Tuyen Tap Giang Sinh_Tap1B

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 2: 

CAO CUNG LÊN Mỹ Huyền

Slide 3: 

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương

Slide 4: 

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương

Slide 5: 

Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời

Slide 6: 

Hỡi người dương thế , lặng nghe cung đàn Mau tìm cho tới , thờ kính Vua giáng trần.

Slide 7: 

Thôi hỡi trần gian , im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Thôi hỡi trần gian , im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa.

Slide 8: 

Tuy Chúa là Vua ,muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ ngai vàng , sinh xuống trần đêm xưa.

Slide 10: 

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương

Slide 11: 

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương

Slide 12: 

Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời

Slide 13: 

Hỡi người dương thế , lặng nghe cung đàn Mau tìm cho tới , thờ kính Vua giáng trần.

Slide 14: 

Thôi hỡi trần gian, im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra , trong máng cỏ hang lừa.

Slide 15: 

Tuy Chúa là Vua ,muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ ngai vàng ,sinh xuống trần đêm xưa.

Slide 16: 

Doanhdoanh MERRY CHRISTMAS!

Slide 17: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 18: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com CHUÔNG CHIỀU Khánh Hà

Slide 19: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Its Christmas time again Can't wait to hear those sleigh bells ringing Chuông chiều ngân đâu đây Vọng tiếng cầu kinh vơi đầy Ru hồn ai bơ vơ , Thầm nhắc cho ai hững hờ

Slide 20: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Nơi miền xa xăm đó Mẹ đứng trông mong chờ Dang cánh tay nhung hiền , Nhìn con tha thứ chờ mong .

Slide 21: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mong người con đi hoang ,Đã nếm cuộc sống ê chề Sau ngày đi lang thang , Nay biết quay về bên mẹ

Slide 22: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Xin mẹ thương tha thứ , Giây phút con ơ hờ Năm tháng kia qua rồi , Ôi mẹ yêu dấu con ơi.

Slide 23: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mẹ ơi mẹ xót thương đời con ,Xin đoái thương tình con Khấn ban cho niềm tin.

Slide 24: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Trong bóng đêm tiếng con nài van Xin đưa về tới bến , Thuyền còn dâng lênh đênh .

Slide 25: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Chuông chiều nghe cô liêu Nhẹ vút tựa khói lam chiều Nghe sầu dâng lên mi ,Hoang vắng như còn in nhiều

Slide 26: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Con từ nay con quyết ,Quên hết bao ưu phiền Theo vết chân mẹ hiền , Một lòng yêu mến trung kiên

Slide 27: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 28: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mẹ ơi mẹ xót thương đời con ,Xin đoái thương tình con Khấn ban cho niềm tin.

Slide 29: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Trong bóng đêm tiếng con nài van Xin đưa về tới bến , Thuyền còn dâng lênh đênh .

Slide 30: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Chuông chiều nghe cô liêu Nhẹ vút tựa khói lam chiều Nghe sầu dâng lên mi ,Hoang vắng như còn in nhiều

Slide 31: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Con từ nay con quyết ,Quên hết bao ưu phiền Theo vết chân mẹ hiền , Một lòng yêu mến trung kiên

Slide 32: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com DOANHDOANH

Slide 33: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 34: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com ĐÊM ĐÔNG Lệ Hằng

Slide 35: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.

Slide 36: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Trong hang Bê lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Slide 37: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đàn hát réo rắt tiếng hát, sướng ca dư âm vang xa. Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì ta.

Slide 38: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang Bê lem Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Slide 39: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Nửa đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn nhân trần Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than

Slide 40: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Nơi hang Bê lem thiên thần sướng ca Thiên chúa vinh danh chúng dân an hòa

Slide 41: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.

Slide 42: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Trong hang Bê lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Slide 43: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đàn hát réo rắt tiếng hát, sướng ca dư âm vang xa. Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì ta.

Slide 44: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang Bê lem Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Slide 45: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 46: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Ngày nay thiên chúa giáng sinh ra chốn gian trần Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than

Slide 47: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Nơi hang Bê lem tiếng lừa thở hơi Tan giá đêm đông ấm thân con người

Slide 48: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.

Slide 49: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Trong hang Bê lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Slide 50: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đàn hát réo rắt tiếng hát, sướng ca dư âm vang xa. Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì ta.

