Slide 3: 

HẢI NGOẠI... Hình ảnh: Ngọc Danh-Nguyễn Cho_pps: dohuu

Slide 4: 

Đại diện BĐH: Ex. Remi Công Sự ...một Giáng Sinh An bình và một Năm Mới Khang an

Slide 5: 

Đại diện BĐH: Ex. Remi Công Sự BĐH quốc nội mến chúc Anh em NỘI - NGOẠI.... một Giáng Sinh An bình và một Năm Mới Khang an Pps:dohuu

authorStream Live Help