ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15 - 20

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αντιστοιχίζω, ενώνοντας με μια γραμμή, αυτά που ταιριάζουν: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 3 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Κεφάλαια 15 - 20 Κάντε Click για να συνεχίσει 0,5   Πέντε εκατοστά. 0,05   Πέντε δέκατα. 3,07   Τρεις ακέραιες μονάδες και εφτά εκατοστά. 3,7   Τρεις ακέραιες μονάδες και εφτά δέκατα.

PowerPoint Presentation:

2. Προβλήματα με νομίσματα: α) 1 χαρτονόμισμα των 200 € ισοδυναμεί με …. χαρτονομίσματα των 10 €. β) 1 χαρτονόμισμα των 100 € ισοδυναμεί με …. χαρτονομίσματα των 20 €. γ) 1 χαρτονόμισμα των 500 € ισοδυναμεί με …. χαρτονομίσματα των 5 €. δ) 5 κέρματα των 2 € ισοδυναμούν με ……. κέρματα του 1 λεπτού. ε) 20 κέρματα των 50 λεπτών ισοδυναμούν με …. χαρτονομίσματα των 5 €. 3. Συμπληρώνω τα κενά με τους κατάλληλους αριθμούς: 2,75 + ….. = 5 € ….. – 0,75 = 5 € 4,75 € 25λ = 5 € 3,75 + ….. = 5 € ….. – 1,25 = 5 € ….. € 80λ = 5 € 3,25 + ….. = 5 € ….. – 3,45 = 5 € ….. € 45λ = 5 € 1,75 + ….. = 5 € ….. – 2,75 = 5 € ….. € 75λ = 5 €

4. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές που είχε το περίπτερο της γειτονιάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Υπολογίζω πόσα είναι τα καθαρά έσοδά του; ( Το πρόβλημα να λυθεί με δύο τρόπους):

4. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές που είχε το περίπτερο της γειτονιάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Υπολογίζω πόσα είναι τα καθαρά έσοδά του; ( Το πρόβλημα να λυθεί με δύο τρόπους) 5. Ο Κώστας έχει βάρος 35 κ. Η αδερφούλα του έχει βάρος 3,75 κ. λιγότερο από τον Κώστα. Το βάρος της μητέρας τους είναι όσο του Κώστα και της αδερφούλας του μαζί. Πόσο είναι το βάρος της μητέρας; Ημέρες Εισπράξεις - Έσοδα Πληρωμές - Έξοδα Καθαρά έσοδα Σάββατο 450,50 € 125,75 € Κυριακή 500 € 214,50 € Σύνολο

PowerPoint Presentation:

6. Για να επισκευάσει τη χαλασμένη υδρορροή ( λούκι) ο υδραυλικός, έκοψε από ένα σωλήνα 15 μέτρων δύο κομμάτια. Το ένα ήταν 1,75 μ. και τι άλλο 2,35 μ. Πόσα μέτρα σωλήνα έμειναν αχρησιμοποίητα; 7. Τα μηδενικά στο τέλος των δεκαδικών δεν έχουν καμιά αξία. Τα βρίσκω και τα διαγράφω: 0,5 0,80 0,09 0,40 10,10 0,9 0,005 10,001 0,300 0,120 0,10 0,220 0,001 10,01 100,100

authorStream Live Help