Професионален домоуправител - ЗУЕС

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Какви са според ЗУЕС правата и задълженията на собствениците? Услугата предлагана от www.maison.bg - професионален домоуправител може да помогне на много хора да избегнат неприятни и нежелани срещи с администрацията в държавните учреждения, а наред с това и да улесни комуникацията между дамите тях.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Преглед на печата на тема Управление на етажната собственост Професионалният домоуправител ( http://www.maison.bg/ ) е вашият оперативен мениджър В резултат на интензивното строителство у нас в повечето сгради се установи етажна собственост. Инвеститори придобиват земя, строят и продават хотелски апартаменти, самостоятелни къщи в общ двор, офиси и етажи от административни сгради. В промишлените зони освен изграждането на самостоятелни обекти, се планират обекти с общо предназначение (например паркинги). На пръв поглед правата на множеството собственици на отделните обекти, в това число правата на собственика на инфраструктурата, са уредени. Нали правото на собственост не търпи ограничения, а частната собственост е обявена за неприкосновена. Съвместното упражняване на права обаче предполага зачитане на равностойните права на собственост върху съседните обекти в една обща сграда или сгради върху общ терен. И така, за да не се утвърди познатата обстановка с мръсни общи площи в блока (с развален асансьор), трябва да се мисли по важния въпрос кой ще управлява общите части на сгради или строежи. Как да бъдат защитени и инвестициите в курортите - вилни селища, луксозни сгради, офис центрове, промишлени обекти. И как да се установят правила за съвместно ползване на общи части в инвестиционните проекти. Според Закона за собствеността, в сгради - етажна собственост, общото събрание на собствениците приема правилата за вътрешен ред. Ако това не стане - прилага се примерният правилник за вътрешен ред, одобрен от Министерския съвет. Въпреки това, все още не са разработени унифицирани правила за вътрешен ред, например за хотелски сгради, за ваканционни селища, за офис - сгради и други. Затова за даден инвеститор би било полезно, ако той възложи съставянето на такива правила. Нормите на поведение трябва да се съобразят с предназначението на имота. Собствениците и обитателите ще бъдат задължени към взаимно зачитане на правата на собственост. Правилата трябва да са балансирани - в защита интересите както на инвеститора, така и на собствениците на отделните обекти, ползвателите, гости, клиенти на собствениците. На помощ в тази ситуация може да дойде добре обучен Професионален домоуправител. По същество той е оперативен мениджър на даден вход, сграда или ваканционен комплекс и е на разположение ежедневно. Организира и умело води общи събрания на собствениците във входовете, изготвя задължителния правилник за вътрешен ред, изпълнява текущи ремонтни дейности, грижи се за зелените площи и чистотата на сградата. Според задълженията на Професионалния домоуправител, той представлява общността на живущите пред държавната администрация, разплаща се с доставчиците на комунални услуги, осигурява фонд за ремонт на общи покриви. Една от утвърдените фирми при предлагането на услугата Професионален домоуправител е Мезон България. В стратегията на компанията са залегнали норми на етика и професионализъм при изпълнение на поетите ангажименти към клиента, както и е предвидено непрекъснато повишаване на квалификацията на екипа. За постигане на високо качество на услугата Професионален домоуправител е нужно тази длъжност да се изпълнява не само от едно лице, а от цял екип специалисти в различни области - от електроинталации и покривни ремонти до гражданско право . Повече информация за услугата Професионален домоуправител можете на намерите на сайта на Maison България или на тел. 0889 70 30 50 или директно на адрес София, ул. Николай Коперник 28-30.

PowerPoint Presentation:

Погнаха домоуправители за разгласяване на лични данни Жалби срещу домоуправителите за разгласяване на лични данни на живущите в блока валят в Комисията за защита на личните данни, съобщи преди „Монитор” шефът на контролния орган Венета Шопова. С трите имена, ЕГН, адрес и информация за родителите на даден човек могат да бъдат извършени огромни злоупотреби, може да бъде откраднато жилище, да бъдат изтеглени кредити и да бъдат извършени още редица престъпления, коментираха рисковете полицаи. Съседи масово пускали в комисията жалби срещу домоуправители и заради камери във входа, които въпреки че служат основно за охрана, нарушават личното пространство. Напоследък се забелязва сериозно увеличение на подобни жалби, обясни Шопова. В такива случаи комисията правила проверка дали камерите са поставени след легитимно решение на събранието на входа. Ако това е така, според закона домоуправителите нямат вина. В противен случай обаче ако съседите не са съгласни да има видеонаблюдение, това се смята за нарушение и камерите трябва да бъдат премахнати обясниха експертите. Според закона видеозаписите съдържат лични данни, защото чрез тях можете да бъдете физически идентифицирани по безспорен начин. Право да извършват видеонаблюдение имат търговци или юридически лица и държавни институции. Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при ваше изрично съгласие. От началото на годината до септември комисията е регистрирала 1350 случая на неправомерно обработване на лични данни. Общият размер на наложените глоби е 250 450 лв. В някои от случаите съдът е намалил определената санкция, но няма нито едно отменено наказателно постановление. В комисията пристигат сигнали от цялата страна, както от големи градове като София, Пловдив, Варна, Разград, Видин, така и от малки населени места, където жалбите били най-интересни. Източник: http://dom.dir.bg/news.php?id=12035670&nt=10 Редактор: Лилия Чалева *** Затворените комплекси с мениджъри 90% от комплексите от затворен тип ползват професионални услуги, сочат данни на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БФМА). Според Бисера Иванова от управителния съвет на организацията при новопостроените жилищни сгради е рентабилно да се наема професионален домоуправител едва когато 60 на сто от апартаментите бъдат заселени. МНОГО Е МАЛЪК ДЕЛЪТ НА СТАРИТЕ жилищни сгради, наели фирма или физическо лице за домоуправител, уточнява Иванова. По думите й не е вярно твърдението, че професионалните домоуправители работят на ръба на закона. Дейността им, независимо дали те са физически или юридически лица, се урежда от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), пояснява тя. В частност чл. 11, ал. 11 гласи, че общото събрание избира физическо или юридическо лице за свой домоуправител. Също така то решава какви отговорности да делегира на домоуправителя, какво възнаграждение да му определи, докъде да се разпростират правомощията му, добавя Иванова.

