BDH-QN-CHUC XUAN AE HNGOAI

Views:
 
     
 

Presentation Description

BAN ĐIÈU HÀNH QUỐC NỘI CHÚC XUÂN ANH EM HẢI NGOẠI...

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ANH EM HẢI NGOẠITHÂN MẾN, CHẲNG CÒN BAO LÂU NỮA CHÚNG TA ĐÓN TẾT NHÂM THÌN. TÔI CHÂN THÀNH GỞI ĐẾN ANH EM VÀ GIA ĐÌNH NHỮNG LỜI CẦU CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT. XIN CHÚA CHÚC LÀNH VÀ GÌN GIỮ ANH EM CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN AN VUI TRONG TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA NGÀI TRONG NĂM MỚI. THÂN MẾN TM/BĐHQN: RÉMI SỰ

authorStream Live Help