DSHS DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI TRÊN MẠNG INTERNET

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI “BÉ KHỎE, ĐẸP -TÀI NĂNG, NGỘ NGHĨNH” QUA MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG MN SONG VÂN :

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI “BÉ KHỎE, ĐẸP -TÀI NĂNG, NGỘ NGHĨNH” QUA MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG MN SONG VÂN

Slide 2:

Bé : Tạ Trần Hà My Sinh năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A1 Địa chỉ : Thôn Tân Lập , Song Vân

Slide 3:

Bé : Nguyễn Như Quỳnh Sinh năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A1 Địa chỉ : Thôn Đông Lai, Song Vân

Slide 4:

Bé : Tạ Anh Thư Sinh năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A1 Địa chỉ : Thôn Đông Lai, Song Vân

Slide 5:

Bé : Giáp Tuấn Kiệt Sinh năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A3 Địa chỉ : Thôn Hồng Phúc , Song Vân

Slide 6:

Bé : Tạ Khôi Nguyên Sinh năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A2 Địa chỉ : Thôn Ngò , Song Vân

Slide 7:

Bé : Lại Thị Như Ý Sinh Năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A2 Địa chỉ : Thôn Ngò , Song Vân

Slide 8:

Bé : Dương Trà My Sinh Năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A2 Địa chỉ : Thôn Chậu , Song Vân

Slide 9:

Bé : Nguyễn Tuệ Mẫn Sinh Năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A3 Địa chỉ : ThônTân An, Lam Cốt

Slide 10:

Bé : Giáp Thị Nhàn Sinh Năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A3 Địa chỉ : Thôn Bùi , Song Vân

Slide 11:

Bé : Dương Thị Diệu Anh Sinh Năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A3 Địa chỉ : Thôn Bùi , Song Vân

Slide 12:

Bé : Nguyễn Thanh Ngọc Sinh Năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A4 Địa chỉ : Thôn Giếng , Song Vân

Slide 13:

Bé : Tạ Minh Dũng Sinh Năm : 2014 Lớp : 5 Tuổi A4 Địa chỉ : Thôn Ngò , Song Vân

Slide 14:

Bé: Nguyễn Thị Thu Ba Sinh năm: 2014 Lớp: 5 tuổi A5 Địa chỉ: Thôn Hoàng Vân Song Vân Lớp Ll

Slide 15:

Bé: Hoàng Thị Phương Chi Sinh năm: 2014 Lớp: 5 tuổi A5 Địa chỉ: Thôn Đồng Kim Song Vân Lớp Ll

Slide 16:

Bé: Nguyễn Thị Mỹ Hảo Sinh năm: 2014 Lớp: 5 tuổi A5 Địa chỉ: Thôn Đồng Kim Song Vân Lớp Ll

Slide 17:

Bé: Nguyễn Thị Kim Xuyến Sinh năm: 2014 Lớp: 5 tuổi A5 Địa chỉ: Thôn Hoàng Vân Song Vân Lớp Ll

Slide 18:

Bé: Nguyễn Thị Khánh Ly Sinh năm: 2014 Lớp: 5 tuổi A5 Địa chỉ: Thôn Hoàng Vân Song Vân Lớp Ll

Slide 19:

Bé : Đoàn Thị Thu Trang Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A1 Địa chỉ : Thôn Hoàng Vân , Song Vân

Slide 20:

Bé : Nguyễn Thị Quỳnh Như Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A1 Địa chỉ : Thôn Chậu , Song Vân

Slide 21:

Bé : Dương Thị Thủy Tiên Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A2 Địa chỉ : Thôn Giếng , Song Vân

Slide 22:

Bé : Dương Thị Thủy Tiên Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A2 Địa chỉ : Thôn Tè , Song Vân

Slide 23:

Bé : Trần Thảo Nguyên Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A3 Địa chỉ : Thôn Ngò , Song Vân

Slide 24:

Bé: Trần Bình Minh Sinh năm: 2015 Lớp: 4 tuổi A3 Địa chỉ: Thôn Ngò Song Vân Lớp Ll

Slide 25:

Bé : Giáp Ngọc Mai Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A4 Địa chỉ : Thôn Bùi , Song Vân

Slide 26:

Bé : Nguyễn Thị Ngọc Lan Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A5 Địa chỉ : Thôn Đồng Kim, Song Vân

Slide 27:

Bé : Nguyễn Yến Lê Sinh Năm : 2015 Lớp : 4 Tuổi A5 Địa chỉ : Thôn Đồng Kim, Song Vân

Slide 28:

Bé : Dương Gia Hân Sinh Năm : 2016 Lớp : 3 Tuổi A1 Địa chỉ : Thôn Hồng Phúc , Song Vân

Slide 29:

Bé : Đoàn Bá Minh Đức Sinh Năm : 2016 Lớp : 3 Tuổi A1 Địa chỉ : Thôn Giếng , Song Vân

Slide 30:

Bé : Nguyễn Khánh Ngân Sinh Năm : 2016 Lớp : 3 Tuổi A2 Địa chỉ : Thôn Đông Lai, Song Vân

Slide 31:

Bé : Nguyễn Ngọc Diễm Sinh Năm : 2016 Lớp : 3 Tuổi A2 Địa chỉ : Thôn Đông Lai, Song Vân

Slide 32:

Bé: Dương Bảo Khánh Huyền Sinh năm: 2016 Lớp: 3 tuổi A2 Địa chỉ: Thôn Chậu Song Vân Lớp Lliê

Slide 33:

Bé : Nguyễn Bảo Trâm Sinh Năm : 2016 Lớp : 3 Tuổi A3 Địa chỉ : Thôn Đồng Lầm , Ngọc Thiện

Slide 34:

Bé: Nguyễn Phương Diệp Sinh năm: 2016 Lớp: 3 tuổi A4 Địa chỉ: Kỳ Sơn Song Vân Lớp Ll

Slide 35:

Bé: Nguyễn Tuấn Hưng Sinh năm: 2016 Lớp: 3 tuổi A4 Địa chỉ: Thôn Kỳ sơn Song Vân Lớp Ll

Slide 36:

Bé : Nguyễn Trường Sơn Sinh năm : 2016 Lớp : 3 tuổi A5 Địa chỉ : Thôn Đồng Kim, Song Vân

authorStream Live Help