Кунезіологічні вправи в корекції психомовного й моторного розвитку

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Кінезіологічні вправи в корекції психомовного й моторного розвитку старших дошкільників:

Кінезіологічні вправи в корекції психомовного й моторного розвитку старших дошкільників

Робота людського мозку забезпечується діяльністю двох його півкуль:

Робота людського мозку забезпечується діяльністю двох його півкуль

Права півкуля – гуманітарна, образна, творча, відповідає за тіло, координацію, просторове зорове й кінестетичне сприймання.:

Права півкуля – гуманітарна, образна, творча, відповідає за тіло, координацію, просторове зорове й кінестетичне сприймання.

Ліва півкуля – математична, знакова, мовна, логічна, аналітична, відповідає за сприймання слухової інформації, постановку мети і побудову програм.:

Ліва півкуля – математична, знакова, мовна, логічна, аналітична, відповідає за сприймання слухової інформації, постановку мети і побудову програм.

Єдність мозку зумовлена діяльністю двох півкуль, взаємопов`язаною системою нервових волокон, розвиток яких є головною умовою розвитку й навчання дитини.:

Єдність мозку зумовлена діяльністю двох півкуль, взаємопов ` язаною системою нервових волокон, розвиток яких є головною умовою розвитку й навчання дитини.

Для стимуляції інтелектуального розвитку рекомендується застосовувати кінезіологічні вправи.:

Для стимуляції інтелектуального розвитку рекомендується застосовувати кінезіологічні вправи.

Кінезіологічні вправи – це комплекс рухів, що дають змогу активізувати міжпівкульну дію.:

Кінезіологічні вправи – це комплекс рухів, що дають змогу активізувати міжпівкульну дію.

Вони забезпечують позитивні комплексно-структурні зміни в організмі дитини.:

Вони забезпечують позитивні комплексно-структурні зміни в організмі дитини.

Застосування цього методу поліпшує пам’ять, увагу, мовлення, просторові уявлення, дрібну й велику моторику дитини, знижує її стомлюваність, синхронізує роботу півкуль, поліпшує розумову діяльність, підвищує стресостійкість, здатність до довільного контролю:

Застосування цього методу поліпшує пам’ять, увагу, мовлення, просторові уявлення, дрібну й велику моторику дитини, знижує її стомлюваність, синхронізує роботу півкуль, поліпшує розумову діяльність, підвищує стресостійкість, здатність до довільного контролю

Мета кінезіологічної програми: - розвиток міжпівкульної спеціалізації; - розвиток міжпівкульної взаємодії; - синхронізація роботи півкуль; - розвиток дрібної моторики; - розвиток здібностей; - розвиток пам`яті, уваги, мовлення; - розвиток мислення.:

Мета кінезіологічної програми: - розвиток міжпівкульної спеціалізації; - розвиток міжпівкульної взаємодії; - синхронізація роботи півкуль; - розвиток дрібної моторики; - розвиток здібностей; - розвиток пам ` яті, уваги, мовлення; - розвиток мислення.

Види корекційно-розвивальних вправ: - розтяжки; - дихальні вправи; - окорухові вправи; - перехресні тілесні вправи; - вправи для язика та м`язів щелеп; - вправи для розвитку для розвитку дрібної моторики рук, релаксації; - розвиток комунікативної та когнітивної сфер; - вправи з правилами.:

Види корекційно-розвивальних вправ: - розтяжки; - дихальні вправи; - окорухові вправи; - перехресні тілесні вправи; - вправи для язика та м ` язів щелеп; - вправи для розвитку для розвитку дрібної моторики рук, релаксації; - розвиток комунікативної та когнітивної сфер; - вправи з правилами.

Розтяжки нормалізують гіпертонус і гіпотонус м`язів. :

Розтяжки нормалізують гіпертонус і гіпотонус м ` язів.

Дихальні вправи поліпшують ритміку організму, розвивають самоконтроль і довільність.:

Дихальні вправи поліпшують ритміку організму, розвивають самоконтроль і довільність.

Окорухові вправи дають змогу розширити поле зору, поліпшити сприймання.:

Окорухові вправи дають змогу розширити поле зору, поліпшити сприймання.

Тілесні вправи розвивають міжпівкульну взаємодію, знімають синкінезії і м`язові затиски.:

Тілесні вправи розвивають міжпівкульну взаємодію, знімають синкінезії і м ` язові затиски.

Комунікативні вправи : - індивідуальні – спрямовані на відновлення й подальше поглиблення контакту зі своїм тілом; - парні вправи – сприяють відкритості щодо партнера; - групові – дають навички взаємодії в колективі.:

Комунікативні вправи : - індивідуальні – спрямовані на відновлення й подальше поглиблення контакту зі своїм тілом; - парні вправи – сприяють відкритості щодо партнера; - групові – дають навички взаємодії в колективі.

Вправи з розвитку довільності передбачають рухи за словесною вказівкою. :

Вправи з розвитку довільності передбачають рухи за словесною вказівкою.

Вправи з візуалізації сприяють відтворенню зорових, слухових, знакових, дотикових, нюхових та інших образів.:

Вправи з візуалізації сприяють відтворенню зорових, слухових, знакових, дотикових, нюхових та інших образів.

Вправи для релаксації сприяють зняттю напруження.:

Вправи для релаксації сприяють зняттю напруження.

Корекційно-розвивальна й формувальна робота має містити різні види масажів.:

Корекційно-розвивальна й формувальна робота має містити різні види масажів.

Виконання кінезіологічних вправ вимагає свідомості й високого рівня саморегуляції.:

Виконання кінезіологічних вправ вимагає свідомості й високого рівня саморегуляції.

Головною вимогою є точне виконання рухів і прийомів.:

Головною вимогою є точне виконання рухів і прийомів.

Кінезіологічні заняття дають як негайний так і кумулятивний ефект для підвищення розумової працездатності й оптимізації інтелектуальних процесів.:

Кінезіологічні заняття дають як негайний так і кумулятивний ефект для підвищення розумової працездатності й оптимізації інтелектуальних процесів.

authorStream Live Help