ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

Κάντε Click για να συνεχίσει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 30 : Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια. 2 ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201 4 - 201 5 Το περίγραμμα. . Ένας φράχτης γύρω γύρω από έναν κήπο είναι το περίγραμμα του κήπου. Ο αυλόγυρος γύρω από την αυλή του σχολείου μας είναι το περίγραμμα της αυλής. Το κάδρο, δηλαδή το ξύλο που έχει γύρω γύρω ο πίνακας ζωγραφικής, είναι το περίγραμμα του πίνακα. . .

Slide2:

2. Η περίμετρος. Η κόκκινη γραμμή του παρακάτω σχήματος είναι το περίγραμμα ενός κήπου. Αν προσθέσουμε και τις τέσσερις πλευρές του κήπου, θα βρούμε το μήκος του περιγράμματός του ή αλλιώς την περίμετρο του κήπου. 58 μ. 5 δεκ. + 160,75μ. + 58 μ. 5 δεκ. + 160,75μ. = 58,5 μ. + 160,75 + 58,5 μ. + 160,75 = 438,5 μ. Άρα η περίμετρος του κήπου είναι 438,5 μ. 160,75μ. 58μ. 5δεκ 58μ. 5δεκ 160,75μ.

Slide3:

3. Η επιφάνεια.  Το μέρος του κήπου που βρίσκεται μέσα στο περίγραμμά του, δηλαδή το μέρος που είναι χρωματισμένο, είναι η επιφάνεια του κήπου. Δείχνω την επιφάνεια του πίνακα, του πατώματος, ενός χαλιού, του γραφείου μου κτλ. 

Slide4:

4. Μετρώ επιφάνειες. α) Καλύψαμε την επιφάνεια της αυλής με άσπρα και κόκκινα πλακάκια. Πόσα άσπρα πλακάκια χρησιμοποιήσαμε; ……..  Πόσα κόκκινα πλακάκια χρησιμοποιήσαμε; ……..  Πόσα πλακάκια, άσπρα και κόκκινα χρησιμοποιήσαμε συνολικά; …….. 

Slide5:

β) Τα παρακάτω σχήματα είναι τα σχέδια δύο κήπων. Έχουν αυτοί οι δύο κήποι το ίδιο μέγεθος; Για να το διαπιστώσω, μετρώ τα τετραγωνάκια κάθε σχήματος.

Slide6:

5. Ποιο από τα δύο σχήματα έχει: α) Τη μεγαλύτερη περίμετρο; …………………………… β) Τη μεγαλύτερη επιφάνεια; ……………………………. Με πόσα τετραγωνάκια καλύπτεται η επιφάνεια: - του (α) σχήματος; ……………………………….. - του (β) σχήματος; ………………………………..

Slide7:

6) Εκτιμώ ποιο από τα παρακάτω σχήματα έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Ελέγχω μετρώντας τα τετραγωνάκια. ( δ )

authorStream Live Help