PowerPoint Presentation:

Проблемът по-скоро е в това, че Законът за етажната собственост в настоящия си вид не работи ефективно, добавя експертът. ГРАЖДАНИТЕ НЯМАТ МОТИВАЦИЯ да провеждат общи събрания, защото не виждат ползите, които биха имали от професионален домоуправител, независимо дали е физическо или юридическо лице, а същевременно много сгради са в лошо състояние и имат нужда от спешен ремонт, казва още Иванова. Има и още един начин, по който Законът за етажната собственост може да стане работещ, смята Иванова. Трябва да се създаде единен регистър на домоуправителите. Това ще елиминира риска от злоупотреби, тъй като в един регулиран регистър всеки домоуправител ще подлежи на сериозен контрол. За гражданите и фирмите собственици на сгради ще е по-лесно да могат да проверят легитимността на всяка фирма, която претендира да бъде професионален домоуправител, добавя тя. Източник: http://monitor.bg И кметовете ще отговарят за общите събрания на жилищните сгради Една година след влизането в сила на промените в Закона за етажната собственост кметът на община или район трябва да организира провеждането на общите събрания в жилищните сгради. Градоначалниците ще правят това, когато собствениците на жилища не са си организирали задължителните по закон събрания и не са си избрали управителни органи. Това предвиждат окончателно приетите днес промени в закона, съобщи БНР. Свикването на събранията ще става чрез покана, поставена на видно място на входа на блока. Ако събранието не може да се проведе поради липса на кворум, кметът ще определи в 14-дневен срок кой ще бъде управителят от списъка на собствениците. Ако не изпълни задължението си, кметът ще бъде наказван с глоба от 50 до 500 лева. Николай Пехливанов от "Атака" възрази, че общините нямат необходимия административен и финансов капацитет да изпълняват тези функции. Той посочи, че само 40% от етажните собственици са си провели общите събрания и са се регистрирали. Според него ще се наложи кметовете да регистрират над милион и половина етажни собственици. Източник: http://www.investor.bg/novini/122/a/i-kmetovete-shte-otgovariat-za-obshtite-sybraniia-na-jilishtnite-sgradi,120002/ *** Професионален домоуправител – що е то? Събрание в блока, а никой не ще да е в управата. Един зает, втори не плаща за асансьор и чистачка, на трети му писнало да тича по ремонти, четвърти се карат. Модерно е да се наеме човек да движи общите неща. Обърнахме се към фирми, които предлагат професионално домоуправление, с 3 въпроса. Какво представлява услугата? Колко и за какво се плаща? Откъде идват кадри и какво сочи практиката? Васил Добрев, юрист, 32-годишен. Оперативен мениджър в “Пропърти мениджмънт БГ” ООД : От създаването си нашата фирма се занимава с управление на имоти. Завеждам дейността по предлагане на Професионален домоуправител. Ръководя екип, който се предлага в услуга на етажна собственост. Едни имат нужда от по-ясно счетоводство, други от юридическа помощ, трети са си загубили доверие. Разполагаме с юристи, касиери, фирмата е с опит в управление на имоти на чужди граждани у нас. Защо да не го предложим и на българи? От ноември стартирахме с управлението на етажна собственост. За нас на първо място е законовото администриране на един вход и тогава различните технически дейности. Можем да предложим абсолютно всяка услуга, която е нужна. Имаме методика, в която сме толкова сигурни, че ние заплащаме таксата на т.нар. некоректни платци, без да натоварваме допълнително коректните, която после си събираме по съдебен ред. Източник: http://novinar.bg/news/profesionalen-domoupravitel--shto-e-to_MzUxOTs0.html Автор: Антония Мечкова

authorStream Live Help