CHÚC MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI ĐẾN QUÍ CHA, QUÍ THẦY, QUÍ HUNH. ĐỆ....

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

KÍNH CHÚC QUÍ CHA, QUÍ THẦY, QUÍ DÌ,QUÍ HUYNH ĐỆ QUÍ ÂN THÂN NHÂN MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ MỘT NĂM MỚI SỨC KHỎE... HĐ CNL-GIUSE

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

The slides play automatically, don’t press any buttons. và một NĂM MỚI Sức Khỏe - An Bình. một mùa GIÁNG SINH tràn đầy Hồng ân Đấng Cứu độ quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân, quí Cha, quí Thầy, quí Dì, Kính chúc

PowerPoint Presentation:

Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Dì, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân một năm mới SỨC KHỎE-AN BÌNH.

PowerPoint Presentation:

The slides play automatically, don’t press any buttons.

PowerPoint Presentation:

Kính chúc quí Cha, Thầy, quí Dì, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân một mùa Giáng Sinh tràn đầy Hồng ân Đấng Cứu độ.

PowerPoint Presentation:

The slides play automatically, don’t press any buttons.

PowerPoint Presentation:

Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Dì, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân một năm mới SỨC KHỎE-AN BÌNH.

PowerPoint Presentation:

The program’s being restarted… (Click Esc to close the program.) Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Dì, quí Huynh Đệ, quí Ân Thân Nhân một mùa GIÁNG SINH tràn đầy Hồng ân Đấng Cứu độ và một NĂM MỚI Sức Khỏe-An Bình. The slides play automatically, don’t press any buttons.

authorStream Live Help