ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 16. Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 16: Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί. ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 16 : Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί. ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ Κάντε Click για να συνεχίσει

PowerPoint Presentation:

ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν: α) 1 χαρτονόμισμα των εκατό ευρώ ισοδυναμεί με …. χαρτονομίσματα των δέκα ευρώ ή με …. κέρματα του ενός ευρώ. β) 1 χαρτονόμισμα των διακοσίων ευρώ ισοδυναμεί με …. χαρτονομίσματα των είκοσι ευρώ. γ) 1 χαρτονόμισμα των πεντακοσίων ευρώ ισοδυναμεί με …. χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ. δ) 1 χαρτονόμισμα των δέκα ευρώ ισοδυναμεί με …. κέρματα του ενός ευρώ. ε) 1 κέρμα του ενός ευρώ ισοδυναμεί με …. Κέρματα του ενός λεπτού. στ) 1 κέρμα των 10 λεπτών ισοδυναμεί με …. Κέρματα του ενός λεπτού.

2. Γράφω την αξία των νομισμάτων με δύο τρόπους.:

2. Γράφω την αξία των νομισμάτων με δύο τρόπους. 110€ και 20 λ. ή 110,20 € …………………………..

3. Με τι νομίσματα μπορώ να πληρώσω για να αγοράσω το ποδήλατο, τα παπούτσια, το λαπ- τοπ ή τη φωτογραφική μηχανή; Γράφω τρεις συνδυασμούς στην κάθε περίπτωση.:

3. Με τι νομίσματα μπορώ να πληρώσω για να αγοράσω το ποδήλατο, τα παπούτσια, το λαπ- τοπ ή τη φωτογραφική μηχανή; Γράφω τρεις συνδυασμούς στην κάθε περίπτωση. α) 100 € 10 € 5 € 2 € β) 50 € 50 €5 € 5 € 5 € 2 € γ) …………………………… 117 € 96 € 479 € 234€

4. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν::

4. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν: 0,68 + ….. 0,70 + ….. 1€ 0,35 + ….. 0,55 + ….. 0,81 + ….. 0,49 + ….. 2€ 124 λ + ….. 115 λ + ….. 1,65 + ….. 0,65 + ….. 75 λ + ….. 86 λ + …..

authorStream Live Help