ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 15. Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 15: Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς. :

Βασικά σημεία θεωρίας Οι δεκαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εκφράσουμε με ακρίβεια κάποιες μετρήσεις μεγεθών που είναι μικρότερα από την ακέραιη μονάδα . Π.χ. 2,5 € , 0,25 μ. , 1,525 κιλά κ.ά Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό μέρος που χωρίζονται μεταξύ τους με την υποδιαστολή (,). Οι δεκαδικοί αριθμοί γίνονται από την επανάληψη των δεκαδικών μονάδων και εκφράζουν τις δεκαδικές υποδιαιρέσεις της ακέραιης μονάδας . Δηλαδή, το ένα από τα δέκα, ή εκατό ή χίλια ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται η ακέραιη μονάδα. Για παράδειγμα, ο δεκαδικός αριθμός 0,5 γίνεται από την επανάληψη της δεκαδικής μονάδας ένα δέκατο 5 φορές: 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,5 ή 5 Χ 0,1 = 0,5 Κατά τον ίδιο τρόπο ο δεκαδικός αριθμός 0,05 γίνεται από την επανάληψη της δεκαδικής μονάδας ένα εκατοστό 5 φορές: 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 00,1 = 0,05 ή 5 Χ 0,01 = 0,05 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 15 : Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς. Κάντε Click για να συνεχίσει

PowerPoint Presentation:

Όπως οι φυσικοί, έτσι και οι δεκαδικοί αριθμοί σχηματίζονται από μονάδες διάφορων τάξεων στο ακέραιο και στο δεκαδικό μέρος. Σ’ ένα δεκαδικό αριθμό ένα ψηφίο, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται μέσα στον αριθμό, έχει διαφορετική αξία. Στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούμε τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος κάθε τάξη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την αμέσως επόμενή της (προς τα δεξιά) και 10 φορές μικρότερη από την προηγούμενή της (προς τα αριστερά). Για παράδειγμα, στο δεκαδικό αριθμό 2,222 το ψηφίο 2 έχει διαφορετική αξία , λόγω της διαφορετικής του θέσης μέσα στον αριθμό, και διαβάζεται διαφορετικά . 2,222 Δηλώνει: Έχει αξία: Διαβάζεται: 2 χιλιοστά = 2 . 0,001 = 0,002 δύο χιλιοστά 2 εκατοστά = 2 . 0,01 = 0,02 δύο εκατοστά 2 δέκατα = 2 . 0,1 = 0,1 δύο δέκατα 2 ακέραιες = 2 . 1 = 2 δύο μονάδες μονάδες

PowerPoint Presentation:

Για να διαβάσουμε ένα δεκαδικό αριθμό , διαβάζουμε πρώτα όλο το ακέραιο μέρος του αριθμού, λέμε τη λέξη «και» και μετά όλο το δεκαδικό μέρος με το όνομα του τελευταίου ψηφίου. Π.χ. 2,35 2 ακέραιος και 35 εκατοστά 12,125 12 ακέραιος και 125 χιλιοστά 4,5 4 ακέραιος και 5 δέκατα Όταν το ακέραιο μέρος είναι 0, δεν το διαβάζουμε . π.χ 0,425 425 χιλιοστά Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό προσέχουμε τα εξής: Όταν ακούμε ότι ο δεκαδικός έχει δέκατα , τότε το δεκαδικό του μέρος θα έχει 1 ψηφίο , εκατοστά τότε το δεκαδικό του μέρος θα έχει 2 ψηφία , χιλιοστά 3 ψηφία κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν δεν ξεχνάμε, όταν χρειάζεται, να συμπληρώνουμε με τα ανάλογα μηδενικά μετά την υποδιαστολή . Π.χ. Ο δεκαδικός αριθμός πέντε και έξι χιλιοστά γράφεται 5,006 Ο δεκαδικός αριθμός πέντε και έξι εκατοστά γράφεται 5,06 Όταν στο δεκαδικό αριθμό δεν υπάρχουν ακέραιες μονάδες, τότε βάζουμε υποχρεωτικά το μηδέν . Π.χ. Ο δεκαδικός αριθμός πέντε χιλιοστά γράφεται 0,005

PowerPoint Presentation:

Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει , αν στο τέλος του προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε (αν έχει) όσα μηδενικά θέλουμε . Π.χ. 4,5μ. = 4,50μ = 4,500μ και αντίστροφα 2,500κ. = 2,50κ = 2,5κ Κάθε ακέραιο αριθμό μπορούμε να τον τρέψουμε σε δεκαδικό αν βάλουμε στο τέλος του υποδιαστολή και προσθέσουμε κατόπιν όσα μηδενικά θέλουμε. Π.χ. 4μ. = 4,0μ. = 4,00μ. = 4,000μ.

authorStream Live Help