45lessons in life

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Norvegija – Šiaures pašvaiste 45lessons in life 45 de lectii despre viata Nov 2009 He Yan Music: snowdream

Slide 2: 

Kanada Life isn't fair, but it's still good. Viata nu e dreapta, dar tot este buna. 2. When in doubt, just take the next small step. Când ai îndoieli, fa doar un pas mic înainte.

Slide 3: 

3. Life is too short to waste time hating anyone. Viata e prea scurta ca sa pierzi timpul urând pe cineva. 4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch.Serviciul tau n-o sa te îngrijeasca atunci când esti bolnav. Dar prietenii si parintii – da. Tine legatura!

Slide 4: 

5. Pay off your credit cards every month. Plateste de pe card în fiecare luna. 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. Nu trebuie sa ai ultimul cuvânt în orice discutie. Învata sa nu fii de acord...

Slide 5: 

7. Cry with someone. It's more healing than crying alone. Plângi împreuna cu altcineva. Este mai sanatos decât sa plângi singur. 8. It's OK to get angry with God. He can take it. Poti sa fii suparat pe Dumnezeu. El poate suporta.

Slide 6: 

9. Save for retirement starting with your first paycheck. Economiseste pentru pensie înca de la primul salariu. 10. When it comes to chocolate, resistance is futile. Când e vorba de ciocolata, orice rezistenta este inutila.

Slide 7: 

11. Make peace with your past so it won't screw up the present.Fa pace cu trecutul, ca sa nu-ti încurce prezentul. 12. It's OK to let your children see you cry. E-n regula sa-ti lasi copiii sa te vada plângând.

Slide 8: 

13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.Nu compara viata ta cu a altora. Nu ai idee care e rostul “calatoriei” lor. 14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.Daca o relatie trebuie sa fie secreta, atunci tu n-ai ce cauta în ea.

Slide 9: 

15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks. Totul se poate schimba într-o clipita. Dar fii linistit, Dumnezeu nu clipeste niciodata. 16. Take a deep breath. It calms the mind. Respira adânc. O sa-ti calmeze mintea.

Slide 10: 

17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. Fa abstractie de orice nu este util, frumos sau îmbucurator. 18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger. Tot ce nu te omoara cu adevarat te face mai puternic.

Slide 11: 

19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else. Nu e niciodata prea târziu sa ai o copilarie fericita. Dar a doua ocazie depinde numai de tine. 20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer. Când se întâmpla sa fie asa cum îti place în viata, nu raspunde niciodata cu nu.

Slide 12: 

21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special. Aprinde lumânari, foloseste servetele frumoase, îmbraca lenjerie fantezista. Nu le pastra pentru ocatii speciale. Astazi este special. 22. Over prepare, then go with the flow. Pregateste-te temeinic, apoi mergi cu toti ceilalti.

Slide 13: 

23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple. Fii excentric acum. Nu astepta sa-mbatrânesti ca sa porti purpuriu. 24. The most important sex organ is the brain. Cel mai important organ sexual este creierul.

Slide 14: 

25. No one is in charge of your happiness but you. Nimeni nu este însarcinat cu fericirea ta. Doar tu. 26. Frame every so-called disaster with these words ''In five years, will this matter?". Înrameaza orice asa-zis dezastru cu aceste cuvinte: “Oare peste cinci ani va ma conta asta?”

Slide 15: 

27. Always choose life. Totdeauna alege viata. 28. Forgive everyone everything. Iarta oricui orice.

Slide 16: 

29. What other people think of you is none of your business... Nu e treaba ta ce gândesc altii despre tine... 30. Time heals almost everything. Give time, time.Timpul vindeca aproape orice. Da-i timpului timp.

Slide 17: 

31. However good or bad a situation is, it will change. Oricât de buna sau rea ar fi o situatie, ea se va schimba. 32.Don't take yourself so seriously. No one else does.Nu te lua prea în serios. Nimeni altul nu o face.

Slide 18: 

33. Believe in miracles. Crede în minuni. 34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. Dumnezeu te iubeste pentru ca el este ceea ce este, nu pentru ceva ce ai facut sau n-ai facut.

Slide 19: 

35. Don't audit life. Show up and make the most of it now. Nu pune controlul pe viata. Arata-te si fa din ea tot ce poti. 36. Growing old beats the alternative -- dying young.A creste mare bate alternativa – a muri de tânar.

Slide 20: 

37. Your children get only one childhood.Copiii tai au doar o copilarie. 38. All that truly matters in the end is that you loved.Tot ce conteaza cu adevarat la final este ca ai iubit.

Slide 21: 

39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. Iesi afara în fiecare zi. Miracolele te asteapta peste tot. 40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back. Daca ne-am pune problemele într-o gramada si le-am vedea si pe ale altora, le-am lua pe ale noastre înapoi.

Slide 22: 

41. Envy is a waste of time. You already have all you need. Invidia este pierdere de timp. Tu deja ai tot ce-ti trebuie. 42. The best is yet to come. Ce e mai bun abia acum urmeaza.

Slide 23: 

43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.Nu conteaza cum te simti – ridica-te, îmbraca-te si arata-te. 44. Yield. Nu sta. 45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift.Viata nu e legata cu funda, dar tot este un dar.

Slide 24: 

It's estimated 93% won't forward this. If you are one of the 7% who will, forward this with the title '7%'. I'm in the 7%. Remember that I will always share my spoon with you! Friends are the family that we choose for ourselves. Estimez ca 93% din voi nu vor retransmite asta. Daca esti unul din ceilalti 7%, da-o mai departe cu titlul “7%”. Eu sunt în cei 7%. Tine minte ca eu voi împarti totdeauna cu tine, chiar si lingura! Prietenii sunt familia pe care o alegem pentru noi însine.

Slide 25: 

Thanks for sharing, see you... Multumesc pentru împarteala, la revedere...

authorStream Live Help