MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI TRÀN ĐẦY HỒNG ƠN CHÚA PHỤC SINH

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chúc HUYNH ĐỆ HỘI CỰU NGÔI LỜI-GIUSE qúy Cha, quý Thầy, qúy Dì, qúy Ân Thân Nhân, tràn đầy hồng ân Chúa Phục Sinh. qúy Huynh Đệ PPS:Pauldohuu

authorStream Live Help