BuocTheoNgoiLoi

Views:
 
     
 

Presentation Description

BƯƠC THEO NGÔI LỜI 1A_Lm JB. NGUYỄN VĂN SỸ

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 1 Xin mời quí vị và các bạn cùng thưởng thức và rộng tay đáp ứng thư ngỏ của Lm JB. Nguyễn Văn Sỹ... Cám ơn Sh Bạch Hồng Hải đã cung cấp hình ảnh, bản thảo nhạc và lời các bài Thánh ca. Cám ơn Cha Hoài An đã chia sẽ Audio Cd nầy. Cám ơn Cha Hoài An đã chia sẽ Audio Cd nầy. Cám ơn Sh Bạch Hồng Hải đã cung cấp hình ảnh, bản thảo nhạc và lời các bài Thánh ca. Thư ngỏ, Quý Cha, Thầy và Anh em cựu Ngôi lời - Giuse CD Bước Theo Ngôi lời I và II để nghe và xin cùng đồng hành với sứ vụ của Ngôi Lời. Hiện nay Giáo phận Nha Trang giao cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse phụ trách giáo xứ Tầm Ngân . ( thôn Tầm Ngân xã Lâm Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận ) . Một giáo buôn Tầm Ngân trước đây các Cha, Thầy  Dòng Giuse chăm sóc nay đã được thành lập là Giáo xứ Tầm Ngân với dân số 2500 người cần được chăm sóc, trong đó có 1200 giáo dân là người dân tộc K `Ho . Raklây.... Vậy xin quý Cha,Thầy, quý anh em giúp đỡ để Lm. JB.  Nguyễn Văn Sỹ cùng quý Cha, Thầy chăm sóc cho giáo xứ được tốt đẹp . Nhất là chăm sóc việc học hành cho con em là rường cột.tương lai của giáo xứ và giáo hội . Xin Chân thành cảm ơn Thân chào . Lm JB. Nguyễn Văn Sỹ jbvansy@yahoo.com (Ns Fa Thăng) Chương trình sẽ tự động sang trang trong chốc lát... Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và rộng tay đáp ứng thư ngỏ của Lm JB. Nguyễn Văn Sỹ... Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và rộng tay đáp ứng thư ngỏ của Lm JB. Nguyễn Văn Sỹ...

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 3 “ Từ muôn thuở đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là Sự Sống. Người đã đến là để làm cho con người được sống và sống dồi dào.” Sứ vụ loan báo Tin Mừng là của Đức Giêsu Kitô. Ngài đã nhận sứ mạng ấy từ nơi Chúa Cha như Ngài đã nói: Như Cha đã sai Thầy. Thầy cũng sai các con.” Trứớc khi về với Chua Cha, Ngài đã trao sứ mạng đó cho Giáo Hội. Ngài đã mời gọi chúng ta bước theo Ngài và sống như Ngài. Chính Thánh Arnold Jansen đã cảm nghiệm khi bước theo Ngôi Lời và đã rút ra một câu làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình và cho mọi người tin theo Chúa: “Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta, sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta.” Lạy Chúa xin hãy đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu nồng cháy vì Đức Kitô, Đấng đã kêu gọi chúng con đến cùng một sứ vụ. Xin biến đổi trái tim chúng con thành trái tim đầy sức sống của Thần Khí Đức Kitô. Kính thưa quí ông bà anh chị em, trong tâm tình nói trên, CD “ Bước Theo Ngôi Lời” xin được ra mắt và đồng hành với quí vị để mừng Kỷ niệm 470 năm truyền giáo tại Việt Nam và mừng “Năm Thánh Truyền Giáo.” Đồng thời đáp lại lời mời gọi “ Ra Khơi” của Đức Thánh Cha trong ngàn năm thứ ba và hãy “ Loan Báo Tin Mừng” của HĐGM.VN trong năm Thánh truyền giáo nầy. Xin cho những lời ca tiếng hát trong đĩa nhạc này dù như những hạt cát bay vào da mạc huyền nhiệm, hay như những giọt mưa rơi vào đại dương yêu thương được cùng quí vị bước theo Ngôi Lời ngợi khen danh Chúa . Lm JB. Nguyễn Văn Sỹ (Ns Fa Thăng) jbvansy@yahoo.com Lời giới thiệu

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 5 Lời mời gọi...

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 7 Hướng sống Hướng sống

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 9 AI MUỐN THEO TA...

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 11 NIỀM VUI PHỤC SINH NIỀM VUI PHỤC SINH

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 13 CÁNH ĐỒNG GIÁO TRUYỀN

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 15 YÊU ANH EM NHƯ CHÚA

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 17 Kính thưa quí Ông Bà Anh Chị em, đặc biệt là các bạn trẻ thân mến, cùng hòa chung nhịp bước với GIÁO HỘI ViỆT NAM TRONG NĂM THÁNH TRUYỀN GIIÁO, THEO LỜI MỜI CỦA ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ: “LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT LẠI ÍT, ANH EM HÃY XIN CHỦ MÙA GẶT SAI THỢ RA GẶT LÚA VỀ.” (Luca 10, 1) Chúng ta hãy mau lên đường gia nhập vào hàng ngũ TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN hay ĐỜI SỐNG THÁNH HiẾN để được Chúa sai đi gặt lúa. . Và chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ các ÂN THÂN NHÂN cùng TẤT CẢ NHỮNG AI đã góp phần về mặt tinh thần cũng như vật chất để cho đĩa nhạc “BƯỚC THEO NGÔI LỜI” được sớm phát hành. XIN NGÔI LỜI LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG. Lm JB. Nguyễn Văn Sỹ jbvansy@yahoo.com (Ns Fa Thăng) Lời cảm tạ: Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và rộng tay đáp ứng thư ngỏ của Lm JB. Nguyễn Văn Sỹ... Cám ơn Cha Hoài An đã chia sẽ Audio Cd nầy. Cám ơn Sh Bạch Hồng Hải đã cung cấp hình ảnh, bản thảo nhạc và lời các bài Thánh ca. Chương trình sẽ tự động sang trang trong chốc lát...

PowerPoint Presentation:

Mùa Vọng 2011 Pps:Pauldohuu 18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. Tập tin nầy gồm có 07 bài thánh ca. (từ số 1>7) và lời cảm tạ... Xin bấm chuột trái vào các tựa đề bài hát để chọn bài. ...Nếu không chọn bài, chương trình sẽ tự động chuyển sang trang sau 10''

authorStream Live Help