Slide 51: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang Bê lem Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Doanhdoanh

Slide 52: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 53: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Holy night! Nat king Cole

Slide 54: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Oh, Holy Night The stars Are brightly shining

Slide 55: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com It is the night of the dear , Saviour's birth

Slide 56: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Long lay the world in sin - And error pining , 'Til He appeared

Slide 57: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com And the soul felt , It's worth

Slide 58: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com a thrill of hope ,The weary world rejoices For yonder breaks a new

Slide 59: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Fall on your knees Oh, hear the angel voices

Slide 60: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Oh, night divine - Oh, night

Slide 61: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com When Christ was born - Oh, night divine - Oh, night divine

Slide 62: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 63: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Oh, night divine Oh, night

Slide 64: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com When Christ was born - Oh, night divine - Oh, night divine

Slide 65: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Doanhdoanh MERRY CHRISTMAS

Slide 66: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 67: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com JINGLE BELLS

Slide 68: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Dashing through the snow In a one horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way

Slide 69: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Bells on bob tails ring , Making spirits bright What fun it is to laugh and sing , A sleighing song tonight

Slide 70: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Oh, jingle bells, jingle bells , Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh

Slide 71: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride , In a one horse open sleigh

Slide 72: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright Was seated by my side

Slide 73: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com The horse was lean and lank Misfortune seemed his lot We got into a drifted bank And then we got upsot

Slide 74: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh

Slide 75: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh yeah

Slide 76: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Doanhdoanh MERRY CHRISTMAS!

Slide 77: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 78: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Liên khúc Noel Phượng Loan- Phương hồng Quế - Huỳnh Thi - Chí Thiện

Slide 79: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 80: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 81: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 82: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 83: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 84: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 85: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 86: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 87: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 88: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 89: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 90: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 91: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 92: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 93: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 94: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 95: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 96: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 97: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Màu xanh Noel Nhu Quynh

Slide 98: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mùa Giáng Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó Noel bên hội sao trần thế

Slide 99: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Anh có nhớ không anhEm mặc màu áo xanh lam Xanh như liễu đà lạt , Một chiều đông Giáng Sinh

Slide 100: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Ngồi chờ Rê-vây-yông (Réveillon) Anh kể tích xưa rằng Vào một đêm giá lạnh , Rờp trời hào quang thiên thần

Slide 101: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Và nơi hang Bê-Lem Thiên Chúa sinh , Trên máng cỏ là con Chúa trời

Slide 102: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Ngày tháng trôi đi qua mau Mùa sao sáng năm nào Giờ cũng Noel một mình em thẫn thờ

Slide 103: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Quỳ bên hang đá nguyện cầu Một người chân mây gió Được sống gần nhau

Slide 104: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Tà áo năm xưa Xanh màu thông Đà lạt Dành đến năm sau Khi cùng anh dạo phố

Slide 105: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Để nhớ Giáng Sinh xưa Kỷ niệm ngày Chúa ra đời Cho em sống lại màu xanh ái ân ./.

Slide 106: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 107: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mùa Giáng Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó Noel bên hội sao trần thế

Slide 108: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Anh có nhớ không anhEm mặc màu áo xanh lam Xanh như liễu đà lạt , Một chiều đông Giáng Sinh

Slide 109: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Ngồi chờ Rê-vây-yông (Réveillon) Anh kể tích xưa rằng Vào một đêm giá lạnh , Rờp trời hào quang thiên thần

Slide 110: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Và nơi hang Bê-Lem Thiên Chúa sinh , Trên máng cỏ là con Chúa trời

Slide 111: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Ngày tháng trôi đi qua mau Mùa sao sáng năm nào Giờ cũng Noel một mình em thẫn thờ

Slide 112: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Quỳ bên hang đá nguyện cầu Một người chân mây gió Được sống gần nhau

Slide 113: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Tà áo năm xưa Xanh màu thông Đà lạt Dành đến năm sau Khi cùng anh dạo phố

Slide 114: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Để nhớ Giáng Sinh xưa Kỷ niệm ngày Chúa ra đời Cho em sống lại màu xanh ái ân ./.

Slide 115: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com DOANHDOANH

Slide 116: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 117: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com MÙA HOA TUYET NGOC LAN

Slide 118: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Chậu kiểng hôm qua ,Nay ai thế cây màu lá ngà Và tuyết đâu rơi ,Trên cành thông lá ngọn đông phong Its Christmas time again Can't wait to hear those sleigh bells ringing

Slide 119: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Kìa muôn tinh tú ,Như ai hái từ quãng cao Nơi nơi sáng ngời ánh sao ,Giăng mắc khoe ngàn sắc màu .

Slide 120: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Chợt nhớ ra ngay -Mùa hoa tuyết năm xưa đã về Ngày lễ Noel ,Nhưng đồn xa khó về thăm em

Slide 121: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Chạnh khơi thương nhớ -Em anh giữa mùa giáng sinh Bơ vơ ngóng người chiến binh - Chắc em anh đang cầu kinh

Slide 122: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Lạy Chúa, Chúa cứu thế ,Non nước có ngàn dâu bể Chinh chiến lan tràn sơn khê ,Xin giúp cho vượt bến mê

Slide 123: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Xin cho bao kẻ ra đi lại về Vợ trẻ không hai lần đò Bầy trẻ không cha sầu lo

Slide 124: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Lạy Chúa thương con Người yêu dấu không mòn tấc lòng Thì dẫu xa nhau ,Nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu

Slide 125: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Tình chung hai đứa Như hoa tuyết mùa giáng sinh Trung trinh gởi người chiến binh - Tuy cách xa nhưng mà gần nhau .

