Γ΄ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Η ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 Γ΄ ΤΑΞΗ 2 ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝ 2019 - 2020 ∆ευτέρα 23 Μαρτίου 2020 Η ∆ΟΚΙΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ Πώς κάνω τη δοκιμή έλεγχο στον πολλαπλασιασμό με διψήφιους αριθμούς 1 4 1 + 4 5 x 1 2 1 + 2 3 2 8 + 1 4 5 x 3 15 … 1 + 5 6 1 6 8 1 + 6 + 8 15 … 1 + 5 6 Προσθέτουµε τα ψηφία του πολλαπλασιαστέου 1 + 4 5 και γράφουµε το άθροισµά τους στην πάνω αριστερή γωνία του σταυρού. Προσθέτουµε τα ψηφία του πολλαπλασιαστή στην πάνω δεξιά γωνία του σταυρού 1 + 2 3. Πολλαπλασιάζουµε τους δύο αυτούς αριθµούς 5 x 3 15. Προσθέτουµε τα ψηφία του γινοµένου τους για να γίνει µονοψήφιος αριθµός 1 + 5 6 και γράφουµε το άθροισµά τους στην κάτω αριστερή γωνία του σταυρού. Τέλος προσθέτουµε τα ψηφία του γινοµένου 1 + 6 + 8 15. Αν το άθροισµά τους είναι διψήφιος αριθµός 15 ξαναπροσθέτουµε τα ψηφία του µέχρι να γίνει µονοψήφιος αριθµός 1 + 5 6. Γράφουµε το τελικό άθροισµα στην κάτω δεξιά γωνία του σταυρού. Αν οι δύο αριθµοί που γράψαµε στο κάτω µέρος του σταυρού είναι ίδιοι 6 6 ο πολλαπλασιασµός µας έγινε σωστά. 5 3 6 6

slide 2:

2 1. Λύνω τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς κάθετα και κάνω τις δοκιµές τους : 64 x 48 95 x 47 76 x 45 87 x 46 98 x 79 Ονοµατεπώνυµο : _______________________________________________ δ ο κ ι µ ή δ ο κ ι µ ή δ ο κ ι µ ή δ ο κ ι µ ή δ ο κ ι µ ή … …κ κα αιι τ τη η ∆ ∆ε ευ υτ τέ έρ ρα α π πε ερ ρν νά άµ µε ε ό όµ µο ορ ρφ φα α κ κα αιι δ δη ηµ µιιο ου υρ ργ γιικ κά ά

authorStream Live Help