ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 4η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21 - 26

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 . Γράφω το δεκαδικό ανάπτυγμα των παρακάτω αριθμών: α) 7 , 0 56 β) 1 2 , 65 γ) 1 45 , 4 δ) 8 ,5 ε) 35 , 3 0 2 στ) 245 , 38 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Κεφάλαια 21 - 26 Κάντε Click για να συνεχίσει 2 . Ποιοι αριθμοί προκύπτουν από τα παρακάτω δεκαδικά αναπτύγματα; α) ( 4 Χ100) + ( 3 Χ10) + ( 2 Χ1) + ( 1 Χ0,1) + ( 6 Χ0,01) + ( 5 Χ0,001) = β) ( 3 Χ100) + ( 2 Χ10) + ( 1 Χ1) + ( 5 Χ0,1) + ( 4 Χ0,01) = γ) ( 2 Χ100) + ( 1 Χ10) + ( 5 Χ1) + ( 4 Χ0,1) + ( 3 Χ0,001) = δ) ( 1 Χ100) + ( 2 Χ10) + ( 3 Χ1) + ( 4 Χ0,01) + ( 5 Χ0,001) = ε) ( 5 Χ100) + ( 4 Χ10) + ( 3 Χ0,1) + (2Χ0,01) + ( 4 Χ0,001) =

3. Κάνω με δύο τρόπους τις παρακάτω πράξεις::

3. Κάνω με δύο τρόπους τις παρακάτω πράξεις: α) 3 μ. 6 δεκ. 8 εκ. + 2 μ. 4 δεκ. 2 εκ. = β) 5 μ. 1 δεκ 2 εκ. - 3 μ. 4 δεκ. 6 εκ. = γ) 4 μ. 5 εκ. + 3 μ. 9 δεκ. 8 εκ. = δ) 5 μ. 3 δεκ. - 3 μ. 6 δεκ. 7 εκ. = ε) 5 κ. 750 γραμμ. + 3 κ. 250 γραμμ. = στ) 4 κ. 500 γραμμ. - 3 κ. 550 γραμμ. =

PowerPoint Presentation:

4. Κάνω τις παρακάτω διαιρέσεις: 125 : 10 = 325 : 100 = 1234 : 1000 = 13,2 : 10 = 245,8 : 100 = 251,6 : 1000 = 2,58 : 10 = 12,35 : 100 = 231,54 : 1000 = 0,35 : 10 = 2,345 : 100 = 31,234 : 1000 = 5. Να μετατρέψεις τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα: 3,4 = 2,75 = 6,345 = 14,1 = 24,45 = 23,123 = 254,3 = 455,45 = 135,125 = 0,125 =

PowerPoint Presentation:

6. Να μετατρέψεις τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς: 100 10 1000 1000 10 100 10 1000 100 5 5 58 58 58 218 218 218 5 2185 1000 7 . Λύνω τα παρακάτω προβλήματα: α. Ο Νίκος ζυγίζει 35,5 κιλά και είναι βαρύτερος από τον αδερφό του κατά 4,750 κιλά. Πόσο ζυγίζει ο αδερφός του Νίκου; Πόσο ζυγίζουν και τα δυο παιδιά; β. Ο υδραυλικός, για να φτιάξει μία υδραυλική εγκατάσταση, χρησιμοποίησε τρία κομμάτια σωλήνα. Το πρώτο ήταν 3 μέτρα, το δεύτερο ήταν 2,45 μέτρα και το τρίτο 1 μέτρο και 55 εκατοστόμετρα. Πόσα μέτρα ήταν και τα τρία κομμάτια μαζί;

8. Συμπληρώνω τον παρακάτω:

8. Συμπληρώνω τον παρακάτω Ακέραιος Δεκαδικό κλάσμα Δεκαδικός αριθμός Συμμιγής 145 εκ. 145 100 1,45 μ. 1 μ. 4 δεκ. 5 εκ. 316 εκ. 265 100 0,45 μ. 1 μ. 5 δεκ. 4 εκ. μ. μ. 9. Βάζω τους δεκαδικούς αριθμούς του παραπάνω πίνακα στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. ……… > ……… > ……… > ……… > ………

authorStream Live Help