TUYỂN TẬP PPS VỀ PHUC SINH

Views:
 
     
 

Presentation Description

KÍNH CHÚC QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN MỘT MÙA PHUC SINH TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA SỐNG LẠI.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Âm thanh: Hình ảnh: Vũ Tiến Dũng 40 giây lời chúa

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Âm thanh: Hình ảnh: Vũ Tiến Dũng 40 giây lời chúa

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Sáng tác: NGUYỄN CÔNG HIỀN Tiếng hát: LEANH http://www.dunglac.org

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Ta hãy vui lên đón Tin Mừng Phục Sinh. Hân hoan hát lên tiếng ca mừng Chúa.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Giê-su khởi thắng, khải hoàn vinh sáng. Đã sống lại rồi, Al-le-lu-ia!

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Muôn dân nước ơi! Hãy reo mừng lên đi. Bao nhiêu ngóng trông Tin Mừng giải thoát.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Hôm nay Người đã sống lại vinh sáng. Đem ơn cứu độ đến cho trần gian.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Năm xưa trên cây thập tự. Chúa đã hiến tế cho tình yêu. Chịu chết đau thương đọa đày, nào ai có thấu.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Ôi bao la thay tình Người! Yêu thương con đây tình tuyệt vời. Đời con say trong tình Người, người yêu dấu ơi!

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Sông núi reo vui Chúa muôn loài phục sinh. Tinh tú lung linh ánh quang rực sáng.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Vinh quang người sống lại từ cõi chết. Cất tiếng ca mừng Al-le-lu-ia!

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Tim con cháy lên ánh lửa hồng tin yêu. Bao nhiêu thánh ân con xin nhận lãnh.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Vinh danh Thiên Chúa trên toàn thế giới. Con xin ca mừng Chúa đã phục sinh.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Năm xưa trên cây thập tự. Chúa đã hiến tế cho tình yêu. Chịu chết đau thương đọa đày, nào ai có thấu.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Ôi bao la thay tình Người! Yêu thương con đây tình tuyệt vời. Đời con say trong tình Người, người yêu dấu ơi!

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Muôn dân nước ơi! Hãy reo mừng lên đi. Bao nhiêu ngóng trông Tin Mừng giải thoát.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Hôm nay Người đã sống lại vinh sáng. Đem ơn cứu độ đến cho trần gian.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Hôm nay Người đã sống lại vinh sáng. Đem ơn cứu độ đến cho trần gian.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Vinh danh Thiên Chúa trên toàn thế giới. Con xin ca mừng Chúa đã phục sinh.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Sáng tác: NGUYỄN CÔNG HIỀN Tiếng hát: LEANH Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 3/2010

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

CÂU TRUYỆN PHỤC SINH:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Tommy's Window Slideshow CÂU TRUYỆN PHỤC SINH

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Vào Lễ Phục Sinh, chúng ta mừng Đức Giêsu sống lại. Cái chết bằng đóng đinh dữ dội của Người xảy ra vào ngay lúc người Do-thái cử hành lễ Vượt Qua. Những gì họ đã làm cách tượng trưng qua hơn 1.000 năm bằng việc giết các chiên làm hy lễ và bằng bữa ăn tối Vượt Qua nay xảy ra cho Con Chiên Thiên Chúa. Vào ngay ngày và giờ mà dân chúng khắp đất nước tuyển chọn và giết các chiên Vượt Qua, Đức Giêsu bị đóng đinh. Cách thức Đức Giêsu chết cũng làm trọn nhiều lời tiên tri khác của Cựu Ước cách lạ lùng đến từng chi tiết.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Lời tiên tri: “Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng” (Isaia 53,7). Hoàn tất: Khi Đức Giêsu chịu xử về cuộc đời Người trước mặt tổng trấn Phongxiô Philatô, Người không nói gì để tự vệ cả (x. Mátthêu 27,12-14).

