CN 23 TN.C

Views:
 
     
 

Presentation Description

CHÚA NHỰT 23 NĂM C

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 25-33). Now great multitudes accompanied him; and he turned and said to them, Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng:

PowerPoint Presentation:

" If any one comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta.

PowerPoint Presentation:

Whoever does not bear his own cross and come after me, cannot be my disciple. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

PowerPoint Presentation:

For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? " Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không?

PowerPoint Presentation:

Otherwise, when he has laid a foundation, and is not able to finish, all who see it begin to mock him, Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó

PowerPoint Presentation:

Saying, `This man began to build, and was not able to finish.' Rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

PowerPoint Presentation:

Or what king, going to encounter another king in war, will not sit down first and take counsel whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand? "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng?

PowerPoint Presentation:

And if not, while the other is yet a great way off, he sends an embassy and asks terms of peace. Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà.

PowerPoint Presentation:

Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". So therefore, whoever of you does not renounce all that he has cannot be my disciple.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. "Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'. "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Những đòi hỏi của Chúa Giêsu trong bài Phúc âm hôm nay thật quyết liệt. Chúng ta tự cảm thấy rất khó để có thể làm môn đệ của Chúa. Theo Chúa chúng ta không thể có thái độ dửng dưng hay ba phải nửa chừng. Mà là một lựa chọn dứt khoát cho đời sống Kitô Hữu. Chúa Giêsu nói với những người theo Chúa: Nếu ai đến với Ta, mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta . Chúa đòi hỏi khó quá, nên Chúa có ít bạn và ít người muốn đi theo Chúa. Trong xã hội xưa cũng như nay, người thủ lãnh nào muốn có nhiều người theo mình, họ thường khôn khéo mở ra nhiều hướng thuận lợi, hứa tương lai tốt đẹp, có chức cao quyền trọng và phần thưởng tương xứng. Đối với Chúa Giêsu, trong khi mời gọi kẻ theo mình, Chúa không hứa ban cho giầu sang, quyền lợi mà là hứa sự từ bỏ và vác thánh giá theo Chúa. Thật là những điều không tưởng và quá khó khăn. Người không có lòng tin, xem đây đúng là một sự điên rồ. Từ bỏ gia đình, cha me, anh chị em và mạng sống, thế là từ bỏ tất cả rồi. Chúng ta còn lại gì. Chúng ta còn lại thánh giá. Nhìn vào lịch sử của Giáo Hội, chúng ta không nghi ngờ về sức mạnh của Thánh giá. Nhờ qua thánh giá chúng ta biết được chí khí sắt đá của tình yêu dũng cảm nơi các vị tử đạo. Thánh Tôma Aquinas khi hướng nhìn lên thánh giá, đã tâm sự: Chỉ có mình Chúa đã đủ cho con và cha đã xác quyết: Tôi đã học hỏi nhiều nơi thánh giá hơn nơi sách vở.   Chúa Giêsu nói tiếp với các môn đệ: Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Nơi Thánh giá chúng ta sẽ học được bài học yêu thương, tha thứ và bài học của khổ đau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ và vác thập giá theo Chúa. Nhìn chung quanh, nơi đâu chúng ta cũng có dấu vết của thánh giá. Đó là những đau khổ dằn vặt trong lương tâm, những sự hiểu lầm, những khích bác, những đau lòng mà không thể hé môi và những ngậm đắng nuốt cay. Thánh giá là những bệnh tật nơi thân xác, những phiền muộn trong tâm hồn, những bất công, bạo lực, chia rẽ , nghi ngờ của bạn bè thân nhân. Đó là những thánh giá chúng ta vác hằng ngày. Thánh giá có trở thành giá cứu chuộc hay không, còn tùy thuộc chúng ta có biết vác thánh giá theo chân Chúa hay không. Nếu chúng ta ôm thánh giá với mối hận đời và hao mòn trong đau khổ mà không chia xẻ và tháp nhập với những đau khổ thập giá của Chúa Kitô, thánh giá của chúng ta trở thành vô ích và nặng nề cho cuộc sống. Thánh giá nhẹ nhàng là khi chúng ta biết chấp nhận. Thánh giá phải mang vác với sự yêu thương, tha thứ thì thánh giá sẽ trở thành nguồn sống và an vui. Với sự yêu thương và tha thứ Chúa Giêsu đã mang vác thánh giá tới đỉnh đồi Canvê và chịu chết trên thánh giá.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help