ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Κεφάλαιο 24. Διαιρώ με το 10,100, 1.000

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 24: Διαιρώ με 10,100,1000:

ΘΥΜΑΜΑΙ Δεκαδικά λέγονται τα κλάσματα που έχουν παρονομαστή το 10, 100, 1000,…. Π.χ. 1 3 25 35 7 10 100 1.000 10.000 10 *Να κυκλώσεις τα κλάσματα που είναι δεκαδικά ; 4 5 100 12 10 45 10 100 5 1.000 4 10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 24 : Διαιρώ με 10,100,1000 Κάντε Click για να συνεχίσει

ΘΥΜΑΜΑΙ:

ΘΥΜΑΜΑΙ Όταν διαιρούμε έναν αριθμό με το 10, 100, 1000, η υποδιαστολή του διαιρετέου μετακινείται αριστερά, τόσες θέσεις όσα μηδενικά έχει ο διαιρέτης. Αν τα ψηφία είναι λιγότερα προσθέτω μηδενικά από μπροστά. π.χ. 35,7 : 10 = 3,57 152,5 : 100 = 1,525 3,8 : 10 = 0,38 και 3,8 : 100 = 0,038 * Κάνω τις παρακάτω διαιρέσεις: 12,5 : 10 = 312,5 : 100 = 35,45 : 10 = 150,4 : 100 = 3,25 : 10 = 24,58 : 100 = 251,6 : 1000 = 46,24 : 100 = 25,8 : 10 = 123,5 : 1000 = 31,54 :1000 = 25,46 : 10 =

ΘΥΜΑΜΑΙ:

ΘΥΜΑΜΑΙ Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα, γράφουμε όλο τον αριθμό, χωρίς υποδιαστολή, στη θέση του αριθμητή και στη θέση του παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό 1 με τόσα μηδενικά όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού. Π.χ. 0,5 = 0,05 = 0,005 = 2,5 = Να μετατρέψεις τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα: 23,4 = 12,25 = 10,005 = 4,1 = 524,5 = 3,45 = 234,3 = 245,35 = 5,8 = 2,125 = 10 100 10 1000 5 5 5 25

ΘΥΜΑΜΑΙ:

ΘΥΜΑΜΑΙ Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό, γράφουμε μόνο τον αριθμητή του και χωρίζουμε με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής. Π.χ. = 0,5 = 0,05 = 0,048 = 1,5 5 5 48 15 10 100 1000 10 Να μετατρέψεις τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς: 3 10 100 1000 3 3 15 135 15 15 10 100 1000 10 100 135 135 1000 1350 1000

1. Συμπληρώνω τον πίνακα. :

1. Συμπληρώνω τον πίνακα. Με λέξεις Με δεκαδικό κλάσμα Με δεκαδικό αριθμό Με διαίρεση Πέντε δέκατα 5:10 4 100 0,135 15:100 51 1000

2. Βρίσκουμε την περίμετρο στα παρακάτω σχήματα.:

2. Βρίσκουμε την περίμετρο στα παρακάτω σχήματα. 4 μ. 1 δεκ. 3,4 μ. 34 δεκ. 510 εκ. 410 εκ. 3,1 μ. 4,3 μ. 430 εκ. 31 δεκ. 3 μ.1 δεκ. 310 εκ. 54 δεκ. 540 εκ. 6,5 μ. 76 δεκ. 4 μ 1δεκ. 350 εκ. 3 μ. 5 δεκ.

authorStream Live Help