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Khoảng 1,000 năm về trước, đóng đinh đã trở thành một phương tiện thông thường để hành hình trong Đế quốc Rôma, Vua Đavít đã viết về Đấng Mêsia: “Chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài ... " (Thánh vịnh 22,17-18). Trong cái chết đóng đinh, khốí nặng thân thể kéo hai cánh tay khỏi khớp. Đa số các tử tội bị cột vào thập giá, nhưng Đức Giêsu thì bị đóng đinh và thập giá của Người—nơi bàn tay và bàn chân.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Cũng theo thói quen, người Rôma đập gãy chân những ai bị treo trên thập giá đã lâu giờ mà chưa chết. Do không được thân thể nâng đỡ, khí quản và phổi bị ép xuống, họ chết mau hơn. Nhưng khi các lý hình Rôma đến để làm như thế cho Đức Giêsu, họ thấy Người đã chết. Như thế một lời tiên tri khác của Kinh Thánh được ứng nghiệm: “Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gãy" (Thánh vịnh 34,20).

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Thế là chỉ để chắc chắn là Đức Giêsu đã chết, một trong những người Rôma đã thọc mũi giáo vào sườn Đức Giêsu, đâm thủng tim Người. “Tức thì máu cùng nước chảy ra" (Gioan 19,34). Điều này ứng nghiệm lời Kinh Thánh, "Tưởng mình như tan dần ra nước ...Con tim đau đớn bồi hồi" (Tv 22,14). Hẳn là ta có thể chờ đợi máu chảy ra từ một vết thương giáo đâm, chứ không phải là nước. Vậy nước từ đâu chày ra? Y khoa đã thấy rằng những ai chết trong tình trạng con tim hết sức khắc khoải thường có một lượng nước tụ lại quanh trái tim. Đức Giêsu đã chết vì trái tim bị đâm thủng - vì bạn và vì tôi.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Đức Giêsu cũng đã chết trong khi cảm thấy mình như một kẻ tội lỗi bi trầm luân. Người đã trải qua một kinh nghiệm mà, nhờ Chúa, chúng ta không bao giờ phải trải qua – không phải chỉ là đóng đinh, không phải chỉ là đau đớn về thân xác, nhưng là đau đớn khủng khiếp trong tâm trí và tinh thần, cảm thấy là Thiên Chúa đã bỏ rơi Người. Vào lúc chết, “Đức Giêsu kêu lớn tiếng, ‘Êli, Êli, lêma sabácthani?' nghĩa là, ‘Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?'" (Mátthêu 27:46). Phải chăng Thiên Chúa đã bỏ rơi Người? Phải, trong giây lát. Ngài đã làm thế, để Đức Giêsu phải chết như một tội nhân, không có Thiên Chúa. Bạn hãy nghĩ về điều này: Đức Giêsu đã chết cái chết của kẻ không được cứu độ, trong đau đớn! Trong giây lát Thiên Chúa đã quay lưng lại với Con của Ngài, để Đức Giêsu chết cái chết của tội nhân.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Thiên Chúa có trả lời Đức Giêsu trên thập giá không? Không hề có câu trả lời nào được ghi lại. Đức Giêsu cảm thấy Thiên Chúa đã bỏ rơi Người vào lúc mà Người cần Thiên Chúa nhất. Đức Giêsu chịu cơn đau đớn cực độ về thiêng liêng của tội nhân đang hấp hối – bị trầm luân, không được cứu độ, không có Thiên Chúa, chết vì tội của mình. Chỉ có điều là trong trường hợp Đức Giêsu, Người chết vì tội lỗi chúng ta, tội lỗi của toàn thế giới. Người đã muốn trải qua tất cả những điều ấy để chúng ta được tha thứ và có sự sống đời đời. Ôi tình yêu tuyệt vời!

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU “Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn—nhưng được mai táng với người giàu có" (Isaia 53,9). Đức Giêsu đã bị kết án bất công và bị đóng đinh giữa hai tên gian phi (Mátthêu 27,38). Tuy nhiên sau khi Người qua đời, một người giàu có thuộc nhóm môn đệ của Đức Giêsu, là Giôxép Arimathê, đã đặt thi hài Đức Giêsu vào trong ngôi mộ mới dành cho ông (Mátthêu 27,57-60). Sau khi thi hài Đức Giêsu đã được đặt vào mộ, để chắc chắn là môn đệ Người không lấy trộm thi hài đi rồi phao tin là Người đã từ cõi chết trỗi dậy, ngôi mộ đã được niêm phong và một số lính Rôma được cắt canh mồ (Mátthêu 27,62-66).

