HẬN ĐỒ BÀN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Hình ảnh: Ngọc Danh Pps: Pauldoright

Slide 2:

Rừng hoang vu Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù Ngàn gió thu, muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù

Slide 3:

Vạc kêu sương, buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường Đàn đóm vương, như bóng ai trong lúc đêm trường về

Slide 4:

Rừng rậm cô tình, đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng cheo leo Ngàn muôn tiếng âm, tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vong quốc ca

Slide 5:

Người xưa đâu, mà thác thiêng cao đứng như buồn rầu Lầu cát đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

Slide 6:

Đồ Bàn nguyện chung đường về đây Máu nhuộm loang thấm chưa phai dấu Sương trắng sau bụi kỷ hờn căm, khó tan...

Slide 7:

Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai Nhấp nhô trên sông xa xa thẳm Mơ bóng chim chiền Chế Bồng Nga Vượt khơi.... về kinh đô

Slide 8:

Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù Triệu sóng xô, muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ

Slide 9:

Tiệc liên hoan, nhạc tấu vang trên xứ thiên đồ bàn Dạ yến ban, cung nữ dâng lên khúc ca về Chàm

Slide 10:

Một thời oanh liệt người dân nước Chiêm lừng ghi chiến công vang khắp non sông Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non

Slide 11:

Người xưa đâu, mộ đắp cao nay đã sâu thành hào Lầu cát đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.

Slide 12:

Người xưa đâu…? Người xưa đâu…? Người xưa đâu…?

authorStream Live Help