ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 17. Μετρώ και εκφράζω το μήκος

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 17: Μετρώ και εκφράζω το μήκος. :

ΘΥΜΑΜΑΙ 1 μέτρο = 10 δεκατόμετρα ( δεκ.) 1 δεκατόμετρο = 10 εκατοστόμετρα (εκ.) 1 εκατοστόμετρο = 10 χιλιοστόμετρα ( χιλ.) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 1 7: Μετρώ και εκφράζω το μήκος. Κάντε Click για να συνεχίσει 1 μ. = 10 δεκ. = 100 εκ. = 1000 χιλ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Συμπληρώνω τις ισότητες με κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς: α) 1δεκ. = μ. ή ….. μ. 3 δεκ. = μ. ή ….. μ. 1 εκ. = μ. ή ….. μ. 25 εκ. = μ. ή ….. μ. 1 χιλ. = μ. ή ….. μ. 350 χιλ. = μ. ή ….. μ. β) 75 χιλ. = μ. ή ….. μ. 136 χιλ. = μ. ή ….. μ. 15 δεκ. = μ. ή ….. μ. 1.250 χιλ. = μ. ή ….. μ. 265 εκ. = μ. ή ….. μ. 2.050 χιλ. = μ. ή ….. μ.

2. Συμπληρώνω τον πίνακα. :

2. Συμπληρώνω τον πίνακα. Μέτρα Δεκατόμετρα Εκατοστόμετρα Χιλιοστόμετρα 1 10 100 1000 3 45 678 2400 58 3 1,4 350

4. Μετρώ τα παρακάτω ευθύγραμμα τμήματα και τα βάζω στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. :

4. Μετρώ τα παρακάτω ευθύγραμμα τμήματα και τα βάζω στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. ……. < ……. < ……. < ……. < ……. < ……. < ……. ζ στ ε δ γ β α … εκ … εκ … εκ … εκ … εκ … εκ … εκ

authorStream Live Help