HAPPY EASTER To Fr. BACH MY

Views:
 
     
 

Presentation Description

MỪNG CHÚA PHỤC SINH. CẦU XIN CHÚA PHỤC SINH BAN PHÚC LÀNH THẬT NHIỀU CHO SƯ HUYNH:

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Xin Chúa Phục Sinh cho SƯ HUYNH BẠCH MỸ Alleluia ! Alleluia!. chúc phúc lành Pauldohuu & Gia Đình

authorStream Live Help