COMENÇA UN NOU CURS 16-17-3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

inici curs

Comments

Presentation Transcript

COMENÇA UN NOU CURS:

COMENÇA UN NOU CURS Reunió informativa a les famílies Curs 2016-2017 Ceip Castell de Santa Àgueda 6è Educació Infantil

Ja tenim 5 anys!!!!:

Ja tenim 5 anys !!!! Som la classe dels DINOSAURES

QUÈ FEIM A L’ESCOLA?:

QUÈ FEIM A L’ESCOLA? El currículum d’educació infantil consta de tres àrees: 1.- Coneixement de sí mateix i autonomia personal 2.- Coneixement de l’entorn 3.- Llenguatges i comunicació

Coneixement de sí mateix i autonomia personal:

Coneixement de sí mateix i autonomia personal OBJECTIUS Treballar els hàbits i rutines diàries. Consensuar unes normes pel bon funcionament de la classe. Treballar setmanalment per parelles per tal de millorar la convivència i el treball col.laboratiu. Millorar l’autonomia ACTIVITATS - Presentacions (1r trimestre) - L’encarregat diari i les seves funcions. - Treball setmanal per parelles. - Encarregats de tasques diàries. - L’hora del berenar. (Els dijous berenarem de fruita)

Slide6:

Dia de psico: Els divendres a les 9h. Mestra: Pili Moll Tenir a l’escola uns calcetins de psico amb el nom posat Els divendres han de dur roba còmoda PSICOMOTRICITAT

Organització de l’aula fomentant l’autonomia:

Taules on es fan activitats dirigides. Racons de joc lliure: pissarra, cuineta, Construccions, jocs de taula, biblioteca, cartes i pissarra digital. Organització de l’aula fomentant l’autonomia

Coneixement de l’entorn :

Coneixement de l’entorn OBECTIUS: Treballar conceptes com: els canvis metereològics i les estacions, els dinosaures, els oficis, els animals i el medi natural, festes i tradicions culturals,…. Treballar conceptes matemàtics: numeració (0-20), càlcul (inciació a la suma, càlcul mental), lògica, magnituds, conceptes espaials, temporals,..... ACTIVITATS: - Activitats de bon dia - Projectes de treball - Petites investigacions - Sortides i excursions - Sortida de colònies - Celebració de festes - Jocs

Colònies a Es Pinaret:

Colònies a Es Pinaret Possibles dates: Mes d’abril dos dies abans de les vacances de Pasqua Sortida de convivència i descoberta de l’entorn natural. Activitats organitzades pel camp d’aprenentatge: - Activitat els animals del Pinaret. - Activitat el bosc del Pinaret. Farem una reunió per explicar més concretament l’activitat.

Els llenguatges i la comunicació:

(LLENGUATGE ORAL I ESCRIT, LLENGUATGE PLÀSTIC I LLENGUATGE MUSICAL) LLENGUATGE ORAL OBJECTIUS: Explicar-se de forma clara i entenedora Tenir un vocabulari adequat a l’edat Ser capaç d’escoltar i entendre explicacions. ACTIVITATS: - Converses - Contes - Jocs lingüístics - Cançons Els llenguatges i la comunicació

Slide11:

OBJECTIUS: Llegir paraules i frases senzilles en lletra de PAL Escriure de forma legible paraules i frases senzilles en lletra de PAL. Començar a reconèixer les grafies en lletra d’imprenta. Prendre gust amb la lectura. ACTIVITATS: Feim activitats que impliquin situacions comunicatives significatives (interessants, motivadores, amb una finalitat) Activitats que ajudin als alumnes a anar progressant a cadascú a partir del nivell o etapa on es troba. Deures de lectura el cap de setmana (a partir del mes de novembre) Lectura compartida amb els pares per tal d’adquirir l’hàbit lector i el gust per la lectura. LLENGUATGE ESCRIT

Slide12:

OBJECTIUS: Practicar diferents tècniques de dibuix , pintura, modelat ,… utilitzant varietat de materials . Fomentant la creativitat i la motricitat fina. Treballar el dibuix figuratiu com a forma d’expressió i comunicació . Conèixer diferents pintors , artistes i les seves obres. Prendre gust amb les activitats plàstiques . ACTIVITATS: Treballs manuals varis per a decorar la classe en funció d’alguna temàtica ( canvis d’estació , festes ,…) Activitats plàstiques relacionades amb els projectes de treball . Activitats plàstiques motivades amb l’obra d’algun pintor o artista que treballem al llarg del curs . ( S’haurà de dur un babi per tenir a l’escola ) LLENGUATGE PLÀSTIC

Slide13:

ACTIVITATS El mestre de música és en Bep Marí. El dia de música és el dilluns Hi van en dos grups. Treballen cançons, danses, ritmes,… LLENGUATGE MUSICAL

Slide14:

La mestra d’anglès és na Marga Pons Els dimarts i els dijous dividits en dos grups Treballaran cançons, jocs,…. Al bloc de l’aula hi ha una pàgina d’anglès amb les cançons que treballen a l’aula LLENGUA ANGLESA

Les tecnologies de la informació i comunicació (T.I.C.):

Les tecnologies de la informació i comunicació (T.I.C.) OBJECTIUS: Utilitzar el racó de l’ordinador de l’aula amb la pissarra digital com a recurs per a la pràctica d’aprenentatges. Emprar l’ordinador de l’aula com a eina d’aprenentatge de la lecto-escriptura. Utilitzar el bloc d’aula com a eina de comunicació amb les famílies. ACTIVITATS: Amb l’ajuda de l’una mestra (Maria López), els alumnes escriuen al bloc d’aula les notícies de la classe. Pràctica de diferents jocs online amb el ratolí o la pissarra digital per anar reforçant aprenentatges. Elaboració d’algun conte digital amb els dibuixos fets amb la pissarra digital i la gravació de les veus dels alumnes. * És molt important que els alumnes amb els seus pares visitin el bloc d’aula perquè ells mateixos els expliquin el que feim a l’escola.

Demanam col·laboració a les famílies:

Demanam col·laboració a les famílies A les entrades i sortides: Preguem puntualitat 8.45h /13.45h. Entrada i sortida: Pati de tramuntana. Els alumnes fan fila baix la portxada. Ells mateixos penjaran la bosseta i jaqueta. Es recolliran a la porta de l’aula. Per sortir s’obrirà la porta un parell de minuts abans. Dies de pluja i mal temps accés per l’entrada principal. A l’hora del berenar: Berenar preferentment de pa/fruita/galetes i aigua. Evitant sucs i prefabricats. Posar nom sempre als bòtils d’aigua i envasos. Els dijous berenam de fruita.

Slide17:

Aniversaris: Per qüestions d’organització horària aquest curs els divendres no es podran celebrar aniversaris . Els demés dies de la setmana es poden celebrar sempre que s’avisi a la mestra amb antelació. Recordam que el pastís ha de ser senzill . Convé dur tovallons de paper.

Altres informacions:

Altres informacions Altres: Quota anual per a material d’aula. Aquest curs es farà un únic pagament a través del banc. Hora d’atenció a famílies. Dimarts de 16.30h a 17.30h. S’entregaran tres informes durant el curs. El darrer trimestre es farà entrevista personal. Si és necessari es cridarà als pares durant el curs. Comunicació: Us recomanam anar consultant el bloc d’aula amb els vostres fills per anar seguint i comentant amb ells les activitats que feim a l’aula. Web escola: http://c07001149.eduwebs.caib.es Bloc d’aula: http://aulaalumnesp3.blogspot.com.es

authorStream Live Help