Slide 126: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 127: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Lạy Chúa, Chúa cứu thế ,Non nước có ngàn dâu bể Chinh chiến lan tràn sơn khê ,Xin giúp cho vượt bến mê

Slide 128: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Xin cho bao kẻ ra đi lại về Vợ trẻ không hai lần đò Bầy trẻ không cha sầu lo

Slide 129: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Lạy Chúa thương con Người yêu dấu không mòn tấc lòng Thì dẫu xa nhau ,Nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu

Slide 130: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Tình chung hai đứa Như hoa tuyết mùa giáng sinh Trung trinh gởi người chiến binh - Tuy cách xa nhưng mà gần nhau .

Slide 131: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Doanhdoanh

Slide 132: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 133: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Its Christmas time again Can't wait to hear those sleigh bells ringing Mừng Chúa ra đời Sỹ Phú

Slide 134: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Thành phố Jerusalem trong một đêm lạnh giá giăng đầy Nghìn ánh sao trời bỗng một vì sao rơi ngời sáng

Slide 135: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mẹ Maria nơi hang đá Bêlem vinh danh sinh Chúa ra đời Thiên thần chấp cánh vây quanh

Slide 136: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mùa Giáng Sinh năm nay tôi lại vui mừng Chúa ra đời Mừng Chúa ra đời có muôn màu hoa đăng ngập lối

Slide 137: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Một niềm tin Chúa ở ngôi cao Chúa luôn ban phép cho người muôn đời mãi mãi thương nhau

Slide 138: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Chúa ơi, Chúa ơi, mùa đông nghe giá lạnh về Con đang trực miền biên giới xa xôi

Slide 139: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đêm nay, đêm nay Chúa sinh ra đời Con nhìn từng hỏa châu rơi, từng vì sao rơi Con nguyện cầu hai tiếng "Chúa ơi"

Slide 140: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Lạy Chúa ban ơn cho Việt Nam bền vững muôn đời Hạnh phúc lâu dài xây đắp nền tương lai rực rỡ

Slide 141: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Và từ đây trên khắp quê hương Vang tiếng ca non nước thanh bình Quên những ngày chinh chiến điêu linh

Slide 142: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 143: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Chúa ơi, Chúa ơi, mùa đông nghe giá lạnh về Con đang trực miền biên giới xa xôi

Slide 144: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Đêm nay, đêm nay Chúa sinh ra đời Con nhìn từng hỏa châu rơi, từng vì sao rơi Con nguyện cầu hai tiếng "Chúa ơi"

Slide 145: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Lạy Chúa ban ơn cho Việt Nam bền vững muôn đời Hạnh phúc lâu dài xây đắp nền tương lai rực rỡ

Slide 146: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Và từ đây trên khắp quê hương Vang tiếng ca non nước thanh bình Quên những ngày chinh chiến điêu linh

Slide 147: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 148: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 149: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Silent night, holy night! Nat king Cole

Slide 150: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Silent night, holy night - All is calm, all is bright

Slide 151: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Round yon Virgin Mother and Child -

Slide 152: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Holy Infant so tender and mild

Slide 153: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Sleep in heavenly peace - Sleep in heavenly peace

Slide 154: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Silent night, holy night , Son of God, love’s pure light

Slide 155: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Radiant beams from Thy holy face

Slide 156: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com With the dawn of redeeming grace

Slide 157: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Jesus, Lord, at Thy birth - Jesus, Lord, at Thy birth

Slide 158: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Doanhdoanh MERRY CHRISTMAS Doanhdoanh

Slide 159: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 160: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Tiếng hát đêm Noel Lưu Hồng

Slide 161: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Thuong qua Its Christmas time again Can't wait to hear those sleigh bells ringing

Slide 162: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 163: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 164: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 165: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 166: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 167: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 168: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 169: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 170: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 171: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 172: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 173: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 174: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 175: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 176: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 177: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 178: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 179: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com DOANHDOANH

Slide 180: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Mừng Giáng sinh 2010 xin giới thiệu... ...25 ca khúc Giáng sinh. Tập 1: 12 ca khúc trong 1 Xin cám ơn tác giả doanhdoanh đã cho đời những tuyệt phẩm nầy. Bấm trên mỗi tấm hình để xem và nghe tập tin.. Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển.... Tổng hợp Pps: Pauldohuu _ tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 181: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com white Christmas Celtic Woman

Slide 182: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know

Slide 183: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com Where the treetops glisten, and children listen , To hear sleigh bells in the snow

Slide 184: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com I'm dreaming of a white Christmas , With every Christmas card I write

Slide 185: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com May your days be merry and bright And may all your Christmases be white

Slide 186: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com

Slide 187: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com I'm dreaming of a white christmas,just like the ones I used to know

Slide 188: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com May your days be merry and bright,and may all your christmases be white

Slide 189: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write

Slide 190: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com May your days be merry and bright And may all your Christmases be white

Slide 191: 

Monday, December 13, 2010 Pauldohuu_tamtuchungminh07@yahoo.com May your days be merry and bright And may all your Christmases be white Doanhdoanh

authorStream Live Help