ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Κεφ. 23. Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 23 : Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 2 3 : Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Το πλάτος της αυλής του σπιτιού του κ. Κώστα είναι 20μ. 7δεκ. 5εκ. . Το μήκος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος κατά 5μ. 4δεκ. 7εκ. . Πόσο είναι το μήκος της αυλής του κ. Κώστα; Κάντε Click για να συνεχίσει 20 μ. 7 δεκ. 5 εκ. 20,75 + 5 μ. 4 δεκ. 7 εκ. + 5.47 25 μ. 11 δεκ. 12 εκ. 26,22 + 1 25 μ. 12 δεκ. 2 εκ. Απάντηση: Το μήκος της αυλής του κ. Κώστα είναι 26,22 μ . + 1 μ. 26 μ. 2 δεκ. 2 εκ.

PowerPoint Presentation:

2. Το κρεβάτι της Ευτυχίας έχει μήκος 1 μ. 9 δεκ. 5 εκ. και πλάτος 8 δεκ. 4 εκ. . Πόσο μεγαλύτερο είναι το μήκος από το πλάτος; 1 ος τρόπος 2 ος τρόπος Υπολογίζω Υπολογίζω με συμμιγείς αριθμούς με δεκαδικούς αριθμούς 1 μ. 9 δεκ. 5 εκ. 1,95 - 8 δεκ. 4 εκ. - 0,84 1 μ. 1 δεκ. 1 εκ. 1,11 μ. Απάντηση: Το μήκος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος 1 μ. 1 δεκ. 1εκ ή 1,11 μ.

3. Κάνω με δύο τρόπους προσθέσεις και αφαιρέσεις::

3. Κάνω με δύο τρόπους προσθέσεις και αφαιρέσεις: 5 μ. 12 δεκ. 2 δεκ. 15 εκ. 6,35 6 μ. 3 δεκ. 5 εκ. - 4,67 4 μ. 6 δεκ. 7 εκ. 1,68 μ. 1 μ. 6 δεκ. 8 εκ. 7 κ. 250 γραμμ. 7,250 + 5 κ. 980 γραμμ. + 5,980 12 κ. 1.230 γραμμ. 13,230 κ 1 13 κ. 230 γραμμ.

4. Κάνω με δύο τρόπους τις παρακάτω πράξεις::

4. Κάνω με δύο τρόπους τις παρακάτω πράξεις: α) 4 μ. 5 δεκ. 6 εκ. + 2 μ. 7 δεκ. 4 εκ. = β) 9 μ. 3 δεκ 7 εκ. - 5 μ. 9 δεκ. 8 εκ. = γ) 3 μ. 8 εκ. + 2 μ. 9 δεκ. 4 εκ. = δ) 8 μ. 4 δεκ. - 4 μ. 7 δεκ. 2 εκ. = ε) 3 κ. 500 γραμμ. + 2 κ. 750 γραμμ. = στ) 2 κ. 300 γραμμ. - 1 κ. 650 γραμμ. =

authorStream Live Help