Nhat Ban cuoi the ki 19 - dau the ki 20 by Hieu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhật Bản có được những thành tựu trên là nhờ cuộc Duy Tân Minh Trị.

PowerPoint Presentation:

NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 12

Là một quốc gia đảo hình vòng cung,có diện tích tổng cộng là 37.7843 km vuông, nằm theo sườn phía đông lục địa châu Á. Mĩ danh “xứ sở hoa anh đào”, “đất nước mặt trời mọc”.:

Là một quốc gia đảo hình vòng cung,có diện tích tổng cộng là 37.7843 km vuông, nằm theo sườn phía đông lục địa châu Á. Mĩ danh “xứ sở hoa anh đào”, “đất nước mặt trời mọc”.

Bản đồ Nhật Bản:

Bản đồ Nhật Bản Hình ảnh Nhật Bản qua vệ tinh

I.Cuộc Duy Tân Minh Trị::

I.Cuộc Duy Tân Minh Trị:

PowerPoint Presentation:

TƯỚNG QUÂN SÔ GUN CẢNH TRƯỚC PHỦ TƯỚNG QUÂN

PowerPoint Presentation:

 1/ Nguyên nhân: - Chế độ phong kiến Nhật suy yếu, mục ruỗng, thối nát. -Các nước đế quốc tăng cường can thiệp vào Nhật Bản,gia tăng nguy cơ bị xâm lược từ các nước đế quốc. I. Cuộc Duy Tân Minh Trị Nhật Bản có 2 lựa chọn Tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát Mở cửa canh tân đất nước

2. Diễn biến::

2 . Diễn biến: -Tháng 1/1868 Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách đất nước trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự. Đó chính là cuộc Duy tân Minh Trị.

PowerPoint Presentation:

Thiên Hoàng Minh Trị (1852-1912) Gia đình Thiên H oà ng Minh Trị

PowerPoint Presentation:

L Ĩ NH V Ự C NỘI DUNG Chính trị, Xã hội Kinh tế Văn hóa giáo dục Quân sự Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc; công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng. -Bãi bỏ chế độ nông nô. Đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền. - Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kĩ thuật trong giảng dạy. - Cử học sinh ưu tú đi du học phương Tây. - Tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. 

PowerPoint Presentation:

Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

PowerPoint Presentation:

Với những chuyển biến như vậy, các bạn có nhận xét gì về Nhật Bản ?

PowerPoint Presentation:

Kinh tế, chính trị và quân sự Nhật Bản phát triển mạnh và nhanh. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa. Nhật Bản trở thành nước tư bản chủ nghĩa.

PowerPoint Presentation:

Lược đồ đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX II. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc:

a) Nguyên nhân::

a) Nguyên nhân: Điền Đ hay S: Nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc. Nhật Bản muốn trả thù các nước đế quốc từng có ý định xâm chiếm nước mình. Kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh => Cần mở rộng lãnh thổ. Nhật Bản muốn thể hiện mình là đất nước mạnh nhất thế giới. Đ S Đ S

b) Diễn biến::

b) Diễn biến: Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp đã kéo theo sự tập trung trong sản xuất, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện như Mit xưi, Mit xu bi si …giữ vai trò to lớn, nắm giữ, chi phối đời sống kinh tế, chính trị nước Nhật. Sang đầu thế kỉ XX, Nhật Bản còn thi hành chính sách hiếu chiến , xâm lược và bành trướng mạnh mẽ. Thuộc địa của nhật được mở rộng rất nhiều.

PowerPoint Presentation:

Matsukata Masaoyoshi Người sáng lập công ti Mitsubisi “….Anh có thể đi đến Nhật trên chiếc tàu thủy của hãng Mit-su, tàu chạy bằng than đá của Mit-su, cập bến của Mit-su, sau đó đi đến tàu điện của Mit-su đóng, đọc sách do Mit-su xuất bản, dưới ánh bóng điện do Mit-su chế tạo…”

PowerPoint Presentation:

GOODBYE !!! See you again !!!

authorStream Live Help