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Ba ngày sau, bà Maria Mácđala và bà Maria khác đã đến mộ vào lúc tảng sáng, và một thiên thần đã hiện ra lăn tảng đá ra. Khi lính canh Rôma thấy thiên thần, "họ khiếp sợ, run rầy và hóa ra như chết“. Nhưng thiên thần bảo các bà, “Các bà đừng sợ. ... Đức Giêsu không có ở đây; vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói“. Và thiên thần chỉ cho các bà xem chỗ Đức Giêsu đã nằm (Mátthêu 28,1-8). Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết! Ba ngày sau khi thân xác không sự sống của Người đã được an táng, có một điều đã xảy ra khiến các kẻ thù của Người phải khiếp sợ và chứng minh cho mọi môn đệ Người thấy là Người thật sự là Con Thiên Chúa: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, Người vĩnh viễn chiến thắng tử thần và hỏa ngục! Bản văn của David Brandt Berg

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Bạn có muốn tìm cho biết chắc chắn là Con Người chan hòa tình yêu ấy, Đức Giêsu Kitô, thật là Con Thiên Chúa, là con đường đưa tới ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu không? Tất cả những gì bạn phải làm là tin rằng Đức Giêsu đã chết vì bạn, chấp nhận Người và đón lấy ơn tha tội Người ban cho bạn. HÃY GẶP NGƯỜI ĐI! Bạn có thể đón nhận Người và ơn cứu độ của Người bằng cách cầu nguyện đơn giản và chân thành lời kinh như sau: Lạy Chúa Giêsu, Con tin rằng Chúa đã chết cho con và đã sống lại từ mộ đá. Con cần tình yêu của Chúa để xóa sạch các lỗi lầm và các hành vi sai trái của con. Con cần ánh sáng của Chúa để xua tan mọi bóng tối. Con cần sự bình an của Chúa để lấp đầy và thỏa mãn trái tim con. Bây giờ con xin mở cửa lòng ra và, lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa vui lòng đi vào trong cuộc đời con và ban cho con ân ban nhưng-không là sự sống vĩnh cửu. Con cám ơn Chúa vì Chúa đã chịu đau khổ vì tất cả những việc sai trái con đã làm, và vì đã lắng nghe lời con nguyện xin mà tha thứ cho con. Amen. Dịch từ bản Anh ngữ: HPL, 5-3-2008

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU .

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Chúa đã sống lại rồi Chúa đã sống lại rồi đem nguồn phúc vinh cho đời Chúa đã sống lại rồi đem phúc ân cho mọi người

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Chúa chiến thắng tử thần và ánh quang Chúa huy hoàng Chúa đã hiển vinh trên Trời và đem hạnh phúc khắp nơi

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Tất cả vũ trụ thuộc về Người Nhân loại hết thảy kính tôn

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Thống trị thế gian là quyền năng của Chúa Thống trị vũ trụ là Chúa Thống trị thế trần quyền uy là của Người

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Thống trị hết cả muôn loài Là quyền năng của Chúa muôn loài

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Hết cả thế gian là của Chúa Hết cả vũ trụ là của Chúa Hết cả thế gian là của Chúa

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Vì Chúa là vua muônVua Vì Chúa là vua muôn Vua

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Saigòn mùa Phục Sinh 2010

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! Pps: pauldohuu

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI Sáng tác: Mai Phạm Hòa âm: Hồ Đăng Tín Thể hiện: Triệu Yến & Ca đoàn Têrêsa.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU ALLELUIA ! ALLELUIA ! Trên đường Emau. Giọng ca: Hoàng Oanh

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Pps: Pauldoright

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

PowerPoint Presentation:

Tiếng Chuông Phục Sinh

PowerPoint Presentation:

Tiếng Chuông Phục Sinh Sáng tác: Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân Ca Đoàn: Hương Kinh

PowerPoint Presentation:

Tiếng chuông vang Mừng Chúa đã thật phục sinh

PowerPoint Presentation:

