HĐ CGNL CHÚC MỪNG PHỤCSINH

Views:
 
     
 

Presentation Description

THÁNH CA: ALLELUIA, HOAN CA PHỤC SINH

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Kính chúc HUYNH ĐỆ CỰU GIUSE-NGÔI LỜI qúy Cha, quý Thầy, qúy Dì, qúy Ân Thân Nhân, tràn đầy hồng ân Chúa Phục Sinh. qúy Huynh Đệ PPS:Pauldohuu

Slide2:

Kính chúc qúy Cha, quý Thầy, qúy Dì, qúy Ân Thân Nhân, tràn đầy hồng ân Chúa Phục Sinh. qúy Huynh Đệ PPS:Pauldohu u HUYNH ĐỆ CỰU GIUSE-NGÔI LỜI

authorStream Live Help