ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 13. Τέλεια και ατελής διαίρεση.....

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 13: Τέλεια και ατελής διαίρεση:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 1 3: Τέλεια και ατελής διαίρεση ΘΥΜΑΜΑΙ Τέλεια είναι η διαίρεση που δεν αφήνει υπόλοιπο. Ατελής είναι η διαίρεση που αφήνει υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι πάντοτε μικρότερο από το διαιρέτη και μεγαλύτερο από το μηδέν. Τέλεια διαίρεση Ατελής διαίρεση επαλήθευση επαλήθευση 110 110 Χ 4 Χ 4 440 440 + 2 442 442 4 -4 110 04 -4 02 -0 2 Κάντε Click για να συνεχίσει 440 4 -4 110 04 -4 00

2. Κάνω τις παρακάτω διαιρέσεις και τις επαληθεύσεις τους: :

2. Κάνω τις παρακάτω διαιρέσεις και τις επαληθεύσεις τους: 5.260 8 7.936 9 4.382 7 3.895 4 7.004 8 3 . Συνεχίζω όπως στο παράδειγμα: α) 37 : 4 πηλίκο 9 και υπόλοιπο 1 β) 43 : 4 πηλίκο …. και υπόλοιπο …. γ) 47 : 5 πηλίκο …. και υπόλοιπο …. δ) 67 : 7 πηλίκο …. και υπόλοιπο …. ε) 77 : 8 πηλίκο …. και υπόλοιπο …. στ) 29 : 3 πηλίκο …. και υπόλοιπο ….

4. Ισχύει για την πράξη της διαίρεσης Δ = δ.π + υ, όπου Δ = ο διαιρετέος, δ = ο διαιρέτης, π = το πηλίκο και υ = το υπόλοιπο. Βρίσκω τον αριθμό που: :

4. Ισχύει για την πράξη της διαίρεσης Δ = δ.π + υ, όπου Δ = ο διαιρετέος, δ = ο διαιρέτης, π = το πηλίκο και υ = το υπόλοιπο. Βρίσκω τον αριθμό που: α) αν τον διαιρέσω με το 6, θα βρω π = 8 και υ = 2. β) αν τον διαιρέσω με το 9, θα βρω π = 8 και υ = 6. γ) αν τον διαιρέσω με το 8, θα βρω π = 7 και υ = 4. δ) αν τον διαιρέσω με το 7, θα βρω π = 7 και υ = 4. 5. Ένας αριθμός, π.χ. το 7, διαιρεί ακριβώς μόνο τα πολλαπλάσιά του, δηλαδή αριθμούς όπως: 14 (2Χ7), 70 (10Χ7), 105 (15Χ7), ….. Βάλε σε κύκλο τους αριθμούς που διαιρεί κάθε αριθμός, που βρίσκεται σε τετράγωνο. α) 6 12 15 20 24 29 β) 15 25 32 43 45 50 γ) 14 21 28 40 56 63 δ) 15 25 36 45 63 72 ε) 16 23 32 42 56 67 3 5 7 9 3

authorStream Live Help