Mừng Chúa đã thật hiển vinh

PowerPoint Presentation:

Tiếng chuông vang

PowerPoint Presentation:

Mừng Chúa đã thật phục sinh

PowerPoint Presentation:

Mừng Chúa đã thật hiển vinh

PowerPoint Presentation:

Sự chết nay lùi về phía sau

PowerPoint Presentation:

Và sự sống đã chiến thắng được sự chết

PowerPoint Presentation:

Trong một cuộc đấu diệu kỳ Chúa đã chiến thắng vinh quang

PowerPoint Presentation:

Ngài đã sống lại thật sáng láng

PowerPoint Presentation:

Trên Thiên cung hân hoan Nơi dương gian hát vang

PowerPoint Presentation:

Thờ lạy Chúa mọi nơi tôn vinh Chúa muôn đời

PowerPoint Presentation:

Nhiệm mầu Phục Sinh là nguồn ơn thiêng chứa chan

PowerPoint Presentation:

Sự sống trường sinh Chúa đã ban cho nhân trần

PowerPoint Presentation:

Bằng một tình yêu là ngài chết trên Thánh Giá

PowerPoint Presentation:

Và đã sống lại Cho muôn người được cứu độ

PowerPoint Presentation:

Alleluia Tiếng chuông vang

PowerPoint Presentation:

Mừng Chúa đã thật phục sinh

PowerPoint Presentation:

Mừng Chúa đã thật hiển vinh

PowerPoint Presentation:

Tiếng chuông vang

PowerPoint Presentation:

Mừng Chúa đã thật phục sinh Mừng Chúa đ ã thật hiển vinh

PowerPoint Presentation:

Sự chết nay lùi về phía sau

PowerPoint Presentation:

Và sự sống đã chiến thắng được sự chết trong một cuộc đấu diệu kỳ

PowerPoint Presentation:

Chúa đã chiến thắng vinh quang

PowerPoint Presentation:

Ngài đã sống lại thật sáng láng

PowerPoint Presentation:

Trên Thiên cung hân hoan Nơi dương gian hát vang

PowerPoint Presentation:

Thờ lạy Chúa mọi nơi tôn vinh Chúa muôn đời

PowerPoint Presentation:

Phạm Đức Huyến và gia đình Slide Show: Duy & Hân Chúc Mừng Phục Sinh

PowerPoint Presentation:

Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển. Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Phóng tác từ một bài báo: Linda Bowles, Creators Syndicate, Inc. Ý nghĩa chân thật của Lễ Phục Sinh Phóng tác từ một bài báo: Linda Bowles, Creators Syndicate, Inc. Ý nghĩa chân thật của Lễ Phục Sinh

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU “Người không còn ở đây nữa. Người đã sống lại!” Sứ điệp đơn giản đã thay đổi thế giới mãi mãi là sứ điệp này:

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Hiểu biết này thường bị chìm mất trong việc sinh sống mỗi ngày. Chúng ta bị ràng vào trong những cuộc đuổi bắt và những chụp giựt của cuộc sống, chúng ta hoàn toàn bị tiêu hủy và hướng dẫn bởi những xô đẩy và lôi kéo của thế giới chung quanh, nên không những không thể phá bung ra để sống tự do, mà còn không ý thức được rằng chúng ta đang bị cầm tù.  Phục Sinh liên hệ đến ý nghĩa cuộc đời chúng ta. Phục Sinh liên hệ đến mục đích của con người. Phục Sinh liên hệ đến vĩnh cửu.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Phục Sinh liên hệ đến sự sống lại, của Người và của chúng ta. Nhưng chính khái niệm Phục Sinh bị các vị guru giữa chúng ta loại trừ. Họ nói, “Chết là kết thúc”. “Hẳn là cần có một phép lạ để đưa người chết trở về, mà hôm nay thì không có phép lạ.”  Nếu một phép lạ là điều vượt lên trên khả năng giải thích của khoa học, ta có thể nói chắc chắn rằng mỗi người chúng ta là một phép lạ biết đi, và tất cả những gì chúng ta thấy, tất cả những gì chúng ta nghe và tất cả những gì chúng ta đụng chạm đến đều là phép lạ. 

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Chúng ta khao khát hiểu biết, và chúng ta bị thôi thúc tiến về trời bởi một bản năng được tháp ghép trong ta. Ô, nếu chỉ có điểm thuận lợi nào đó, một vị trí triết học nào đó để chúng ta đi tới đi lui, một chỗ nào đó mà chúng ta có thể đứng và nhìn chính mình rõ ràng theo viễn tượng của muôn loài thụ tạo và theo viễn tượng của đời sống vĩnh cửu… 

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU … thì các Kitô hữu đã tìm ra được chỗ đó rồi, và niềm vui do khám phá đó đang rạng sáng trên gương mặt họ. Từ chỗ đó, họ thấy rằng ý nghĩa trọn vẹn của cuộc đời họ là hiểu rõ bản chất mình, được nên trọn và được thông cảm không phải theo quãng thời gian là đời người, nhưng trong cái khung là vĩnh cửu.  Đấy chính là yếu tính của Phục Sinh. Các lời đang vang rền xuyên qua công trình tạo dựng: “Người không còn ở đây nữa. Người đã sống lại!”

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Một câu hỏi gửi đến bạn Bạn có muốn sống trong thế giới vĩnh cửu, thay vì trong thế giới của ngày hôm nay chăng ? Bạn có muốn mình được kể cho vào cuộc sống vĩnh cửu, chứ không chìm mất trong mớ hỗn độn các vấn đề và các chuyện tầm phào mỗi ngày chăng ? Tôi biết là bạn muốn, và Đức Giêsu biết rằng bạn có nhu cầu vượt sang bên kia thế giới vật chất hữu hình, vượt sang bên kia nếp sống nhàm chán ngày qua ngày, vượt sang bên kia hàng triệu chi tiết của cuộc sống đang tìm cách kéo bạn đi xuống. 

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Người chìa bàn tay ra và nói, “Ta yêu thương con, và Ta đang ở đây, và Ta muốn trở thành một phần của cuộc đời con.” Hãy đưa Người vào trong tim bạn chứ, phải không? Người sẽ không bao giờ hất hủi bỏ rơi bạn. Người có thể tha thứ tất cả các tội lỗi của bạn, và thậm chí Người có thể giúp bạn tránh té ngã tại những nơi bạn muốn sống mạnh mẽ hơn. Người thật tuyệt vời! Hôm nay, xin đón nhận Đức Giêsu. Người yêu thương bạn và Người muốn làm cho cuộc đời bạn bung nở ra thành tất cả những gì Người đã nhắm khi tạo thành bạn. Người là Đấng làm phép lạ, giải quyết các vấn đề, chữa lành—và Người đang ở đó vì bạn.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Bạn có thể đón nhận Người và ơn cứu độ của Người chỉ bằng cách chân thành cầu nguyện bằng một lời kinh như lời sau đây: Lạy Chúa Giêsu yêu quý, con tin rằng Chúa đã chết vì con và đã sống lại ra khỏi mồ. Con cần tình yêu của Chúa để rửa sạch mọi tội lỗi và sai trái của con. Con cần ánh sáng của Chúa để xua đi mọi bóng tối. Con cần bình an của Chúa để lấp đầy và thỏa mãn trái tim con. Bây giờ con mở cánh cửa trái tim con ra và xin Chúa, lạy Chúa Giêsu, vui lòng đi vào cuộc đời con và ban cho con ân huệ là sự sống vĩnh cửu. Xin cám ơn Chúa vì Chúa đã chịu đau khổ vì tất cả những điều sai trái con đã làm, và vì Chúa đã nghe lời con cầu nguyện và tha thứ cho con. Amen.

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Cầu chúc Bạn một lễ Phục Sinh chan hòa sức sống Dịch từ bản Anh ngữ: HPL, 11-4-2009

PowerPoint Presentation:

TUYỂN TẬP PHỤC SINH: PAULDOHUU Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân tràn đầy Hồng Ân Chúa Phục Sinh. Bấm trên hình để chọn tập tin cần chạy. Nếu không chọn chương trình sẽ tự động chuyển.

authorStream Live Help